Kartverket har ikke godkjent Oslove som navnet på byen Oslo.

Kartverket mener Oslove ikke er godkjent for offentlig bruk

Kartverket anser ikke at det samiske stedsnavnet på Oslo, Oslove, er godkjent for offentlig bruk.

Publisert

– Den samiske stedsnavnstjenesten har ikke gitt tilråding for bynavnet, kun kommunenavnet. Vedtaket om Oslove som navn på Oslo by, er dermed ikke i tråd med stedsnavnsloven, sier saksbehandler i Kartverket, Åsmund Christenson, til NRK.

Det var før jul at et enstemmig bystyre vedtok at det samiske stedsnavnet på Oslo skal være Oslove.

Oslos byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, tar Kartverkets brev foreløpig til etterretning.

– Jeg er kjent med at Kartverket sendte et brev 30. januar 2024 til kommunen der det vises til at Kartverket ikke anser bynavnet som godkjent for offentlig bruk, med henvisning til stedsnavnsloven paragraf 9. Dette tar jeg til etterretning, sier Leirvik North til kanalen.

Oslo kommune vil følge opp Kartverkets beslutning og komme med et svar når saken er ferdig behandlet.Powered by Labrador CMS