Et utvalg i Oslo Arbeiderpartiet har evaluert fjorårets valgresultat og peker på at støyen nasjonalt, spesielt med tanke på alle habilitetssakene i partiet, var en av årsakene til det dårlige valgresultatet både nasjonalt og i Oslo. Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap er enig i konklusjonene.

Oslo Ap mener nasjonale saker bidro til dårlig valgresultat i hovedstaden

Oslo Arbeiderparti mistet i høst makten i hovedstaden, og Ap gjorde sitt dårligste valg nasjonalt på 99 år. Nå har et utvalg levert sin evaluering.

Publisert

I tre måneder har et utvalg forsøkt å finne svarene på hva som gikk galt under høstens valg, og nå er konklusjonene klare, skriver Aftenposten.

Én av utvalgets konklusjoner er at nasjonale saker påvirket Oslo i «svært stor grad». For mange velgere ble det like mye en folkeavstemning om regjeringen som om hvilket styre Oslo skulle ha, mener utvalget. De mange habilitetssakene sentralt gjorde det vanskelig å holde dagsordenen på den lokale valgkampen.

Utvalget peker også på at Anette Trettebergstuens avgang var spesielt negativt, ettersom hun kan ha påvirket mobiliseringen av velgere i det skeive miljøet. Trettebergstuen har ingen kommentarer til dette, skriver avisen, men leder Frode Jacobsen i Oslo Ap mener utvalget har et poeng.

– Jeg tror at kjente politikere med en sterk profil i en velgergruppe, kan ha stor verdi. Det er ikke tvil om at Anette sto sterkt i det miljøet, sier han til Aftenposten.

Utvalget peker også blant annet på at regjeringssamarbeidet med Senterpartiet ikke var særlig populært, og skriver at de ønsker at Ap fram mot 2025-valget bør «søke et bredt samarbeid fra sentrum til venstre for å sikre en flertallsregjering.» I praksis betyr dette SV, som flere profiler i Oslo, ikke minst tidligere byrådsleder Raymond Johansen, har ivret for.

Blant konklusjonene er også at Ap kom for sent i gang med valgkampen, ble oppfattet som et parti som ville ha «mer av det samme», ikke et som kom med nye løsninger, og at partiet mislyktes i å hente tilbake velgerne som de i 2019 tapte til partier som Folkeaksjonen nei til mer bompenger og MDG.

Powered by Labrador CMS