Leder av bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen, Anne Christine Kroepelien, er oppgitt over at oppussingen av presteboligen i Stensparken enda ikke har startet opp. Foto: Trond Løkke

Intern krangel i kommunen om hvem skal ta regningen, setter ungdomshus på St. Hanshaugen i fare

For ett år siden bevilget bystyret 26 millioner til å gjøre den gamle presteboligen i Stensparken om til ungdomshus. Foreløpig har ingen ting skjedd.

Publisert

Den gamle presteboligen i Stensparken har i mange år stått tom og forfalt. For noen år siden tok husokkupanter over huset, men ble raskt kastet ut. I bydelen har det lenge vært et ønske om å bruke huset til aktivitetshus for barn og unge, og under fjorårets budsjettbehandling satte bystyret av 26 millioner til oppussing av huset. Vel ett år senere har ingenting skjedd.

Oppussingen er ikke påbegynt fordi Omsorgsbygg, ifølge seg selv, har beregnet husleien feil.

— Taperne er barna i bydel St. Hanshaugen, som mangler steder i bydelen å oppholde seg, sier en skuffet leder for bydelsutvalget, Anne Christine Kroepelien (H), til VårtOslo.

Krangel om husleie

En forutsetning for igangsettelse av prosjektet, fra bystyreflertallet, var at bydel St. Hanshaugen påtok seg å betale en husleie på omlag 1,1 mill per år. Beløpet var beregnet av Omsorgsbygg på grunnlag av oppussingskostnadene. Beløpet skulle over flere år dekke det det kostet å sette i stand den gamle presteboligen. Det er denne husleien det nå krangles om, etter at Omsorgsbygg har doblet husleien til 2,2 millioner i året.

— Omsorgsbygg oppdaget at de hadde gjort en feil ved beregning av husleien i 2018. De oppgir at de glemte å legge inn markedsverdien av huset på 14,5 millioner kroner. Nå forventer de at bydelen skal betale dobbelt så mye i husleie, sier Kroepelien.

Det er her i den gamle presteboligen i Stensparken bydel St. Hanshaugen ønsker å huse fritidstilbud for bydelens ungdom. Foto: Trond Løkke

Drømmen om ungdomshus kan velte

Hun har lite forståelse for ønsket om å ta husets markedsverdi inn i husleia. Det samme gjelder alle de andre lokalpolitikerne på St. Hanshaugen, som i tillegg er irriterte på at prosjektet ikke har kommet i gang. Under bydelsutvalgets møte i forrige uke ble det enstemmig vedtatt å be Omsorgsbygg gå tilbake til den gamle husleia.

— Kravet om en økning av husleia kan utsette igangsettelsen av oppussingen, og med de varslede innstrammingene i bydelsøkonomien, står hele prosjektet i fare, sukker Kroepelien oppgitt.

Om partene ikke kommer til enighet, frykter bydelsutvalget at de må se seg om etter andre lokaler for ungdomstilbudet.

Krever at bystyret griper inn

Gruppeleder for Høyre i bystyret, men også St. Hanshaugen-beboer, Eirik Lae Solberg, er i likhet med partikollega Kroepelien lite begeistret for Omsorgsbyggs "stunt".

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae Solberg, mener bystyret må sikre at det blir ungdomsklubb i presteboligen i Stensparken. Foto: Kyrre Songstad Seim

— Det å kreve husleie beregnet etter markedsverdi er i strid med intensjonen i vedtaket fra bystyret. Her ble det forutsatt at bydelen skulle betale en leiepris beregnet etter oppussingskostnadene, ikke etter markedsverdien på eiendommen, slår han fast overfor VårtOslo.

Høyre-toppen lover at han vil følge saken nøye. Kommer ikke partene til enighet seg imellom om ny husleiepris, vil han følge saken opp i bystyret.

— Det er helt utrolig at en krangel om husleie kan være med på å ødelegge for å få etablert en sårt tiltrengt ungdomsklubb i bydelen. Skulle det ikke bli en enighet i saken, håper jeg å få flertallet i bystyret med meg på å instruere byrådet og Omsorgsbygg om å legge forholdene til rette, slik at utbyggingen likevel kan gå som planlagt, sier Lae Solberg.

— Ikke rot til dette nå

SV-veteran i bystyret, Ivar Johansen, sto sammen med MiljøpartietsHarald Nissen og RødtsBjørnar Moxnes bak forslaget om å gjøre den falleferdige presteboligen til et ungdomshus. Forslaget ble først vedtatt i bystyret i 2016 og så tildelt midler under budsjettbehandlingen i 2018. Johansen er nå bekymret for at krangelen om husleie kan velte hele prosjektet.

SV-veteran Ivar Johansen håper partene kommer til en løsning på striden om husleie. Foto: Arnsten Linstad

— Man kan jo ikke bare tenke gjengs leie og marked. Man må jo tenke på hva huset skal brukes til, sier han. Det gamle byrådet hadde jo planer om å selge huset. Nå kan vi ikke rote til dette med en krangel om leienivå, sier Johansen.

Han mener det blir galt å sende ekstraregningen grunnet Omsorgsbyggs tabbe over på bydelen.

— Bydelen har ikke ansvaret for at huset har forfalt. Jeg tenker at bykassa må ta den kostnaden, sier han.

Byråden: — Synd bydelen vurderer å trekke seg

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og hennes byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid har ansvaret for oppfølgingen av prosjektet. Hun synes det er trist at bydel St. Hanshaugen truer med å trekke seg fra prosjektet.

Byråd Tone Tellevik Dahl mener det er trist at bydel St. Hanshaugen vurderer å trekke seg fra avtalen om opprettelse av ungdomshus i den gamle presteboligen i Stensparken. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

— Byrådet bevilget i 2018-budsjettet 26 millioner kroner til å sette i stand presteboligen i Stensparken etter mange år med forfall. Samtidig styrket vi bydelsbudsjettet i Bydel St. Hanshaugen, noe vi fortsetter med i 2019. At Høyre og det borgerlige flertallet i St. Hanshaugen ikke vil fullføre prosjektet, synes jeg er veldig synd og ganske paradoksalt når bydelen går med store overskudd, sier hun til VårtOslo.

Tellevik Dahl peker på at bydel St. Hanshaugen burde ha sterk nok økonomi til å klare å betjene den nye husleia. I 2017 og 2018 vil bydelen, ifølge byråden, ha et overskudd på til sammen 50 millioner kroner.

— Det er helt opp til bydelen selv å vurdere hvordan de vil disponere sitt budsjett. Det blander jeg meg ikke inn i. Men jeg syns det er synd om bydelen, med sine store overskudd, ikke klarer å prioritere tilbudet som er planlagt for ungdom i presteboligen, sier byråden.

Omsorgsbyg: — Oppussingen starter i løpet av våren

Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby, opplyser til VårtOslo at tiden fra bystyrevedtaket i fjor og fram til nå er blitt brukt til grundig planlegging av prosjektet med de kommende brukerne, samt oppstart av en prosjekteringsgruppe. Hun lover at oppussingen vil starte i løpet av våren.

Kommunikasjonssjef i Omsorgsbygg, Marte Svenneby, lover at oppussingen skal starte i løpet av våren. Foto: Omsorgsbygg

— Forprosjekteringen vil være ferdig i januar. Deretter vil det foregå en kvalitetssikring med påfølgende innleie av entreprenør. Oppstart av selve oppussingen skjer i andre kvartal neste år, med ferdigstillelse tidlig 2020, sier hun. 

Om husleien, kommenterer kommunikasjonssjefen at Omsorgsbygg er nødt til å ha en husleie de kan leve med. Hva krangelen om husleia kan ha å si for ferdigstillelse av prosjektet, vil hun ikke si noe om, da dette må bli en politisk avgjørelse.

 

Powered by Labrador CMS