Makrellfiske i Indre Oslofjord er populært. Det er ikke få fiskemiddager som blir som blir hentet opp fra fjorden hver sommer. Foto: Anders Høilund

Oslofjorden sliter og torsken forsvinner. – Vi trenger en helhetlig plan for bruken av fjorden

Publisert

Sportsfiske-entusiast Knut Gullbekk fisker i Oslofjorden året rundt, fra land eller båt, og fra isen i kalde vintre. Han ønsker en helhetlig plan for bruken av fjorden.

— Vi har hatt store svingninger i fiskebestandene de siste årene. Makrellen er det ikke noe problem med, men torskebestanden er veldig redusert på få år. Det er ikke mange år siden Indre Oslofjord var rikere på torsk enn de fleste steder langs Skagerrakkysten. Nå er det nesten ikke torsk å få i Indre fjord, sier Gullbekk.

Oslofjorden er kanskje landets viktigste fjord, fordi den ligger i landets mest befolkede område. To millioner mennesker bruker Oslofjorden eller bor i nærheten av den. Miljøet i fjorden strever som en følge av menneskelig aktivitet de siste 100-150 årene.

Knut Gullbekk fisker i Oslofjorden året rundt og ser helt klart verdien av en helhetlig forvaltning av fjorden. Foto: Anders Høilund

Hårete mål for fjordens fremtid

Også Marinreparatørene mener at Oslofjorden må få en helhetlig plan for bruken av den, en såkalt forvaltningsplan. Marinreparatørene er en miljøgruppe som arbeider ut fra visjonen om en giftfri Indre Oslofjord, med et rikt og bærekraftig marint miljø.

– Fjorden trenger å rehabiliteres, og vi trenger å sette oss et hårete og forpliktende mål om hvilken tilstand vi skal tilbakeføre fjorden til, sier Lars Dalen, i Marinreparatørene.

Han tror totalvern kan være et godt virkemiddel i enkelte soner.

Må reparere fjorden, men trenger kunnskap

Lars Dalen peker på at EU-landene har forpliktet seg å rehabilitere en vesentlig del av sine skadde marine økosystemer og mener det burde være en selvfølge også for kystnasjonen Norge. Formålet med en helhetlig forvaltningsplan er å styrke bestandene med fisk og derigjennom også forbedre fritidsfisket i fjorden.

Lars Dalen og Marinrepratørene har synspunkter på hvordan n forvaltningsplan for Oslofjorden bør være. Foto: Anders Høilund

— Vi sitter ennå ikke på oppskriften på hvordan å rehabilitere en skadd fjord, men gjennom forskning og utprøving innen rehabilitering av skadde marine miljøer, vil vi vinne ny kunnskap om sammenhengene i de marine økosystemene. Dette er kunnskap vi trenger, skal vi kunne utnytte det enorme potensialet i havet, uten at vi utarmer det, sier Dalen.

Han er opptatt at alle brukerne av fjorden må få være med å utforme forvaltningsplanen. Og ikke minst alle grupper av fiskere — både sportsfiskere, fritidsfiskere og yrkesfiskere.

— Jeg advarer sterkt mot forvaltningstiltak som favoriserer kun enkelte av disse gruppene.

— Fjorden bør kartlegges

Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V), slutter seg til ønsket om en plan for Oslofjorden.

– Vi trenger en forvaltningsplan for Oslofjorden, med nye verneområder, sier han. Elvestuen mener Havforskningsinstituttet bør kartlegge tilstanden i fjorden og effektene av fisket, og at dette bør munne ut i en ny forvaltningsplan med nye verneområder.

Ola Elvestuen (V) mener en plan for Oslofjorden kan sikre en Oslofjord med biologisk mangfold. Foto: Venstre

– Nå som vi har sikret marka, renset havnebassenget og er i ferd med å fullføre Fjordbyen, er det på tide med en helhetlig plan for forvaltning og vern av hele Oslofjorden, for å ivareta verdiene som finnes der, mener han.

Vil ha plan innen 2020

— Innen 2020 må den nye forvaltnings- og verneplanen være på plass. Når vi har lagt så mye ressurser i opprenskning av fjorden, kan vi ikke tillate at det kommer ny forurensning. Vi må følge opp EUs vannforskrift og få en bedre forvaltning. Venstre fikk gjennomslag for dette i budsjettavtalen i 2016. Nå trenger vi å fullføre arbeidet i neste stortingsperiode, sier Venstre-nestlederen.

EUs vannforskrift sier at det biologisk mangfoldet skal gjenopprettes slik det en gang var. Vannforskriften gjelder også for vassdrag og vil spille en rolle også for forvaltningen av Oslos sju elver.

Fritidsfiske midt i byen

— Fjordbyen har gitt oss muligheten til å drive fritidsfiske midt i byen, og mange bruker muligheten. Det må vi ta vare på for framtida. Når nye områder langs kaiene i Oslo blir åpnet for allmennheten, blir det umiddelbart en voldsom aktivitet av fritidsfiskere, sier Elvestuen.

Han påpeker at Oslofjorden er den fjorden i Norge som er under sterkest press, men også har det største biologiske mangfoldet. Elvestuen er opptatt av at en sunn fjord, med et godt biologisk mangfold, vil stå sterkere når klimaforandringene kommer.

Ikke lett å håndheve fredete soner

Sportsfiskere VårtOslo har vært i kontakt med hilser forslaget velkommen. Stein Olsen mener det vil være store utfordringer knyttet til å håndheve fredningssoner, minstemål og fangstkvoter i Oslofjorden.

— Veldig mange av de som fisker i Oslofjorden tenker ikke på forvaltning og på hva fiskebestandene tåler. Fredningssoner og minstemål er ikke i ord de bruker, sier sportsfisker Stein Olsen mens han svinger fluestanga ved Bygdø Sjøbad.

Powered by Labrador CMS