Myntgata 2-kvartalet kan bli videregående skole. Foto: Susanne Skaug
Myntgata 2-kvartalet kan bli videregående skole. Foto: Susanne Skaug

Undervisningsbygg vil ha skole for 840 elever i Kvadraturen

En videregående skole med studiespesialisering restaurant- og matfag, service- og samferdselsfag, kan se dagens lys i Kvadraturen.

Publisert

I mars 2017 kjøpte Oslo kommune Myntgata 2 for 338,2 millioner kroner. Nå har Undervisningsbygg bestilt oppstartsmøte hos plan- og bygningsetaten for eiendommen, ifølge Estate nyheter.

Areal som ikke opptas av skolen, skal benyttes til andre formål.

– Kavalerikasernen, Artilleristallen, Ingeniørstallen og Kavaleristallen er fredede bygg som omslutter et stort gårdsrom. I forlengelsen av Ingeniørstallen står Tyskerbrakka, som planlegges revet. Skolen skal benytte Artilleristallen, Ingeniørstallen og Kavaleristallen samt et nybygg plassert der Tyskerbrakka nå står. Kavalerikasernen kan benyttes til annet formål, men må også kunne brukes til undervisningsformål, skriver arkitektselskapet Alt.Arkitektur til plan- og bygningsetaten.

Flerbrukshall under bakken

Nybygget får et bruttoareal på 5.000 kvadratmeter over bakken og 7.000 kvadratmeter under bakken. Byggets plassering, størrelse og høyde er utformet i samråd med vernemyndighetene. Byantikvaren ønsker at høyden begrenses til tre etasjer, som tilsvarer høyden på tårnene på Artilleristallen.

Det er planlagt flerbrukshall med tilhørende funksjoner under terreng. I bestillingen opplyses det at den videregående skolen får plass til 840 elever, ifølge Estate nyheter.

Det er vurdert om Myntgata 2 er egnet til boligformål, men en ombygging til bolig «vil høyst sannsynlig komme i konflikt med fredningsbestemmelser for fasade og interiør på eksisterende bebyggelse».

Powered by Labrador CMS