– Den viktigste oppgaven fremover blir å sikre at det gode arbeidet som allerede utføres blir med over i et nytt Oslobygg, sier Maria Moræus Hanssen. Foto: Oslo kommune
– Den viktigste oppgaven fremover blir å sikre at det gode arbeidet som allerede utføres blir med over i et nytt Oslobygg, sier Maria Moræus Hanssen. Foto: Oslo kommune

Det gigantiske nye eiendomsselskapet Oslobygg får et styre

Oslobygg KF vil forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør.

Publisert

Maria Moræus Hanssen er oppnevnt som styreleder i Oslos nye byggforetak – Oslobygg KF. Med seg i styret får hun Petter Eiken (nestleder), Kari Andreassen og Knut Even Lindsjørn.

– Jeg er glad for å kunne presentere et så solid styre i Oslobygg. Styret har bred topplederkompetanse og har erfaring fra tidligere omorganiseringer innen ulike bransjer. De fire medlemmene har en variert og komplementær kompetanse som blir viktig for Oslobygg i tiden fremover, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen.

Styreleder Maria Moræus Hanssen har hatt en rekke internasjonale topplederstillinger, senest som visekonsernsjef i Wintershall DEA. Tidligere har Moræus Hanssen vært konsernsjef i DEA Deutsche Erodel AG og hatt topplederstillinger i ENGIE Group, Aker ASA og StatoilHydro ASA.

Gleder seg

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Å stå ansvarlig for et av Norges største eiendomsselskap blir både spennende og utfordrende, sier Maria Moræus Hanssen.

De øvrige medlemmene i Oslobyggs styre er Petter Eiken, styreleder i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Kari Andreassen som er styreleder i Omsorgsbygg Oslo KF og Knut Even Lindsjørn, styremedlem i Undervisningsbygg Oslo KF.

– Styret setter nå i gang arbeidet med å ansette en daglig leder i Oslobygg og gjennomføre selve sammenslåingen av dagens foretak, sier byråd Evensen i en pressemelding.

Midlertidig leder

Oslobygg KF vil etter gjennomføringsfasen få ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen. Oslobygg vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Seksjonssjef i byrådsavdeling for næring og eierskap, Anders Berg, skal fungere som midlertidig daglig leder inntil fast daglig leder er ansatt.

Oslobygg KF vil forvalte omlag 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktør.

Powered by Labrador CMS