De ansatte ved Universitetet i Oslo får lavere kveldstillegg enn de ansatte hos OsloMet. Det mener lederen for Forskerforbundet er for dårlig.
De ansatte ved Universitetet i Oslo får lavere kveldstillegg enn de ansatte hos OsloMet. Det mener lederen for Forskerforbundet er for dårlig.

Ansatte ved OsloMet får 25 prosent kveldstillegg under korona. Ved UiO får de bare 15 kroner

— De 15 kronene er en vits. Da kunne man like godt latt være å gi noe, sier Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt ved OsloMet. Han er fornøyd med storbyuniversitetet økte kveldstillegget for de ansatte som må jobbe sent på grunn av korona. Men hos Universitetet i Oslo får de bare 15 kroner per ekstra time.

— Nå er dugnaden over, og vi må få dette inn i ordnede former, sier leder for Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind til Forskerforum.

— Universitetet kan ikke forvente gratisarbeid

Koronapandemien har ført til stadig flere digitale undervisningsformer og en forskjøvet arbeidstid. Mange forelesere og ansatte må derfor jobbe ut over på kvelden.

Derimot blir det ingen saftigere lønnsslipp for den ukurante arbeidstiden.

— Vi er ikke negative til å gjøre det som må til for å få gjennomført undervisningen, men universitetet kan ikke forvente at folk skal jobbe gratis. Særlig ikke når man ber arbeidstakere som allerede jobber mer enn de skal om å jobbe enda mer, sier leder av Forskerforbundet ved NTNU, Jon Anders Risvåg, til Forskerforum.

— 15 kroner er ingen god kompensasjon

Hovedtariffavtalen i staten sikrer bare 15 kroners lønnstillegg for hver time etter normal arbeidstid.

Lind mener derfor at høyskoler og universiteter må få på plass bedre ordninger for sine ansatte. Hun mener lønnstillegget burde ligge på 50 prosent.

— 15 kroner holder ikke. Hvis du jobber mellom 17 og 20 har du ikke råd til en pose peanøtter en gang. Det må være en god kompensasjon for dem som bruker ettermiddagene og kveldene sine på undervisning, sier hun.

OsloMet har økt tillegget, ikke UiO

Ved Universitetet i Oslo har man foreløpig ikke fått på plass noen bedre løsning.

Erik Dahlgren, hovedtillitsvalg ved OsloMet, er imidlertid fornøyd med at de selv har etablert et lønnstillegg på 25 prosent for alle arbeidstimer som jobbes mellom klokken 17 og 20.

— Det er vesentlig bedre enn de 15 kronene som ligger i avtaleverket. De 15 kronene var jo bare en vits. De betyr ingenting. Da kunne man like godt latt være å gi noe. Med 25 prosent får du i hvert fall råd til å gå og ta deg en øl etter jobb, sier han til Forskerforum.

Tok saken til Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskolerådet (UHR), som er medlems- og interesseorganisasjonen for universitetene og høyskolene, tok saken opp med Kunnskapsdepartementet før sommeren. Deretter ble forespørselen om høyere lønnstillegg sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Vi har purret flere ganger. Vi har blitt lovet at det skulle komme et svar i forrige uke, men det gjorde det ikke, forteller Alf Rasmussen, generalsekretær i UHR til Forskerforum.

VårtOslo har forsøkt å få et oppdatert svar fra UiO, som foreløpig ikke har svart.

Powered by Labrador CMS