Petter ser veldig dårlig, og er avhengig av skyss for å komme seg trygt til og fra skolen. Foto fra Blindeforbundets video "Ser du meg"

Politikerne lovet synshemmede Petter (10) å få ha en kamerat i drosja. I stedet er det blitt vanskeligere

Oslos politikere trodde de gjorde livet lettere for synshemmede Petter (10). � Jeg er overrasket over hvordan Oslo kommune møter barn med spesielle behov, sier moren.

Publisert

Ti år gamle Petter er nesten blind og avhengig av transport til og fra skolen. Petter klarer fint å reise alene i taxien, men avtalen mellom utdanningsetaten og Oslo Taxi ga ikke rom for at elever med skoleskyss kan ha med venner i bilen.

Det var ikke en gang snakk om at Petters lillesøster kunne få sitte på. Utnyttelse av systemet, ble det kalt. I januar i år skrev NRK Østlandssendingen om Petter, og like etterpå gikk sjokkerte Oslopolitikere inn for å kreve at utdanningsetaten ryddet opp.

I begynnelsen av januar i år skrev også utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i en epost at det ikke er noe veien for at et barn som får skyss til skolen, som Petter, kan ta med seg en passasjer dersom det er plass og sjåføren ønsker det.

Lagde nye og tungvinte, byråkratiske regler

Da bystyret i januar hurtigbehandlet saken om Petter, og andre barn som heller ikke får ha med seg en kamerat i drosje hjem fra skolen, ga Oslos bystyrepolitikere en tydelig ordre til utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen og utdanningsetaten:

"Bystyret ber byrådet sikre at skoleelever ved alle trinn i Osloskolen med rett til skoleskyss i lengre perioder og som kjører alene, gis anledning til å ha med andre skoleelever på hjemreisen dersom det er plass i bilen. Ny praksis skal gjelde senest 2. mars 2018."

Men tre og en halv måned etter fristen satt av bystyret, var hverdagen derimot ikke blitt enklere for Petter. I stedet var den blitt vanskeligere. Det var neppe bystyrepolitikernes intensjon. Men utdanningsetaten fulgte opp bystyrevedtaket med å lage regler som er tungvinte, stivbeinte og byråkratiske. Og nesten umulig å følge for en tiåring.

— Ikke slik tiåringer lever livet sitt

Her kan du selv lese de byråkratiske reglene og hvordan utdanningsetaten i Oslo mener en synshemmet tiåring skal kunne få med seg en kamerat hjem fra skolen med drosje:

"Foresatte til eleven som ønsker å ha med en venn hjem, gir beskjed til skolen på e-post. Beskjeden må gis i god tid så skolen kan videreformidle beskjeden til Oslo Taxibuss senest 3 timer før hjemreise og senest kl. 12.00 samme dag. E-post må inneholde: Vennens navn og bekreftelse på at elevens foresatte har hentet inn samtykke fra vennens foresatte. Skolen kontakter Oslo Taxibuss, oppgir elevens ID og sier at eleven skal ha med seg en venn hjem i dag til vanlig tid, dvs. hentetidspunktet som er i henhold til kjøreplanen."

— Dette er en tungvint og byråkratisk løsning fra utdanningsetaten. Det er ikke slik ti år gamle gutter lever livet sitt, sier Petters mor, Siri Smedsrud, til VårtOslo.

Ti år gamle Petter planlegger som regel ikke to dager i forveien om han vil ha med en venn hjem fra skolen. Foto fra Blindeforbundets video "Ser du meg"

Tror brukerrådet vil finne en løsning

Som en følge av bystyrets vedtak ble utdanningsetaten pålagt å starte opp et brukerråd for elevtransport i Osloskolen. Der sitter representanter for utdanningsetaten og brukere av elevtransporten. Rådet hadde sitt første møte 15. juni. Da var skoleåret nesten slutt, og det hadde gått nesten et halvt år siden Oslos bystyrepolitikere krevde at det ble ryddet opp.

Men Petters mor tror brukerrådet kan komme opp med en løsning. Spørsmålet er om utdanningsetaten klarer å følge opp før skolestart til høsten.

— Gjennom brukerrådet som er opprettet har jeg tro på at det går an å finne gode løsninger, forteller Smedsrud. Smedsrud sitter i brukerrådet som representant for Norges blindeforbund.

— Utdanningsetaten viser liten vilje

— Jeg er overrasket over hvordan utdanningsetaten møter barn med spesielle behov. De forklarer gjerne hvordan reglene er, men fram til nå har de vist liten vilje til å finne gode løsninger og gjøre eventuelle endringer. Dette gjelder også andre saker jeg har diskutert med utdanningsetaten så langt i Petters skoleløp, sier Siri Smedsrud.

—Jeg håper vi har satt i gang en positiv prosess. Jeg tror det jobbes godt med dette nå. At min Petter har satt i gang noe som blir positivt også for andre gjør godt å tenke på, , sier Siri Smedsrud.

Å ha et godt å et sosialt liv med venner rundt seg hjelper når en skal lykkes på skolen og senere i arbeidslivet, sier Siri Smedsrud, mor til Petter. Foto fra filmen "Ser du meg" fra Blindeforbundet.

— For å løse slike saker er det viktig for etaten å snakke med brukerne. Jeg tror nok at Utdanningsetaten har hatt gode intensjoner, men det er brukerne av tjenestene som kjenner problemene på kroppen og som trolig har best forutsetninger for å finne en optimal løsning, sier Ane Katrine Børrud som er representant for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i brukerrådet.

Brukerrådet ønsker å gjøre det mindre byråkratisk for barna å ha med seg en venn eller et søsken i taxien. De foreslår blant annet å ha en forhåndsgodkjent liste med navn på venner eleven kan ta med hjem.

— Vi å forventer at utdanningsetaten tar med seg innspillene fra brukerrådet og legger dem fram for Oslo Taxibuss, sier Børrud.

Nye regler klare til skolestart?

På henvendelse fra VårtOslo svarer kommunikasjonrådgiver Heidi Skjebstad i utdanningsetaten følgende:

— Utdanningsetaten har evaluert den midlertidige prøveordningen for venne- og søskentransport. I evalueringen har utdanningsetaten innhentet erfaringer og synspunkter fra foresatte, elever, skoler, relevante organisasjoner og Oslo Taxibuss, som er leverandøren av elevtransport.

— Brukerrådet for skoleskyssordningen i Oslo har vært involvert i arbeidet. På bakgrunn av evalueringen har utdanningsetaten oversendt en anbefaling for videreføring av ordningen for venne- og søskentransport til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Eventuelle endringer vil bli innført til skolestart, svarer kommunikasjonsrådgiver Skjebstad.

Venstre reagerer

— Her må byrådet komme på banen, sier Hallstein Bjercke, gruppeleder for opposisjonspartiet Venstre i bystyret.

Bjercke viser til at bystyret sammen har vedtatt å gjøre hverdagen lettere for Petter og andre barn og unge i hans situasjon. — At dette fortsatt ikke er på plass, så lenge etter fristen bystyret satte, vitner om en altfor passiv byråd, sier han.

Han mener det er uforståelig at det er skapt så mye byråkrati og firkantede regler som må følges for at barn med krav på transport skal få ha med venner til og fra skolen.

— Vi i opposisjonen og i Venstre har tatt dette opp mange ganger, og blitt lovet bedring. At vi nå ser at Petter og foreldrene hans opplever et system som er så vanskelig å forholde seg til at de faktisk mener det er blitt vanskeligere, er rett og slett uakseptabelt. Det er heller ikke i tråd med det bystyret ønsket da vi gjorde vedtaket. Dette må være på plass til skolestart, sier Bjercke.

Les mer om, og se videoen i blindeforbundets kampanje Ser du meg.

Powered by Labrador CMS