Nå kan de ansatte i PBL-barnehagene ta av streikevesten og gå på jobb igjen.

Streiken i barnehagene er over. Barnehageansatte får full pensjon

Streiken i de private barnehagene er over. Barnehagearbeiderne fikk gjennomslag for pensjonskravet. De ansatte er tilbake på jobb i morgen, torsdag.

Publisert

Løsningen innebærer at ansatte i barnehagene knyttet til arbeidsgiverorganisasjonen PBL senest innen 1. januar 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon. Det var et hovedkrav fra fagforeningene.

I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1. januar 2023, deretter ned til to prosent i 2025. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta, i en pressemelding.

Partene er også enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

Krevende meklinger

Selv om kravene opprinnelig var at både AFP i Fellesordningen og redusert prosentsats skulle innføres fra 1. januar 2023, er vi fornøyde med å ha kommet til en avtale som på sikt sikrer pensjonsrettighetene til ansatte i PBL-barnehagene.

– Det har vært en langvarig streik, og noen svært tøffe meklinger. Begge parter har både gitt og tatt. Vi mener vi har fått PBL til å strekke seg så langt som det var mulig, sier representantene fra arbeidstakerne.

– Vi skulle selvsagt unngått hele streiken, men all ære til de streikende som har stått støtt og virkelig vist hvor viktig dette har vært. Vi ser at denne streiken har vært helt nødvendig for å komme fram til den løsningen vi nå har fått, sier forhandlingslederne.

– Gledelig

– Nå gleder de ansatte seg til å ta imot barna i barnehagene igjen. Ekstra gledelig er det at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb med en anstendig og trygg pensjonsordning på plass, sier de tre forhandlingslederne.

Enigheten innebærer at PBL-barnehagene går tilbake til normal drift fra torsdag 17. november, en måned etter at de første gikk ut i streik.

Powered by Labrador CMS