Arbeiderbladet annonserte i 1930 for absinth og bayer.

Annonser med høy alkoholprosent

Disse alkoholholdige annonsene fra hovedstaden ville ikke vært lov i dag. Forbudet mot all alkoholreklame ble innført fra 1. juli 1975.

Publisert
Christiania Intelligentssedler, 1828
Kjøp et par kasser på 50 flasker, så har du noen uker. Morgenbladet, 1854
Christiania-Posten, 1860
Dagbladet, 1883
Aftenposten, 1908
Morgenbladet, 1912
Konjakk virker forebyggende. Aftenposten, 1921
Arbeiderbladet, 1925
Arbeiderbladet, 1930
Arbeiderbladet, 1960
Det norske produsenten av Golden Power rakk å få inn et siste ord før forbudet inntraff. Arbeiderbladet, 1975

Skribent Håvard Mossige har i boken Erfaren Jomfru Ønskes Strax (som kan kjøpes for penger) samlet kuriøse annonser fra 1770 til 1970. I denne ukentlige spalten er det gullkorn fra hovedstaden som graves frem fra glemselen.

Har du egne historier, legg gjerne inn en kommentar. Her ligger flere kuriøse Oslo-annonser. 

Powered by Labrador CMS