Anna Elisabeth Uran og Roger Dehlin blir streikeledere dersom Oslos kommunalt ansatte går ut i streik fra tirsdag i neste uke.
Anna Elisabeth Uran og Roger Dehlin blir streikeledere dersom Oslos kommunalt ansatte går ut i streik fra tirsdag i neste uke.

Kan bli streik blant kommunalt ansatte. Disse gruppene blir tatt ut i Oslo

– Fagforbundet har ikke streiket i Oslo kommune siden 1986 og håper vi kan komme til enighet gjennom meklingen også i år. Vi er godt forberedt på alle utfall.

Publisert

LO Kommune Oslo varsler om mulig streik for 1325 Fagforbundet-organiserte ansatte i Oslo kommune fra 24. mai dersom meklingen ikke fører frem.

– For Fagforbundet er det helt avgjørende at hele laget skal komme godt ut årets lønnsoppgjør. Det er i særdeleshet de med lavere og midlere lønninger som merker at dagligvarer, strøm, boliglån og drivstoff har blitt dyrere. Vi krever en reallønnsøkning, og det betyr at vi må ha en fordeling av lønnspotten som ikke bidrar til større forskjeller mellom de kommuneansatte, sier Roger Dehlin som leder Fagforbundet Oslo ved tariffoppgjøret i Oslo kommune.

Han er opptatt av å sikre at flere deltidsansatte får mulighet til hele stillinger.

– Fagforbundet har ikke streiket i Oslo kommune siden 1986 og håper vi kan komme til enighet gjennom meklingen også i år. Vi er godt forberedt på alle utfall. Ingen ønsker streik, men vi er forberedt på å bruke dette virkemiddelet dersom meklingen ikke når fram, sier Anna Elisabeth Uran som er 2. nestleder i Fagforbundet Oslo og ansvarlig for streikeberedskapen.

Disse vil streike

I et varsel sendt til kommunen i dag kommer det fram hvilke områder som rammes av en eventuell streik. De som tas ut i en eventuell streik jobber i/ved:

 • Bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Skoler og aktivitetsskoler (AKS) i bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker
 • Utdanningsetaten
 • Deichmanske Bibliotek, Bjørvika
 • Bymiljøetaten
 • Frivilligsentralene
 • Kulturetaten
 • Byrådsavdelingene
 • Innkrevingsetaten
 • Næringsetaten
 • Origo
 • Plan- og bygningsetaten

Stengte bad og færre bybetjenter

– Det er dessverre vanskelig å ta ut kommunale arbeidstakere i streik uten at noen merker det. Kommunale barnehager, skoler og aktivitetsskoler i de fire bydelene Bjerke, Gamle Oslo og Nordre Aker vil måtte holde stengt. Også Deichmanske i Bjørvika kan komme til å stenge dersom det blir streik. I tillegg risikerer befolkningen stengte bad og færre bybetjenter på jobb.

Lørdag 21. mai starter meklingen i Oslo kommunes lønnsoppgjør. Oslo kommune er et selvstendig forhandlingsområde, men meklingen foregår parallelt med oppgjøret for resten av kommune-Norge. Partene har frist til kl. 24.00 mandag 23. mai om å komme fram til et resultat med hjelp av Riksmekleren.

Arbeidstakersammenslutningen LO Kommune Oslo representerer 18 388 ansatte i Oslo kommune organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes Landsforbund og Creo.

Powered by Labrador CMS