Til høyre er Olav Thons opprinnelige plan med et stjerneformet, 50 meter høyt kombinert hotell og shoppingsenter. Til venstre plan- og bygningsetatens alternativ som er lavere og med flere boliger og mindre kjøpesenter. Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten/Oslo kommune

Olav Thons plan om stjerneformet gigantbygg i Gunerius-kvartalet slaktes av kommunen

- For høyt, lite miljøvennlig og for få boliger i et innadvendt shoppingkvartal. Det er den knusende dommen plan- og bygningsetaten i Oslo feller over planene for Gunerius-kvartalet.

Publisert

Ett 50 meter høyt, gigantisk kjøpesenter med hotell på tilsammen 100.000 kvadratmeter er Olav Thons planer for det nye Gunerius-kvartalet ved Storgata og Brugata i Oslo sentrum. Gigantbygget er i areal på størrelse med Oslo City. Da planene ble kjent i fjor, hadde også Thons eiendomsselskap lagt inn 35 leiligheter i det stjerneformede bygget.

Men nå kan det se ut til at Oslo kommune, med plan- og bygningsetaten i spissen, stikker kjepper i hjulene for eiendomskongen. Thons planer skaper et lukket, innadvendt byrom, mener etaten som vil kappe åtte meter av høyden på 50 meter. Miljøprofilen på Thons nybygg er også alt for dårlig, mener hovedstadens planmyndigheter.

— Løsrevet fra resten av byområdet

42 meter er mer enn høyt nok, skriver plan og bygningsetaten i sin innsigelse i høringsrunden om det nye Gunerius-kvartalet. Og det er en usedvanlig krass og særdeles kritisk innsigelse til å komme fra en kommunal etat.

Slik vil Thons nye kjøpesenter og hotellkompleks se ut. Illustrasjon: White arkitekter

— Vi er negative til den stjerneformede utformingen av bygget. Først og fremst fordi forslaget fra Thon om et stjerneformet bygg virker løsrevet fra byområdet rundt Gunerius-kvartalet, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i plan- og bygningsetaten.

— Det nye kjøpesenteret som foreslås bidrar til en betydelig økning av innadvendte handelsarealer i Oslo sentrum, fortsetter avdelingsdirektøren.

Olav Thons eiendomsselskap på sin side hevder i sin planbeskrivelse at høyden på 50 meter er i tråd med Oslo kommunes høyhusstrategi. Nylig gikk også bystyreflertallet inn for å la allerede 117 meter høye Oslo Plaza vokse seg enda høyere, og at landemerket like ved Thons Gunerius-planer på 50 meter også kan få et mindre tvillingtårn ved siden av dagens hotelltårn.

LES OGSÅ: Oslo Plaza blir høyere og får en mini-tvilling ved siden av seg

Thon bruker nå samme arkitekt som i sin tid tegnet Oslo Plaza. Svenske White arkitekter står bak hotelltårnet som sto ferdig i 1989, og som av kritikere ofte kalles «Hotell hoggjernet».

— Vårt bygg lavere enn andre, mente Thon

Men i følge den opprinnelige planbeskrivelsen for Olav Thons nye Gunerius-kvartal er det planlagte, gigantiske hotell- og kjøpesenterkomplekset lavere enn for eksempel både nevnte Oslo Plaza og Postgirobygget.

LES OGSÅ: Olav Thon skal få orden på "Nye Plata". Vil pusse vektere på narkomiljøet i Brugata

Men det er ikke bare høyden på 50 meter og arkitekturen på Olav Thons gigantplaner som får kraftig medfart og regelrett slaktes av Oslos byplan-myndigheter.

Bare selve gågate er eid av Oslo kommune og fellesskapet. Absolutt alle bygninger i hele Brugata er eid av Olav Thon. Foto: Arnsten Linstad

Plan- og bygningsetaten påpeker at kommunen vil opprettholde Brugata som gågate. En gate der alle bygg eies av Olav Thon. Kun gategrunnen er kommunalt eid. Etaten understreker også viktigheten av Lilletorget som sammenhengende torg med gjennomkjøring på tvers av Stenersgata. I Lybekkergata vil etaten ha opphøyd sykkelfelt for å etablere et sammenhengende sykkelveinett fra Grønlandsleiret til Torggata.

Mener Thons planer er lite miljøvennlig

Byggeplanene for Gunerius-kvartalet er heller ikke i tråd med Oslo kommunes miljøfilosofi, mener plan- og bygningsetaten. Thon har planlagt om lag 35 boliger.

— Alt for lite, mener plan- og bygningsetaten, som vil ha opp boligandelen til 20 prosent av bygningsmassen i et nytt Gunerius-kvartal.

Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann. Foto: Privat

-Etablering av flere boliger i indre by skaper aktivitet gjennom døgnet. Det gir også økt trygghet og mer byliv. Dessuten vil boliger tett på arbeidsplasser og kollektivknutepunkter fremme bruk av sykkel og offentlig kommunikasjon. I tillegg til at folk kan bruke beina. Vi må styrke muligheten for å leve miljøvennlig i byen, sier avdelingsdirektør Vaa Bermann i plan- og bygningsetaten.

Men på vegne av Olav Thons eiendomsselskap, argumenterer White arkitekter med det motsatte av plan- og bygningsetaten. Det svenskeide arkitektselskapet mener tvert i mot at Thons gigantplaner for Gunerius-kvartalet faktisk er miljøvennlig.

– Fortetting i den sentrumsnære del av Oslo gir god mening for en bærekraftig byutvikling. Det blir attraktivt å dra til sentrum med tog, buss og T-bane for å handle fremfor å benytte kjøpesentre i utkanten av byen der adkomst med bil er det mest vanlige, hevder White arkitekter i det opprinnelige planforslaget.

Vil bevare gågate og sykkelfelt

I høringsrunden har Oslo kommunes plan- og bygningsetat fremmet et alternativt forslag til hvordan Gunerius-kvartalet bør se ut. Etatens forslag er betydelig lavere og reduserer selve kjøpesenterdelen til kun to etasjer. Det tilsvarer antallet shopping-etasjer i dagens Gunerius-senter.

I sitt eget planalternativ er Plan- og bygningsetaten også opptatt av at det nye kvartalet skal være bedre tilpasset bebyggelsen rundt. Blant annet viser alternativet større grad av bevaring av for eksempel bakgårdsbebyggelsen. Særlig Brugata, der Thon eier alt unntatt gategrunnen, har karakteristiske bygninger med bakgårder.

— Plan- og bygningsetaten ønsker å fremheve bevaringsverdig bygninger i området, og sørge for at det nye Gunerius-kvartalet er bedre tilpasset omgivelsene. I etatens forslag blir kvartalet fortsatt høyt, men med maksimalt 42 meter ut mot Lybekkergata og Stenersgata. Det er en klar reduksjon av Olav Thon forslag om et 50 meter høyt bygg, mener avdelingsdirektør Vaa Bermann.

Powered by Labrador CMS