DEBATT

Kamzy Gunaratnam har snudd i saken om fengsel på Bredtvedt. — Vi aksepterer ikke et gigantisk mannsfengsel i et kjærkomment friområde, skriver Jon Sandven (Rødt). Foto: Terje Pedersen / NTB
Kamzy Gunaratnam har snudd i saken om fengsel på Bredtvedt. — Vi aksepterer ikke et gigantisk mannsfengsel i et kjærkomment friområde, skriver Jon Sandven (Rødt). Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi er mange i Groruddalen som er skuffa over at Kamzy Gunaratnam (Ap) nå har snudd i Bredtvet-saken

Det er spesielt at en politiker som støttet aksjonen for Bredtvetskogen før valget, nå plutselig insisterer på at fengselet må bygges akkurat der. Argumentene hennes holder ikke.

Publisert

Kamzy Gunaratnam skriver at «et nytt Oslo fengsel på Bredtvet, med plass til både kvinner og menn (...), er likevel den eneste muligheten for å forbedre kvinners soningsforhold og rette opp i likestillingssviket kvinner utsettes for i fengsel.»

Smak på den: Den eneste måten å hjelpe kvinner på er altså å bygge et mannsfengsel, attpåtil i et friområde.

Dette er akkurat det samme som justisminister Monica Mæland (H) sa. Det blir ikke mer riktig av at det gjentas av Ap-politikere.

— Bredtvedt kvinnefengsel burde rehabiliteres

Vi aksepterer ikke at den eneste måten å forbedre kvinners soningsforhold er å bygge et gigantisk mannsfengsel i et kjærkomment friområde.

Bredtvet kvinnefengsel burde absolutt rehabiliteres. Men Solberg-regjeringa har i åtte år gjennomført omfattende innsparingstiltak i Kriminalomsorgen. De såkalte ostehøvelkuttene i etaten utgjør flere hundre millioner siden 2014. Ny regjering har foreløpig gjort lite for å snu dette.

Argumentet om kvinners soningsforhold gjentas i flere av saksdokumentene om nytt Oslo fengsel. Men dokumentene viser også at Kriminalomsorgsdirektoratet er svært kritisk til departementets Bredtvet-planer. De skriver blant annet at veilederen for nytt fengselsbygg tilsier at nytt Oslo fengsel må ha en tomtestørrelse på 150-200 dekar, på tilnærmet flat tomt. I tillegg kommer areal til kvinnene. Dette ville Mæland presse inn på 50-70 dekar.

«Umulig å gjennomføre»

Da Mæland på grunn av lokal motstand nedskalerte sine opprinnelige planer sa Kriminalomsorgsdirektoratet at «Ny situasjonsplan med redusert tomteareal som vist på tegningene vil være umulig å gjennomføre. Det er mange elementer som må vurderes, og som påvirker planen, spesielt logistikk og sikkerhetsmessige utfordringer. Spesielt gjelder dette plassering av kvinneavdeling, mulighet for skjerming, og ikke minst størrelsen på uteområde for disse.»

Men Kamzy og Oslo Arbeiderparti prøver å innbille oss at de kan presse inn alt dette på enda mindre areal, for de hevder jo at de vil redde skogen også.

— Vil kun spare penger

Det er flott at Oslo Arbeiderparti er opptatt av kvinnelig innsattes soningsforhold. Men det går jo an å ha en egen politikk, og ikke bare resirkulere det Høyre gikk bort fra. Vi er også for å beholde fengsel i Oslo. Men vi er mot å ta et kjærkomment friområde i Groruddalen kun for at staten skal spare penger.

Den eneste reelle grunnen til at Justisdepartementet vil ha det nye Oslo fengsel på Bredtvet er at man vil spare penger, for da slipper staten å betale for tomta.

Argumentene ellers holder ikke. Alle momenter knyttet til miljø, byutvikling og levekår taler mot Bredtvet-planene. Enstemmige bydelsutvalg i Grorud og Bjerke bydeler har sagt tydelig nei.

— Vi er ikke mot kvinnefengselet

Beboerne i nærområdet er ikke mot et fengsel på Bredtvet, vi er godt vant med kvinnefengselet. Beboerne er mot å rasere et kjærkomment friområde i bydeler som ellers er omringet av støy og forurensning. Groruddalen er vant med enten å bli ignorert, eller overkjørt. Det er helt utrolig at «våre egne» politikere nå vil gjennomføre planene Solberg-regjeringa la bort.

Groruddalen stoppet Mæland, og vi skal også stoppe andre som vil gjennomføre hennes dårlige planer.

Powered by Labrador CMS