Slik så det ut i Bygdøy allé i fjor høst, før kollektivfeltet ble erstattet med sykkelvei. Foto: Arnsten Linstad
Slik så det ut i Bygdøy allé i fjor høst, før kollektivfeltet ble erstattet med sykkelvei. Foto: Arnsten Linstad

Venstre-politiker vil delvis stenge Bygdøy allé for biler. Politisk enighet om at buss må prioriteres

Bussene i Bygdøy allé stamper i bilkø etter at kollektivfelt ble ofret for sykkelvei. — Uholdbart for bussene, sier alle partier. En Venstre-politiker foreslår forbud mot gjennomkjøring for biler.

Publisert

— Vi har gitt byrådet beskjed om at vi må ha en bedre løsning for bussene i Bygdøy allé, sier Arbeiderpartiets miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Andreas Halse.

Nye tall fra Ruter viser at busslinje 31 pådrar seg forsinkelser på 7-8 minutter bare på den 700 meter lange strekningen mellom Frogner kirke og Olav Kyrres plass i Bygdøy allé.

— Må høre med fagfolk

Forsinkelsene er registrert etter at kollektivfeltet vestover ble fjernet og erstattet med sykkelfelt.

— Vi som representerer de tre rødgrønne byrådspartiene i bystyret snakker jo jevnlig sammen, også med byrådet. Nå vil vi høre med fagfolk hvordan vi kan finne en løsning der både bussen kommer raskere frem og sykkelfeltene beholdes i Bygdøy allé, sier Andreas Halse til VårtOslo.

Bydelspolitiker Tore Wilken Nitter Walaker (V) foreslår å stenge Bygdøy allé mellom Nobels gate og Olav Kyrres plass for privatbiler. Foto: Venstre
Bydelspolitiker Tore Wilken Nitter Walaker (V) foreslår å stenge Bygdøy allé mellom Nobels gate og Olav Kyrres plass for privatbiler. Foto: Venstre

I VårtOslos nyhetsoppslag om forsinkelser på alle bussruter i Bygdøy allé varslet Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen, at hun fremmer forslag i bystyret om å fjerne sykkelfeltene og at bussfeltet gjenopprettes.

— Symbolpolitikk uten mening

— Det er ikke bare et problem at bussene i Bygdøy allé er forsinket. Økt kø av både busser og biler gir økt lokal forurensning. Da vi fikk se Ruters tall var det på tide at noen tok ansvar. Derfor fremmer Frp forslaget om at kollektivfeltene må gjeninnføres, sier Wilhelmsen.

— Men Frp vil også fjerne sykkelfeltene?

— Ja, de må fjernes. Alle som er i Bygdøy allé ser jo at sykkelfeltene er ganske tomme. Jeg vil påstå at det bare er symbolpolitikk uten mål og mening. Ingen bruker sykkelfeltene. Samtidig står busser og biler stampende i kø i Bygdøy allé, sier Frps gruppeleder i bystyret.

På en 700 meter lang strekning forsinkes bussene med 7-8 minutter etter at kollektivfeltet ble erstattet med sykkeltraséer i Bygdøy allé. Foto: Arnsten Linstad
På en 700 meter lang strekning forsinkes bussene med 7-8 minutter etter at kollektivfeltet ble erstattet med sykkeltraséer i Bygdøy allé. Foto: Arnsten Linstad

Men Frp møter liten forståelse fra andre bystyrepartier for fjerning av sykkelfeltene. Derimot er alle miljø- og samferdselspolitikere VårtOslo har snakket med enige med Frp om at bussene må prioriteres.

Oslo kommune har egne målepunkter med en egen nettside der antallet syklister telles ved en rekke ulike steder i byen. Også i Bygdøy allé er det satt opp to bokser som registrer syklister i begge retninger.

— Steng ved Nobels gate og Olav Kyrres plass

Tallene fra det kommunale målepunktet i Bygdøy allé viser at det daglig i gjennomsnitt er 173 syklister som passerer de to målepunktene. Registreringen viser syklister i begge kjøreretninger.

— Argumentene om at det ikke er så mange som sykler nå er riktig. Men dersom man legger til rette for sykkel vil flere oppleve at det er et funksjonelt, sier Venstres medlem av Frogner bydelsutvalg, Tore Wilken Nitter Walaker.

— Både syklende og kollektivtrafikken i Bygdøy allé må prioriteres, sier Ola Wolff Elvevold (SV). Foto: Arnsten Linstad
— Både syklende og kollektivtrafikken i Bygdøy allé må prioriteres, sier Ola Wolff Elvevold (SV). Foto: Arnsten Linstad

Venstre-politiker Walaker mener det er alle bilene som er problemet, og vil ha mer restriktive regler for gjennomkjøring i Bygdøy allé og i Drammensveien. Det betyr i praksis at mange bilister må finne alternative ruter gjennom bydel Frogner

— For eksempel kan en strekning fra Nobels gate til Olav Kyrres plass stenges for gjennomkjøring i begge retninger. Likeså kan Drammensveien delvis stenges for gjennomkjøring, mener Walaker.

— Var vedtaket fornuftig?

-- Kollektivtrafikk må prioriteres. Dette må byrådet ta tak i og finne løsninger på, sier lokalpolitikeren fra Venstre.

Høyre stemte, i likhet med alle bystyrets partier unntatt Frp, for sykkelplanen som innebar at kollektivfeltet i Bygdøy allé ble fjernet og erstattet med sykkelvei i begge retninger.

— Jeg tror politikere har godt av å ta en fot i bakken innimelllom og spørre seg om det vi har vedtatt er fornuftig. Dette er et sånt tidspunkt, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H).

— Skal vi få flere i Oslo vest til å la bilen stå, så må bussene i Bygdøy allé komme frem. Bussene kan ikke fortsette å stå i stampe. Men vi må se på løsninger der de som sykler også ivaretas, sier Høyres miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret.

— Vurdere andre sykkeltraséer

— Kollektivtrafikken må komme frem, og det tror jeg vi kan klare i kombinasjon med gode sykkelveier. Høyre vil vurdere mulighetene for å kanalisere sykkeltrafikken enten langs fortauet eller i andre traséer i området, for eksempel gjennom Skillebekk. Vi vil også se på muligheten for redusert fartsgrense i Bygdøy Allé, sier Langfeldt.

Rødts fylkesleder og miljøpolitiske talsperson i bystyret, Siavash Mobasheri, sier det er uaktuelt å fjerne sykkelfeltene i Bygdøy allé. Foto: Arnsten Linstad
Rødts fylkesleder og miljøpolitiske talsperson i bystyret, Siavash Mobasheri, sier det er uaktuelt å fjerne sykkelfeltene i Bygdøy allé. Foto: Arnsten Linstad

Rødts medlem av bystyrets miljø- og samferdselutvalg, Siavash Mobasheri, vil ikke fjerne eller flytte sykkefeltene i den sterkt trafikkerte gaten gjennom bydel Frogner.

— Rødt vil ikke fjerne sykkelfeltene i Bygdøy allé. Men å begrense privatbilismen er en mulighet. Dette har vi imidlertid ikke noe klart svar på og vi mener det er fornuftig at byrådet tar kontakt med fagfolk, som kan komme med forslag til gode løsninger, sier Mobasheri til VårtOslo.

— Handler også om reduserte klimautslipp

— Det er jo også andre steder i byen der busser sliter med fremkommeligheten. For eksempel ekspressbussene på Ryen. Vi må se helhetlig på hvordan kollektivtrafikken skal prioriteres i hele Oslo. Dette handler jo ikke bare om fremkommelighet, men også om å redusere klimautslipp, sier Rødt-politikeren.

SVs miljø- og samferdselspolitiske talsperson i bystyret, Ola Wolff Elvevold, understreker at situasjonen for bussene i Bygdøy allé er uholdbar. Men vil heller ikke fjerne sykkelfeltene.

— Vi må sørge for at både kollektivreisende, syklister og gående kommer seg frem. Situasjonen i Bygdøy allé er åpenbart ikke holdbar, sier Elvevold.

— Men jeg forventer at bymiljøetaten og Ruter sammen iverksetter nødvendige tiltak for å bedre fremkommeligheten, sier SV-politikeren.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) var ikke medlem av bystyret da vedtaket om å erstatte kollektivfeltet med sykkelvei ble fattet i bystyret. Og i inneværende bystyreperiode har ikke FNB noen representanter i bystyrets miljø- og samferdselsutvalg, der Ruter la frem tallene som viser at bussene forsinkes etter at kollektivfeltet i Bygdøy allé ble fjernet.

Powered by Labrador CMS