Heidi Merete Rudi
Det nye brukerombudet i Oslo, Heidi Merete Rudi, gleder seg til å gå i gang med jobben.

Nytt ombud for pasienter, pårørende og brukere i Oslo

– Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på arbeidet på ombudskontoret. Vi ser at mange trenger hjelp i møte med tjenestene som er komplekse og sammensatt, sier Heidi Merete Rudi.

Publisert

Det nye Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus jobber for at pasienter, pårørende og brukere av helse- og sosialtjenesten får ivaretatt sine rettigheter. Heidi Merete Rudi kommer fra stillingen som assisterende direktør i Helsetilsynet.

– Det å være ombud er en kjempeviktig og meningsfull jobb. Heidi er en person med glødende interesse for menneskene som trenger helse- og sosialtjenesten. Hun har også god forståelse for hva det vil si å være ombud. Jeg er sikker på at innbyggerne i Oslo og Akershus er i svært gode hender, sier ordfører Anne Lindboe.

Har legebakgrunn

Heidi Merete Rudi er utdannet lege og har jobbet i Oslo på både sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten, i tillegg til allmennpraksis. 

Hun er ansatt i en åremålsstilling på seks år og starter i stillingen 1. oktober.

– Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på arbeidet på ombudskontoret. Vi ser at mange trenger hjelp i møte med tjenestene som er komplekse og sammensatt. Tjenestene involverer pasienter og brukere for lite i sitt utviklings- og kvalitetsarbeid. Her kan Pasient- og brukerombudet, sosial- og eldreombudet gjøre en forskjell, sier Rudi.

Bistår brukere

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo arbeider for å ivareta brukeres behov. 

Ombudet mottar om lag 7000 henvendelser og klager fra pasienter, brukere og pårørende hvert år.

Ombudet består av et kontor med 22 ansatte som gir råd, orienterer om rettigheter og bistår i klageprosesser.

Powered by Labrador CMS