DEBATT

Vernet mot rasisme, slik det er fastlagt i internasjonale konvensjoner og vår egen grunnlov, truer aldri den demokratiske ytringsfriheten, selv om noen stadig påstår dette, sier rådgiver på høyreekstremisme ved Antirasistisk senter, Sofia Rana.

- Når høyreekstreme hatgrupper plager befolkningen på Furuset eller Mortensrud, må vi si ifra om at dette ikke er greit

Det kreves en innsats fra oss alle å bekjempe rasisme og hat mot minoriteter. Denne innsatsen trengs i alle deler av samfunnet. Lørdag markerer vi vår motstand mot hatet.

Publisert

Mediebildet var i flere tiår preget av fordommer mot islam og muslimer – noe som igjen har ført til at muslimer og antatte muslimer lever i frykt for fordommer, hatytringer, trusler og vold.

Fremveksten av muslimfiendtlige holdninger ble særlig intensifiert da den internasjonale krigen mot terror ble trappet opp etter terrorangrepene 11. september 2001.

Negative representasjoner av islam og muslimer florerte i den offentlige debatten som igjen førte til normalisering av rasisme mot muslimer, noe som fikk FNs spesialrapportør til å melde at diskriminering og hat mot muslimer var økt til epidemiske proporsjoner.

Her i Norge fikk vi smertelig erfare hva denne rasismen kan føre til både i 2011 og i 2019.

Nylige hendelser som koranbrenninger og reisende rasistiske gruppers markeringer i områder i Oslo med en stor muslimsk minoritet, understreker også den økende intoleransen mot muslimer.

Et vern mot rasisme

Den 21. markeres FNs internasjonale dag mot rasediskriminering. Denne dagen har blitt markert siden 1965, og datoen ble valgt for å minnes Sharpeville massakren i Sør-Afrika.

Ethvert demokrati vil oppleve at menneskerettigheter utfordres og settes på prøve. Det skjer i Norge den dag i dag også. Vernet mot rasisme, slik det er fastlagt i internasjonale konvensjoner og vår egen grunnlov, truer aldri den demokratiske ytringsfriheten, selv om noen stadig påstår dette.

Tvert imot, vernet mot rasisme er en nødvendig premiss for at ALLE kan delta aktivt, uten å måtte akseptere sjikane og hets for den de er.

Dette er straffbart

Etter rasediskrimineringskonvensjonen artikkel 4 er det straffbart med:

  • Ytringer som gir uttrykk for ideer om rasemessig overlegenhet
  • Ytringer som gir uttrykk for ideer om rasehat
  • Ytringer som oppfordrer til diskriminering
  • Ytringer som oppfordrer til vold mot bestemte raser eller etniske grupper

Det stilles heller ikke noe krav om oppfordring til vold for at ytringene er straffbare, men vernet mot rasisme må være reelt! Mange stiller spørsmål ved realitetene av et vern mot rasisme, når sak etter sak henlegges av politiet eller Riksadvokaten.

Alternativet må aldri være å gi opp for det hjelper å protestere!

Kritiserte Norge

Jeg vil minne om hva som skjedde da Norge ble dømt av FNs rasediskrimineringskomite i 2002, da Høyesterett mente at de rasistiske ytringene som ble fremsatt under en nynazistisk demonstrasjon på torget i Askim den 19. august 2000, lå innenfor ytringsrommet for ytringsfriheten. Anledningen var en tale under markeringen av Rudolf Hess' dødsdag.

Det vant de ikke frem med.

Rasediskrimineringskomiteen mente staten måtte sørge for bedre beskyttelse mot rasediskriminerende ytringer. Beskjeden var at ytringene burde ha vært straffet.

Dette understreker at vi er for dårlige til å følge FNs anbefalinger når det gjelder å slå ned på rasisme og høyreekstremisme. Antirasistisk Senter anmeldte derfor Den Nordiske Motstandsbevegelsen etter deres patetiske forsøk på maktdemonstrasjon i Oslo i oktober 2022.

Antirasistisk markering

Det kreves en innsats fra oss alle for å bekjempe rasisme og hat mot minoriteter. Denne innsatsen trengs i alle ledd i samfunnet, både fra politisk hold, men også i sivilsamfunnet og på gata.

Når høyreekstreme hatgrupper plager befolkningen på Furuset eller Mortensrud, så må et samla Oslo si ifra om at dette ikke er akseptabelt. Det er også viktig med skolering fra så tidlig alder som mulig.

Særlig viktig mener jeg det er å stå imot høytstående politikere som benytter seg av dårlig skjult rasisme og kamuflerer det med religionskritikk. De er premissleverandører, har klippekort i media og definisjonsmakt. Vi kan ikke akseptere at de bruker denne makten til å splitte samfunnet, vi må alltid si ifra.

Antirasistisk Senter og mange flere markerer FNs internasjonale dag for bekjempelse av islamofobi og FNs internasjonale dag mot rasediskriminering. Det skjer på Jernbanetorget lørdag den 18. mars klokken 15. Vi anbefaler så mange som mulig møter opp for et mer antirasistisk Oslo.

Powered by Labrador CMS