Naboene Øystein Rudjord og Marianne Husum var svært lite fornøyd med at helse- og mestringskomitéen sa ja til sjenkebevilling ved Ringnes nye ølkultursenter torsdag kveld. Foto: Christian Boger

Skjenkestriden i Ringnes park: Bydelen sa ja til pub

Torsdag kveld sa bydelsutvalget i bydel Sagene ja til Ringnes' planer om å opprette et ølkultursenter i sine gamle fabrikklokaler i Ringnes park. Naboene mener politikerne er grovt feilinformert.

Publisert

I over et år har bryggerigiganten Ringnes og beboere i Ringnes park, nederst på Sagene, kranglet om bryggeriets ønske om å åpne et ølkultursenter i bryggeriets gamle fabrikklokaler.

Torsdag kveld vedtok helse- og mestringskomiteen, mot stemmene til Rødt og SV, å anbefale at stedet får skjenkebevilling. Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og MDG stemte for pub i Ringnes park. Naboer til utestedet mener Ringnes grovt har feilinformert lokalpolitikerne i opptakten til torsdagens avgjørelse.

 — En samarbeidstavle som ikke gjelder

Nestleder i sameiet Thorvald Meyers gate 2, Øystein Rudjord, var en svært skuffet mann etter avstemningen i helse- og mestringskomitéen.

— Ringnes har brukt mange fine ord. Ikke minst har de trukket fram argumentet om at de har inngått en samarbeidsavtale med oss rundt de utfordringene vi ser. Problemet er bare at vi ikke har har signert denne avtalen. Dette er en avtale vi har trukket oss fra og er dermed informasjon som ikke stemmer med virkeligheten, sier han til VårtOslo.

Han mener Ringnes ikke tok naboenes bekymringer rundt støy og sikkerhet på alvor.

Ringnes: — Vi har ikke feilinformert

Kommunikasjonsdirektør i Ringnes, Nicolay Brusgaard, tilbakeviser overfor VårtOslo at de har feilinformert bydelspolitikerne.

— Vi har informert om at naboene ønsket å se an utfallet av bevillingssaken før de ville signere avtalen. Vi står uansett ved det gjeldende utkast til naboskapsavtale, uavhengig av om naboene signerer avtalen, understreker han.

Kommunikasjonsdirektøren og hans kolleger var svært godt fornøyde med torsdagens avgjørelse. Dette er et stort skritt i retning av å få den skjenkebevillingen de har søkt om. Nå gjenstår bare avgjørelsen fra næringsetaten.

Med vedtaket i helse- og mestringskomiteen i bydel Sagene torsdag kveld, er Ringnes et skritt nærmere å kunne åpne et ølkultursenter i sine gamle bryggerilokaler. Foto: Christian Boger

— Det er veldig hyggelig å se at bydelspolitikerne ønsker dette ølkultursenteret velkommen. Jeg er overbevist om at alle parter, også naboene, vil se at dette kommer til å bli et fantastisk tilbud, sier en fornøyd Brusgaard.

— Skal ikke ta næringspolitiske hensyn

Marianne Husum har vært en av frontfigurene i kampen mot skjenkebevilling til puben. Torsdag kveld var hun lite tilfreds med lokalpolitikernes avgjørelse.

— Når det er en konflikt mellom næring og beboere skal ikke bydelspolitikerne ta næringspolitiske hensyn. Det har til og med jurister hos næringsetaten slått fast overfor meg. I denne saken virker det nettopp som det er det de har gjort, sier hun.

Både Rudjord og Husum innser at deres kamp har blitt vanskeligere etter torsdagens vedtak. De lover likevel å kjempe til siste ankemulighet er oppbrukt.

— Over 350 mennesker har skrevet under på et opprop mot å få utestedet i nabolaget. Vi vil kjempe videre til siste ankemulighet er oppbrukt, lover Husum.

Støtte fra Rødt og SV var ikke nok

Rødts representant i komiteen, Eldar A. Hansson, mener løsningene Ringnes har skissert for politikere og bydelsadministrasjon ikke vil fungere. Han mener skjenkebevillingen aldri skulle vært anbefalt fra bydelsdirektøren.

Rødts representant i helse- og mestringskomitéen, Eldar hansson. Foto: Oslo kommune

— På papiret kan løsningene se fine ut, men jeg har ingen tro på at de vil fungere i virkeligheten. All min erfaring tilsier at det vil bli vanskelig å få gjennomført disse tiltakene på en tilfredsstillende måte. Vi er opptatt av at barns oppvekstvilkår og beboernes trivsel settes foran næringsinteressene. Derfor er jeg skuffet over dagens avgjørelse, sier han til VårtOslo.

Flertallet mener Ringnes har strukket seg langt

Flertallet i komiteen mente Ringnes har strukket seg langt for å komme naboene i møte. De stemte for at skjenkebevilling gis.

— Jeg har aldri, i mine 10 år i lokalpolitikken, sett en aktør strekke seg så langt som det Ringnes har gjort i denne saken, sier BU-leder Helge Stoltenberg (Ap).

Stoltenberg mener også at naboene, med tid og stunder, vil innfinne seg med skjenkestedet. Han viser til naboopprøret rundt Åpent Bakeri på Torshov, da disse ba om forlenget åpningstid og lov til å servere øl og pizza på kveldstid. Kort tid etterpå var naboene svært fornøyde med tilbudet, påpeker BU-lederen.

Også Venstre ved Alva Eide stemte for bydelsdirektørens innstilling i saken. Dette til tross for at hun forstår beboernes bekymringer.

— Får du en skjenkebevilling, skal det også være lett å miste den. Derfor blir det i denne saken viktig å følge opp om tiltakene Ringnes har lagt opp til fungerer. Fungerer de ikke, må bydelsoverlegen og andre gå inn å vurdere om skjenkebevillingen skal trekkes tilbake, mener hun.

Vedtaket fra torsdagens møte blir nå oversendt næringsetaten som får siste ord i saken.

Strid om habilitet

Det ble en lang og noe kronglete ferd fram mot torsdagens ja til skjenkebevilling. I forkant av møtet hadde Høyre-representant, Mads Kirkebirkeland, sendt et spørsmål til administrasjonen i bydel Sagene om ikke de burde vurdere habiliteten til Arbeiderpartiets representant Shahram Ariafar. Bakgrunnen for henvendelsen var at han bor i Ringnes Park og er varamedlem til to av sameiestyrene.

Shahram Ariafar (Ap) mener selv han ikke var inhabil under torsdagens behandling av skjenkebevillingen i Ringens park. Foto: Anders Høilund

Bydelsadministrasjonen gjorde en rask habilitetsvurdering. Mot stemmene fra Rødt og SV, fant et flertall av komiteen at han var inhabil.

Ariafar selv stiller seg svært kritisk til avgjørelsen.

— Jeg har ikke deltatt på noen styremøter og kan ikke se at jeg skulle være inhabil på noen annen måte. Jeg føler meg rett og slett presset ut av eget parti i denne saken, sier han til VårtOslo.

PS: VårtOslo har rettet opp en setning i saken der det virket som om Mads Kirkebirkeland (H) mente Shahram Ariafar (AP) var inhabil.

Powered by Labrador CMS