� Det er frekt av Sp å si at fritt skolevalg fører til "taperskoler" i Oslo, mener Venstres ungdomskandidat ved valget, Anna Dåsnes. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

— Velkommen til Oslo, Senterpartiet. Her liker vi valgfrihet i videregående skole

� Venstre er ikke mot mer kunnskap som kan forbedre dagens ordning med fritt skolevalg. Men elevenes valgfrihet er alltid viktigst, sier Venstres ungdomskandidat i Oslo, Anna Dåsnes.

Publisert

Bjørg Sandkjær og Marit Strand fra Senterpartiet, fremfører i VårtOslo en skarp kritikk av det frie skolevalget. De tegner et bilde av en inntaksordning som gir skoler dårligere økonomi, som ikke gir en god blanding av elever og som skaper vinner- og taperskoler.

Det er lett å merke at det er lenge siden Senterpartiet hadde noe med Oslo å gjøre, for ingenting av det stemmer.

Frekt utrope noen til taperskoler

For det første så er det ikke hvilken inntaksordning man har som avgjør hva slags økonomi skolene har, men hvor mye penger vi som politikere bevilger til skolen. Det er derfor Venstre går til valg på en kraftig økning i skolebudsjettene, i stedet for å frata elevene deres valgfrihet.

For det andre er det en merkelig påstand at dagens system ikke sikrer en variert elevmasse. Ordningen med fritt skolevalg er jo nettopp det som gjør at ungdom fra ulike miljøer i byen har mulighet til å bli en del av samme miljø når de starter i videregående.

For det tredje synes jeg det er rimelig frekt å si at noen skoler i Oslo er "taperskoler". Alle de videregående skolene våre er utrolig gode!

Fritt skolevalg gir trivsel

Det er selvsagt riktig at noen skoler har høyere tilsøking enn andre, og slik vil det også alltid være. Men elevene våre søker ikke på det Senterpartiet kaller "taperskoler", de søker der de helst vil gå.

Å påstå noe annet er en kraftig undervurdering av Oslos elever. Og i 2018 var det 63,4 prosent av inntatte Osloelever inntatt på sitt primære skole- og programområdeønske. Og kun 156 elever som ikke kom inn på noen av skolene de hadde søkt på.

Det vitner om en ordning som sikrer elever et godt utgangspunkt for motivasjon og trivsel.

Valgfrihet er viktigst for Venstre

Men hva så med de 156? Det er Venstre opptatt av å gjøre noe med. Vi anerkjenner at dagens system ikke er perfekt, og at det må være mulig å gjøre enkelte tilpasninger for noen enkeltelever.

Jeg håper utvalget som nå ser på inntaksordningen kommer med forslag for å sikre det. Vi er ikke mot mer kunnskap som kan forbedre dagens ordning på noen områder. Men elevenes valgfrihet er alltid viktigst for Venstre.

Det kan de stole på.

Powered by Labrador CMS