Ungdommene må sitte i førersetet ved etableringen av ungdomsklubber, slik de gjør ved Central Park på Tøyen. Ordfører Marianne Borgen i midten. Foto: Områdeløft Tøyen og Grønland

– Ungdommene i bydel Gamle Oslo må få flere trygge møteplasser

Vi vil gjerne etablere en ny fritidsklubb i bydelen, men da er det også viktig at en slik etablering skjer på ungdommens premisser.

Publisert

Torbjørn Wulfsberg fra Oslo Sosialistisk Ungdomutfordrer alle politikerne til å skape bedre fritidstilbud for ungdom. Vi vil gjerne svare han på utfordringene han kommer med.

Mer penger til ungdom

  1. Gi ungdomsklubbene nok penger, sånn at de kan fortsette å forbedre seg.

Dette har vi vært jobbet lenge for: Etableringen av Central Park på Tøyen i fjor er et resultat av både driftige ungdommer med gode ideer og prioritering av midler fra bydel Gamle Oslo. Gjennom områdeløftet har vi også inngått forpliktende partnerskapsavtaler med Sportsklubben Sterling, som driver viktige aktivitetstilbud for ungdom.

I neste periode vil jobbe for å øke grunnfinansieringen til fritidstilbud i bydelen, slik at de kan ha spennende aktiviteter og tiltrekke seg enda flere ungdommer.

Ungdommene må styre

  1. Opprett flere ungdomsklubber, slik at alle har muligheten til få en trygg møteplass.

Oslo har gjennom mange år med borgerlig styre nedprioritert fritidstilbud og lagt ned en rekke ungdomsklubber. Vi har nå begynt en sakte snuoperasjon, og vi er enig i at dette går alt for sakte.

Vi vil gjerne etablere en ny fritidsklubb i bydelen, men da er det også viktig at en slik etablering skjer på ungdommens premisser. På Grønland har for eksempel ildsjelene Ali Al-Smemmari og Shad Ibrahim Hussein tatt initiativ til og drevet frem ungdomskafeen B04Forandringshuset.

ORKIS Ressurssenter på Grønland finner du alt fra medialab, gatemegling, DJ-skole og mye mer. Disse tilbudene er populære fordi de er drevet frem av ungdommen selv.

Vi tror at ved å aktivt involvere ungdommen i beslutningsprosesser og faktisk lytte til dem det gjelder, sikrer vi oss at vi får tilbud som faktisk blir brukt av ungdommen. Derfor vil vi også gå i dialog med ulike ungdomsmiljøer når vi ser på hvor og hvordan vi skal etablere en ny klubb i bydelen.

Utvide åpningstidene

3. Sørg for at ungdomsklubbene kan være åpne til ti, for å forhindre henging i gatene på nattestid og slik at vi ungdommer nesten alltid har et sted å være.

Dette er et svært viktig punkt! Mange av ungdommene i bydelen vår bor trangt og det er utfordrende for mange å henge hjemme hos hverandre hvis man for eksempel deler rom med søsken. Da blir det ekstra viktig med gode offentlige tilbud.

I fjor sommer utvidet vi åpningstidene på fritidsklubbene i Gamle Oslo, noe som var populært blant ungdommene og som også førte til mindre bråk ifølge politiet. Dette viser hvor viktig det er å fortsette denne satsingen.

Vi i SV lover å kjempe for et bedre fritidstilbud i bydelen, og vi ønsker å samarbeide tett med ulike ungdomsmiljøer for å skape spennende og attraktive møteplasser.

Powered by Labrador CMS