Ikke bare kan du skade andre og deg selv når du kjører i påvirket tilstand, men du risikerer også å miste lappen på bil, med de nye reglene.
Ikke bare kan du skade andre og deg selv når du kjører i påvirket tilstand, men du risikerer også å miste lappen på bil, med de nye reglene.

God og beruset ble mannen stanset av politiet på Ankerbrua på en elsparkesykkel. Nå har Høyesterett sagt sitt om saken

Mannen i 20-årene ble stanset av politiet da han en sommerkveld i fjor kjørte en elsparkesykkel over Ankerbrua med en promille på 0,8. Høyesterett mener han ikke skal dømmes like strengt som en bilfører.

Publisert

Høyesterett har fastslått at promillekjøring med elsparkesykkel skal straffes vesentlig mildere enn promillekjøring med bil.

Bakgrunnen er en sak hvor en mann i 20-årene i fjor sommer ble stanset av politiet i Oslo etter å ha kjørt med elsparkesykkel med en promille på 0,8.

Kraftig reduksjon i boten

Han ble dømt til 14 dagers fengsel og 70.000 kroner i bot, samt at han mistet førerkortet i ett år. Han anket til Borgarting lagmannsrett, og anken ble forkastet.

– Høyesterett kom imidlertid til at forskjellen i skadepotensial tilsa en vesentlig mildere reaksjon når det dreier seg om bruk av elsparkesykkel enn når det gjelder bilkjøring, skriver Høyesterett.

Straffen ble redusert til 15.000 kroner i bot, og mannen mister likevel ikke sitt førerkort. Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma prosederte saken i Høyesterett.

Kan sammenlignes med mopedkjøring

– Høyesterett tar utgangspunkt i det generelle kravet om forholdsmessighet mellom handling og straff som gjelder i strafferetten generelt.

– Ut fra dette kommer Høyesterett til at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel er mer sammenlignbart med kjøring med moped enn med bil, og at bot alene er rett straff for promillekjøring med elsparkesykkel, sier Brosveet.

Powered by Labrador CMS