Boligmarkedet i Stor-Oslo er vanskelig å komme seg inn på for sykepleiere.
Boligmarkedet i Stor-Oslo er vanskelig å komme seg inn på for sykepleiere.

En enslig sykepleier har råd til 1,5 prosent av boligene på Oslo-markedet

Fram til 2014 var ikke Oslo i noen særstilling i Norge, men så tok boligprisene av. I dag har en normalt lønnet sykepleier kun råd til 1,5 prosent av boligene i Oslo.

Publisert

Det viser tall fra Eiendom Norge som to ganger i året presenterer sin såkalte sykepleierindeks.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn de var i 2022. Boligbudsjettet til sykepleieren har økt på tross av høyere rente og økte levekostnader, men det økte boligbudsjettet er ikke tilstrekkelig for å øke boligvalgfriheten. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775 000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470 000 kroner, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

Boligvalgfriheten synker

Det siste tiåret viser indeksen en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere. I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022.

Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund i en pressemelding.

Fram til 2014 var ikke Oslo i noen særstilling i Norge, men så tok boligprisene av. Til sammenligning har prisene i Trondheim, Bergen og Tromsø også økt siden 2014.

Valgfriheten der for sykepleieren er likevel større enn i Oslo, fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet. I Trondheim, Bergen og Stavanger ville en normalt lønnet sykepleier kunne finansiere kjøp av henholdsvis 24, 26 og 30 prosent av boligene.

Powered by Labrador CMS