En vintersyklist i Gyldenløvesgate på Frogner.

Planlagte sykkelveier på Frogner kan være ulovlig, mener Høyre og Frp

Publisert
Både Høyre og Frp krever en såkalt lovlighetskontroll av bystyreflertallets vedtak om to sykkelveier gjennom tre Frogner-gater.

Motstanden mot det rødgrønne byrådets sykkelvei-planer på Frogner tok en uventet vending i bystyret onsdag kveld.

— Ap/SV/Miljøparti-byrådets planer og bystyreflertallets vedtak om nye sykkelveier gjennom bydelen kan være ulovlige. De er så omfattende at det skulle vært laget en reguleringsplan, hevdet både Frps Carl I. Hagen og Høyres Morten Steenstrup.

Dermed vil striden om to av de til sammen åtte vedtatte sykkeltraseene gjennom sentrumsnære bydeler i Oslo ende på Fylkesmannens bord før det avgjøres om det rødgrønne byrådets planer kan settes ut i livet.

Forretningsadvokat, styregrossist og tidligere rikspolitiker

Det var Høyres bystyrerepresentant Morten Steenstrup, en av Norges mest fremtredende forretningsadvokater de to siste tiårene, styregrossist og stortingsrepresentant i to perioder på 1980-tallet som først gikk på talerstolen i onsdagens bystyremøte. Han sådde tvil om lovligheten i bystyreflertallets sykkelvei-vedtak.

— Som advokat er jeg alltid varsom og skal selvfølgelig ikke skråsikkert påstå at vedtaket virkelig er ulovlig. Men jeg er i tvil om lovligheten. Sykkelvei-planene er så omfattende for beboerne på Frogner at plan- og bygningsloven faktisk slår fast at det rødgrønne byrådet burde gjort en grundigere jobb. Og den jobben består i at det trolig må fremmes en reguleringsplan for bystyret før sykkelvei-planene kan vedtas, mente Steenstrup.

Skråsikker Carl I. Hagen

Dermed fremmet Høyre et krav om lovlighetskontroll. I kommuneloven kreves det kun tre representanter for å fremme et slikt forslag, som innebærer at statens "kontrollør" i Oslo, Fylkesmannen, må vurdere lovligheten av et bystyrevedtak. Dermed havner bystyrets sykkelvei-striden på fylkesmann Valgerd Svarstad Hauglands bord. Steenstrup fikk nemlig følge av Frps Carl I. Hagen. Bystyrepolitikeren var i flere tiår fryktet av et samlet Stortinget for sin kunnskap om regler og forretningsorden i nasjonalforsamlingen.

— Jeg er ikke advokat, som Steenstrup, så jeg kan være skråsikker. Og jeg er sikker på at vedtaket om sykkelveiene er ulovlig fattet, sa Hagen fra talerstolen.

Og dermed var det klart at både Frps og Høyres representanter i bystyret stilte seg bak kravet om lovlighetskontroll.

Ap og Venstre dypt uenig med Høyre og Frp

Beboere på Frogner har lenge kjempet mot sykkelveiene fordi de mener alt for mange gateparkeringsplasser forsvinner og at traseene vil forringe store deler av bydelens egenart. Men bystyreflertallet bestående av Ap, SV, Miljøpartiet, Venstre og KrF mener likevel sykkeltraseene må anlegges for å få mer miljøvennlig trafikk i sentrumsnære bydeler.

Både nestleder Guri Melby (V) i bystyrets miljø- og samferdselskomite og Aps fraksjonsleder i samme komite, Andreas Halse, var uenige med Høyre og Frp i at sykkelvei-vedtaket kan være ulovlig og avviste blankt at byrådet må fremme en reguleringsplan.

Siste ord er ikke sagt

— Frogner-gatene som berøres av de nye sykkelveiene er allerede regulert for ferdsel og da trengs det ikke en egen reguleringsplan før sykkelveiene anlegges, sa både Halse og Melby.

Men etter den oppsiktsvekkende vendingen i striden om sykkeltraseene på Frogner, er ikke siste ord sagt i saken før Fylkesmannen har slått fast om bystyreflertallets vedtak er lovlig fattet. I mellomtiden må det rødgrønne byrådet trolig vente med å starte anlegging av sykkelveiene, som skal gjøre Oslo tryggere og bedre egnet for folk som ferdes med tohjulinger uten motor.

Morten Steenstrup, bystyrerepresentant for Høyre
Powered by Labrador CMS