Marie Skoie (47) blir ny direktør ved Oslo Museum

– Det er en ære å få lede en så solid og framoverlent kulturinstitusjon, spesielt i en tid der Oslo som kulturby gjennomgår store endringer.

Publisert

Marie Skoie (47) er ansatt som ny direktør ved Oslo Museum, og vil tiltre i stillingen i september. Hun overtar stillingen etter Lars Emil Hansen, når hans andre åremålsperiode utløper høsten 2022.

Skoie har bred erfaring fra kulturfeltet, og kommer fra stillingen som leder for kulturhistorisk seksjon hos Norsk Folkemuseum. Hun har tidligere vært seniorrådgiver og leder for seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet og konservator og avdelingsleder ved Norsk Teknisk Museum.

– Det er en ære

Skoie vil lede arbeidet med å videreutvikle og synliggjøre Oslo Museum, som består av Bymuseet og Teatermuseet i Frognerparken, Arbeidermuseet på Sagene og Interkulturelt Museum på Grønland.

– Det er en ære å få lede en så solid og framoverlent kulturinstitusjon, spesielt i en tid der Oslo som kulturby gjennomgår store endringer og der samfunnsutfordringer gir museer som inntar en aktiv samfunnsrolle nye muligheter. De ulike arenaene er viktige brikker i lokalmiljøets kulturtilbud og samtidig har museet vist at det kan ta nasjonale initiativ på flere områder, som i arbeidet med mangfold og inkludering, sier Skoie.

Jeg gleder meg

Marie Skoie er ansatt på åremål i seks år.

– Vi fikk inn mange gode og kvalifiserte søkere til stillingen, og har vært gjennom en grundig prosess for å finne rett kandidat. Vi er sikre på at Marie Skoie er rett person til å lede og videreutvikle museet. Hun viser stor interesse for kulturpolitiske og kulturfaglige spørsmål og god forståelse for museenes samfunnsrolle, sier Bernt Bull, styreleder ved Oslo Museum.

– Jeg går til oppgaven med stor spenning og begeistring, og gleder meg spesielt mye til å bli kjent med menneskene, samlingene og prosjektene. Jeg har fulgt med på Oslo Museum gjennom mange år og ser fram til å bygge videre på hva som fungerer godt, sier Skoie.

Powered by Labrador CMS