– For de hjelpetrengende teller det at kjente hjelpere kommer, som kjenner brukeren og hjelpebehovet. Foto: Pexels

– Mange innbyggere har mistet sine kjente hjelpere fordi den kommersielle leverandøren har sviktet dem

En oppsiktsvekkende høy andel av de kommersielle aktørene som driver hjemmetjenester er blitt nødt til å kaste kortene de to siste årene.

Publisert

Brukervalg kan være bra, men brukernes aktive valg overstyres av ytre omstendigheter: Leverandører må kastes på dør på grunn av grovt mislighold i tjenesteleveransen eller leverandører trekker seg fordi jobben de har påtatt seg å gjøre ikke gir tilstrekkelig profitt.

Det er de hjelpetrengende med hjemmehjelp eller hjemmesykepleie som blir sittende igjen som tapere. For dem er det viktigste stabilitet, ikke en firmalogo. For dem teller det at kjente hjelpere kommer, som kjenner brukeren og hjelpebehovet.

Store firmaer bryter kontraktene

Kommunerevisjonen har sjekket bemanningen og kontinuiteten i Oslos hjemmetjenester. Det viser seg at anbudsregimet er en trussel for stabilitet og forutsigbare hjelpetjenester. En oppsiktsvekkende høy andel av de kommersielle aktørene som driver hjemmetjenester er blitt nødt til å kaste kortene de to siste årene.

  • I 2016 måtte Oslo kommune si opp avtalen med Orange Helse på grunn av grove brudd på kontrakten. Herunder de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.
  • I 2017 måtte Oslo kommune si opp avtalen med Aleris Omsorg på grunn av store avvik i leveransen.
  • Og nylig har Attendo Omsorg selv sagt opp sin avtale med Oslo kommune med begrunnelse at de ikke var fornøyd med «de nåværende rammebetingelsene.» Men det kan vel i like stor grad handle om at de ikke klarte å levere tilstrekkelig kvalitet. 131 hjelpetrengende blir berørt og må finne seg ny leverandør innen utgangen av mai.

Trist bruk av ressurser

Dette gjelder ikke bare små aktører. Store konserner som Aleris og Attendo er de siste som har måttet erkjenne at de kommer til kort. Mange innbyggere mister dermed sine kjente hjelpere. Det er trist å tenke på at ressurser som går til kontroll og håndtering av disse opphørene kunne gitt innbyggerne bedre tilbud.

Jeg mener dette ytterligere bidrar til å understreke at ressursinnsatsen i de hjemmebaserte tjenestene har vært for lav, og at byrådets satsing på kontinuitet, relasjoner og flere folk i arbeid svarer på et reelt og viktig problem.

Powered by Labrador CMS