De forlatte byggene i byen

Helga Arnesen (t.v.) og Siri Arnesen (t.h.) håper at det nye bystyret vil prioritere bruken av huset til fordel for folk flest. Foto: Emilie Pascale

Parkhuset på Idioten har stått tomt siden 2014. Nå ønsker Valleløkken-Bolteløkka Vel å ta det i bruk

– Vi er mange som har bidratt til å holde denne høyt elskede plassen ved like. Det hadde vært kjempefint om vi kunne åpne huset for folk i bydelen, men det får vi ikke til med en så dyr leieavtale, sier Siri Arnesen fra Foreldregruppa ved Bolteløkka skole.

– Det er provoserende at dette huset blir stående slik. Det forfaller og er til sjenanse for de nærmeste naboene. Dessuten trengs lokalene. Vi i vellet jobber for å skape flere møteplasser som ikke skal drives som forretning. Dette huset er en utmerket mulighet for å bidra til at noe slikt kan realiseres, sier Helga Arnesen, leder for Valleløkken-Bolteløkka Vel.

Siri og Helga Arnesen fra Valleløkken-Bolteløkka Vel kan bekrefte at det er mange folk i bydelen som har interesser i å få i stand huset. Foto: Emilie Pascale

– Kunne vært møteplass for generasjonstreff

De forlatte byggene i byen:

  • Oslo har større befolkningsvekst enn andre kommuner og et økende behov for arealer.
  • Allikevel har byen mye tom bebyggelse. 70 av disse er kommunale.
  • I bydelene finnes et aktivt naboskap med gode idéer og frivillige ressurser, men mange opplever det som vanskelig å trenge gjennom med egne forslag.
  • I denne serien setter vi et lys på byens tomme bygg, hva de betyr for nærmiljøet og hvorfor de står tomme.
  • Serien er støttet av Fritt Ord.

Det er sol på himmelen og frost i trærne. Kulda er fortsatt fersk, dugget ligger som en tynt lag av glitter på alle overflater. Nedenfor bakken skimtes en løvrakende herre i brun kåpe og feltlue. Siri Arnesen fra Foreldregruppa ved Bolteløkka skole, kan tydelig bekrefte hva denne plassen betyr for nærområdet.

Idioten:

  • Idioten er en skjermet grønthaug mellom bygårdene på St. Hanshaugen.
  • Haugen har hatt barneparker siden 70-tallet og er aktivt brukt av lokalmiljøet.
  • På toppen av haugen står et 80 kvm parkhus som har stått tomt siden 2014.
  • Omsorgsbygg, som forvalter bygget, har ikke ressurser til å pusse det opp.

– Hver uke kommer det barn og familier hit for å leke og være sammen. Mange har også arrangert utebursdager her. Vi ønsker å få gjort dette huset i stand så det også kan brukes av alle i bydelen, sier hun. Sammen med vellet har de ikke mangel på idéer til bruk.

– Speider, kor, generasjonstreff. Språkopplæring for innvandrerkvinner, frivillige organisasjoner, eller ungdommer som hjelper eldre med data mens de drikker kaffe sammen og spiser vafler, er noen av idéene vi ser for oss her, forteller hun.

Idioten har hatt barneparker siden 70-tallet. Foto: Privat

Hindret Omsorgsbygg i å rive lekebussen

Idioten har hatt barnepark siden 70-tallet. Men da den forrige familiebarnehagen ble avviklet i 2014, ble det vesle huset stående tomt. Omsorgsbygg, som har det offisielle ansvaret for lekeplassen og parkhuset, har per i dag ikke midler til å vedlikeholde det. Noe som gjør at de er pliktige til å rive det ned når det forfaller.

– En morgen jeg sto på kjøkkenet og lagde kaffe, oppdaget jeg plutselig en mann i arbeidstøy og motorsag her ute. Da han hadde kommet ganske langt på vei i å sage lekebussen i to, løp jeg ut så fort jeg kunne. Heldigvis viste Omsorgsbygg oss tillit, så vi fikk sørget for å pusse opp lekebussen ved hjelp av våre egne midler, sier hun.

– Det kostet flere tusen kroner å få den i stand i henhold til kommunale regler om helse og sikkerhet, men det var verdt det. Denne bussen er et av de mest elskede lekeapparatene på Idioten, forteller hun.

Siri Arnesen peker på stedet hvor den offentlige arbeideren sagde lekebussen i to. Foto: Emilie Pascale

Koster 190 000 kroner å leie

I tillegg til vellet, stiller både naboer, borettslag og foreldre ivrig opp på dugnadsarbeid for å bidra til at plassen holder seg fin.

– Vi søker penger fra Sparebankstiftelsen og bruker det vi har. Som alminnelige personer er det jo begrenset hva vi får av informasjon om hva som skjer med dette stedet, men det er veldig mange som viser interesse og stiller opp for å gjøre det de kan, sier Helga Arnesen.

Helga Arnesen viser frem et av lekeapparatene satt i stand av Vellet. Foto: Emilie Pascale

Bydel St. Hanshaugen, som også ønsker at huset blir tatt i bruk, har mottatt et kontraktsforslag til en leieavtale fra Omsorgsbygg. I avtalen foreslås det en leiepris på 190 000 kroner årlig. Noe Siri Arnesen mener vil gjøre det vanskelig å bruke huset til ikke-kommersielle aktiviteter.

– Vi ønsker å etablere en møteplass som er åpen for alle, men med en slik leiepris blir det vanskelig. Hadde man drevet en kafé eller lignende, så hadde man jo mottatt inntekter. Men noe av poenget her er jo at det skal være til for alle, sier hun.

Fikk leie trekanttomta gratis i bytte mot vedlikehold

I oktober i fjor fikk bydelsutvalget og vellet til en leieavtale med eiendoms- og byfornyelsesetaten,av den lille trekantplassen mellom Ullevålsveien og Sofies gate.

I bytte mot at vellet selv sto for vedlikehold og opprydding av plassen, slapp de å betale leie.

– Bydelen er avhengig av innspill fra beboerne. Dette blir en møteplass for naboene i området, og slike plasser skaper identitet, sa daværende leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg, Anne Christine Kroepelien til VårtOslo.

Nå håper Vellet at en lignende avtale kan komme på plass for det vesle parkhuset.

– Vi tilbyr oss å være ansvarlige for alt av organisering, renhold, booking og indre oppussing av huset, forteller Siri Arnesen.

En fornøyd Helga Arnesen og Anne Christine Kroepelien under åpningen av den lille byhaven. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Mener leieprisen er rimelig

Ifølge Omsorgsbygg, er imidlertid leieprisen et faktum.

– Vi ønsker at bygget skal tas i bruk og er i dialog med Vellet. De har fått et kontraktsforslag med en rimelig leie. Foreløpig strander det på økonomien. Det trengs en del oppgraderinger på bygget, og det har Omsorgsbygg ikke midler til per i dag, skriver de i en e-post til VårtOslo.

Selv om forslaget til leiepris er høyt, krysser vellet og foreldregruppa fingrene for at arbeidet med å få i stand huset vil gå seg til.

– Vi er mange som brenner for at dette kommer på plass. Både Valleløkken-Bolteløkka Vel, foreldregruppa, bydelen og andre naboer jobber for at dette skal realiseres. Vi har nylig vært på et nytt møte med bydelen, og her uttrykte alle at dette var noe de ønsket å få til, forteller Siri Arnesen.

Les om flere av De forlatte byggene i byen

Powered by Labrador CMS