Fastlegedekningen i Oslo varierer fra bydel til bydel. Dårligst stilt er det i byens østlige bydeler.

Veitveit-beboere deler fastlege med dobbelt så mange som de som bor på Smestad

Oslos østlige bydeler har en klart dårligere fastlegedekning enn bydelene vest i byen. — Alle skal ha god tilgang på legetjenester når de trenger det, sier byrådet.

Publisert

For de aller fleste er det en trygghet å vite at man har en fastlege som har plass og tid til å ta imot besøk. Stadig snakkes det om en fastlegekrise rundt omkring i landet, og forskjellen på fastlegedekningen er stor fra kommune til kommune.

I hovedstaden, der det i dag finnes 556 fastlegehjemler, er det en stor variasjon i dekningsgraden mellom bydelene. Dårligst stilt er østlige og nordlige bydeler, mens det står best til på vestkanten.

Størst underdekning på østkanten

En gjennomgang VårtOslo har foretatt av fastlegedekningen i hovedstaden, viser at, med unntak av vestkantbydelen Vestre Aker, bydelene øst og nord i byen kommer dårligst ut.

I den forbindelse troner Bjerke øverst, hvor hver fastlege må dele på 1.756 pasienter. Deretter følger Vestre Aker med 1.603 og Gamle Oslo med 1.672. I den andre enden av skalaen finner man bydelene St. Hanshaugen og Ullern, med henholdsvis 797 og 918 pasienter per fastlege.

Utregningen er gjort på bakgrunn av bydelenes innbyggertall per 1. januar 2022, og den viser antallet pasienter per fastlege for å kunne gi bydelen full fastlegedekning.

— I bydelene med mindre gode levekår, har fastlegene i gjennomsnitt mindre lister og færre ledige plasser. Sannsynlig fordi det er større behov for fastlegetjeneste og oppfølging til disse pasientlistene, skriver byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester i en e-post til VårtOslo.

25.000 ledige plasser hos Oslos fastleger

Mens det fra andre deler av landet høres rop om krise i fastlegedekningen, er dette ikke tilfellet i hovedstaden. Tall fra helseetaten viser at det per i dag er nesten 25.000 ledige plasser hos byens fastleger.

— Bydelene skal utforme egne legeplaner som skal inneholde planer for videre utvikling av fastlegetjenesten i bydelen. Legeplanen skal sikre likeverdig tilgang til fastlege i alle bydelene og at alle i Oslo har god tilgang på legehjelp når de trenger det, skriver byrådsavdelingen.

Venterommene hos Oslos fastleger er på ingen måte overfylte. I dag er det 25.000 ledige plasser hos byens fastleger.

Tallene fra hver enkelt bydel viser heller ikke det helt korrekte bildet når det gjelder situasjonen i bydelene.

— Hver enkelt står fritt til å velge fastlege der en ønsker. Vi ser at folk velger fastlege også utenfor den bydelen de bor i, sier avtroppende pasient- og brukerombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

Har du erfaring med å slite med å få tak i fastlege der du bor, vil vi i VårtOslo gjerne høre fra deg. Ta kontakt på christian.boger@vartoslo.no om du har en historie å fortelle.

Slik ser fastlegedekningen ut, fra bydel til bydel

 • Bjerke: 1.756
 • Vestre Aker: 1.693
 • Gamle Oslo: 1.672
 • Søndre Nordstrand: 1.627
 • Grünerløkka: 1.558
 • Stovner: 1.446
 • Nordstrand: 1.421
 • Østensjø: 1.305
 • Sagene: 1.290
 • Grorud: 1.248
 • Alna: 1.148
 • Nordre Aker: 966
 • Frogner: 952
 • Ullern: 918
 • St. Hanshaugen: 797
Powered by Labrador CMS