Daglig leder i Vålerenga Kultur- og Idrettspark, Stig Ove Sandnes og nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp) mener endringene gjort rundt barnehagen i Vålerenga stadion er lovlige. Foto: Christian Boger

Barnehagestriden på Vålerenga stadion: — Kommunen er alt for firkantet, mener nestleder i byutviklingskomiteen

"Ulovlige endringer", sier plan- og bygningsetaten om endringene barnehageeieren har gjort utenfor Valle Hovin idrettsbarnehage. Camilla Wilhelmsen (Frp) mener derimot kommunen har satt seg på bakbeina.

Publisert

Valle Hovin idrettsbarnehage har for andre gang fått avslag fra plan- og bygningsetaten på å fornye brukstillatelsen sin i Intility arena. Striden bunner i at kommunen mener Vålerenga Kultur- og Idrettspark og barnehageselskapet Ulna har gjort endringer på uteområdene uten tillatelse.

Dette er Vålerenga Kultur- og Idrettspark og barnehageeier Ulna svært uenige i.

— Vi får ikke svar fra plan og bygg

Det er en svært oppgitt daglig leder i Vålerenga Kultur- og Idrettspark, Stig Ove Sandnes, som møter nestleder i byutviklingskomitéen, Camilla Wilhelmsen (Frp), og VårtOslo utenfor barnehagen på Valle.

Sandnes forteller at barnehagen, etter at utenomhusplanen var godkjent, har minsket med to avdelinger. Behovet for utstyr ble da, etter eiers mening, mindre enn forventet. Dette er noe Sandnes sier har vært godt kommunisert til kommunen uten at barnehagen har fått noen tilbakemeldinger.

— Vi har søkt kommunen om alle de endringene vi har gjort utvendig. Både fjerningen av de planlagte fastmonterte lekeapparatene, størrelser på gjerder og endringer i beplantningen har vi sendt inn søknad om. Da er det veldig frustrerende at vi ikke hører noe tilbake før vi plutselig får et tilsyn, som konkluderer med at disse endringene er ulovlige, sier den daglige lederen til VårtOslo.

— Imponerende barnehage

Heller ikke nestlederen i byutviklingskomitéen er videre imponert over saksbehandlingen fra den kommunale etaten.

— På meg kan det virke som om denne saken kunne ha vært løst på en mye bedre måte. Her burde plan og bygg utvist skjønn og godtatt endringene uten å sette seg på bakbeina. Dette har jo blitt en imponerende flott barnehage, mener Wilhelmsen.

Barnehage og stadion deler på område

Barnehagens plassering, som en del av Vålerenga stadion, gjør det viktig å kunne bruke barnehagens arealer på kampdager. Utformingen av uteområdene bør la seg kombinere med store folkemengder og aktivitet.

Det er her på torget utenfor stadion plan og bygg mener barnehagen må montere lekestativer. Foto: Christian Boger

I den opprinnelige planen for barnehagen var det tegnet inn fastmonterte lekeapparater på torget utenfor stadion. Da barnehagens størrelse ble redusert, så ikke lenger barnehageier Ulna og Vålerenga kultur- og idrettspark noe behov for å ha fastmonterte lekeapparater. Noe som har falt plan og bygg tungt for brystet, mener barnehagedrifterne.

Politiker forstår barnehagen

— Det finnes mange andre måter å sørge for lek og aktivitet på enn å ha fastmonterte lekeapparater. Jeg har stor forståelse for at barnehagen ikke ønsker å ha dette på torget, sier nestlederen i byutviklingskomitéen.

Hun er skeptisk til at fastmonterte lekestativ vil sørge for en god sambruk av arealene med stadion. Heller ikke plan og byggs bekymring for mindre blomsterbed eller manglende gress på utearealene deler Wilhelmsen.

— Her må det være mulig å utvise litt mer skjønn. Denne sommeren har gjort det svært vanskelig for gress og planter. Jeg er faktisk imponert over hvor grønt og flott det framstår her, til tross for sommerens tørke, slår hun fast.

— Vi skal endre det vi må

Daglig leder Stig Ove Sandnes mener Vålerenga Kultur- og Idrettspark og barnehagen har strukket seg langt i denne saken.

— Vi har lagt ned et stort arbeid for at alle skal bli fornøyde med utformingen av stadionanlegget. I samarbeid med alle aktører har vi forsøkt å finne fram til løsninger som er til det beste for alle. Da er det veldig frustrerende å se at noen små detaljer har satt hele barnehageprosjektet i fare, sier han.

Dette er et av blomsterbedene plan og bygg mener har blitt for lite. Etaten mener det må forlenges med to meter for å oppfylle kravene i utenomhusplanen. Foto: Christian Boger

I løpet av saken har plan- og bygningsetatens trusler om sanksjoner blitt mildere. Der etaten tidligere truet med en stengning av barnehagen, varsles det nå om dagbøter fram til de påtalte forholdene på uteområdene er utbedret. Det betyr at det ikke lenger er snakk om å trekke tilbake den midlertidig bruksgodkjenningen.

— Vi skal selvfølgelig utbedre de forholdene vi blir pålagt å utbedre. Men det er trist å se hvilke bagateller plan og bygg har hengt seg opp i. Nå håper jeg vi får Fylkesmannen med oss på at de endringene vi har gjort er lovlige, sier stadionsjefen.

— Ulovlige endringer gir dårligere lekeplass

Avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten, Andreas Vaa Bermann, understreker overfor VårtOslo at etaten under hele saksgangen har hatt barnas ve og vel i fokus.

— Plan- og bygningsetaten er opptatt av å sikre barna et sikkert og kvalitetsmessig godt uteområde. De ulovlige endringene som er gjort gir verken økt sikkerhet eller en god nok lekeplass. Vi mener at barna fortjener bedre og at det er viktig å overholde det nasjonale regelverket for hvordan uteområdene i barnehager skal være, understreker han.

Bermann peker på at en barnehage trenger gode og trygge holdepunkter for de små brukerne. Dette mener han mangler i dagens anlegg.

— Små barn trenger trygge rammer og fasiliteter. Mykt underlag, vegetasjon og faste holdepunkter for barna er viktigere enn at arealene legges til rette som areal for pub på kveldstid. Vi mener barnehagen bør følge det nasjonale regelverket for utearealet, sier Bermann.

Mener sikkerheten ikke er god nok

Heller ikke barnas sikkerhet mener Bermann og etaten er godt nok ivaretatt. Han viser til at portene til barnehagen er for små til at brannbiler kan komme til i barnehagens åpningstid og at åpningene i gjerdet er så store at barn kan sette fast hodet.

Avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten Andreas Vaa Bermann mener kvaliteten på barnehagen er blitt forringet ved de ulovlige endringene som er gjort. Foto: Terje Heiestad

— Plan- og bygningsetaten kan ikke godkjenne en utforming som kan sette barna i fare og som er i strid med gjeldende forskrifter, understreker han.

— Ikke riktig at vi ikke svarte

Avdelingsdirektøren mener det ikke er riktig, som stadiondirektør Sandnes hevder, at Vålerenga kultur- og idrettspark ikke har fått svar på søknadene om å gjøre endringer i utenomhusplanen.

— Den 7. desember fikk vi tilsendt en kraftig revidert plan. Allerede neste dag var vi på besøk og kunne konstatere at endringene det var søkt om allerede var gjennomført. Den 15. desember fikk vi så søknad om å gjennomføre disse endringene uten at Vålerenga kultur- og idrettspark hadde tatt hensyn til våre tilbakemeldinger fra tilsynet. I slutten av mars ga vi endelig avslag på endringssøknaden, forteller Berman.

Avgjøres hos Fylkesmannen

Etter plan- og bygningsetatens endelige avslag på søknaden om endringen går saken nå til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for en endelig avgjørelse. Det er foreløpig ikke kjent når en eventuell avgjørelse fra Fylkesmannen vil foreligge.

Plan og bygningsetaten opplyser at de vil oversende saken så fort den er ferdigstilt fra deres side. Det er bedt om at saken får prioritert behandling i køen hos Fylkesmannen.

De varslede dagbøtene mot Vålerenga kultur- og idrettsbygg vil ikke tre i kraft før saken er ferdigbehandlet hos fylkesmannen.

Powered by Labrador CMS