Utenfor Det norske teatret står flere av sceneteknikerne, organisert i Fagforbundet, på streikevakt. Fra venstre: Børge Løkke Knudsen, Bjørn Widemark og Mats Ivar Takle.

Streiken i kultursektoren fortsetter med full tyngde

— Det blir mer og mer uklart for oss hvorfor direktørene heller stenger ned kultursektoren, enn å innfri kravet om rettferdig pensjon, sier streikende i LO. — Uforståelig av LO, sier arbeidsgiverleder.

Publisert

Kulturstreiken går nå inn i sin femte uke, og partene var 30. september kalt inn til tvungen 30-dagersmekling hos Riksmekleren.

— Arbeidsgiverne lar heller teater- og konsertsalene stå tomme, enn å gi de ansatte en rettferdig pensjon. Dette til tross for at hybridpensjonen vi har krevd koster langt mindre den offentlige tjenestepensjonen vi gikk fra i 2016, og som har spart virksomhetene for millionbeløp, sier LO stat i en pressemelding.

— Jeg er skuffet

— Jeg er skuffet, men ikke overrasket. Jeg har alltid tro på at vi kan finne løsninger i mekling, men denne gangen var jeg ikke særlig optimistisk. Det viste seg dessverre å være riktig analyse, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Kulturarbeiderne mener arbeidsgiverne bryter et løfte de ga om å tilbakeføre en pensjonsordning de ansatte hadde tidligere.

– Det blir mer og mer uklart for oss hvorfor direktørene heller stenger ned kultursektoren, enn å innfri kravet om rettferdig pensjon, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

– Ikke aktuelt for oss

– Det er uforståelig hvorfor LO vil ha en pensjonsordning som gir medlemmene deres mindre i pensjon. Det er selvsagt heller ikke aktuelt for arbeidsgiverne at frilansere skal ha dårligere ordning enn fast ansatte, slik LOs krav innebærer, og som i tillegg er dyrere for virksomhetene, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Den nåværende pensjonsordningen i teatre, orkestre og opera gir pensjon fra første krone, de høyeste sparesatsene loven tillater og er i tillegg tariffestet. Dette er også den ordningen som gjelder i hele arbeidslivet utenfor offentlig forvaltning, og er også den ordningen som store, seriøse statseide virksomheter som er medlem i Spekter har.

Powered by Labrador CMS