Mye tyder på at Oslo fengsel vil bli liggende på fengselstomta på Grønland også i framtiden.

Sannsynlig at Oslo fengsel blir værende i Åkebergveien på Grønland

Mangel på attraktive tomter gjør at Oslo fengsel godt mulig blir værende på dagens tomt, også i framtiden. I så fall må den eksisterende bygningsmassen rehabiliteres eller erstattes med nye bygg.

Publisert

Statsbygg er i ferd med å sluttføre prosessen med å finne et tilholdssted for nye Oslo fengsel. Etter å ha vurdert en rekke tomter i og utenfor Oslo, virker det mer og mer sannsynlig at fengselet også i framtiden vil bli liggende på fengselstomta i Åkebergveien på Grønland.

Statsbygg selv ønsker i utgangspunktet å bygge nytt fengsel ved siden av dagens kvinnefengsel på Bredtvedt i Groruddalen, men disse planene har møtt massiv motstand i lokalmiljøet. Dermed har de blitt tvunget til å se på andre løsninger.

— Vi har fått i oppgave og vurdere Grønland i kombinasjon med Ullersmo. Dette arbeidet pågår. Men også Bredtvet-alternativet er videre til behandling i Oslo kommune. Med andre ord, ingenting er avgjort, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, til VårtOslo.

Oslo fengsel, avdeling A, bedre kjent som Botsen, er vårt eldste fengsel i bruk, og det eneste som er bygget etter den såkalte Philadelphiamodellen, der man kunne se alle cellene fra ett sted i bygget og alle innsatte kun skulle se fengselvokteren, enten de satt på cella, var i luftegården eller i kirken.

Byggene trenger en overhaling

Fengselet i Åkebergveien ble åpnet i 1851 og er i dag et av landets største fengsler med en kapasitet på 243 innsatte. Store deler av bygningsmassen begynner å dra på årene, og i 2007 ble hele det gamle botsfengselet (avdeling A, på folkemunne kalt Botsen), nedlagt. Regjeringen mente det ville bli for kostbart å pusse opp de gamle bygningene til en moderne standard.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Fengselets avdeling B er av nyere modell men daterer seg tilbake til 1934. Dermed er heller ikke den bygningstekniske standarden her av nyeste modell.

Hva som skjer med byggene om fengselet blir værende i Åkebergveien, er usikkert.

— Dagens bygningsmasse må rehabiliteres uansett fremtidig bruk. Hvorvidt det må bygges nytt , avhenger av hva som besluttes, sier kommunikasjonsdirektøren.

Ønsker snarlig beslutning

Når en avgjørelse om lokaliseringen for det nye fengselet blir tatt, er foreløpig usikkert.

— Det er ikke satt noen tidsfrist, men tilstanden til Oslo fengsel tilsier at det er ønskelig med en rask avklaring, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Bjørklund.

Powered by Labrador CMS