DEBATT

Da flyktningstrømmen økte kraftig i 2015 var det de private, som Hero Norge, som bidro til å løse et nasjonalt problem, sier skribenten.
Da flyktningstrømmen økte kraftig i 2015 var det de private, som Hero Norge, som bidro til å løse et nasjonalt problem, sier skribenten.

– Samfunnet vårt er avhengig av seriøse private bedrifter som leverer tjenester

Når det oppstår krevende situasjoner, viser det seg gang på gang at stat og kommune trenger de private leverandørene av tjenester.

Publisert

Gale påstander om private bedrifters rolle i å levere kommunale tjenester kan ikke stå uimotsagt. Roger Dehlin kan gjerne mene at private ikke skal spille en rolle, men en viss grad av etterrettelighet i kritikken hadde vært å foretrekke.

Hans innlegg i VårtOslo nylig er full av forakt og udokumenterte påstander. La meg kommentere på noe av det han fremhever.

De borgerlige drev ikke med «velferdseksperimenter», som han uttrykker det. Både røde og blå kommuner kjøper tjenester av private bedrifter på en regulær basis. De seriøse private bedriftene som leverer tjenester til stat og kommune er viktige aktører som vårt samfunn er helt avhengig av.

Næringen er ikke råtten

Selv om Oslo kommune dessverre inngikk en dårlig avtale om avfallshåndtering for noen år siden, betyr ikke det at en hel næring er råtten. Oslo kommune hadde i årevis hatt private leverandører på lik linje med en rekke andre kommuner og som er fornøyde med det.

Oslos erfaring med kommunalt eide sykehjem drevet av private selskaper er meget god. Pårørende-undersøkelser over mange år viste at de sykehjemmene som ble overtatt av private viste økende tilfredshet blant de pårørende i årene etter at de tok over driften.

Noen sykehjem ble blant de best ansette, og riksrevisjonen fremhevet et av de private for det gode arbeidet de gjorde med pasientsikkerhetsarbeidet. Alle selskapene hadde selvfølgelig tariffavtaler, fagdekningen var høyere enn på de kommunale sykehjemmene og selskapene viste stor vilje til å investere i trivsel og aktivitet på sykehjemmene.

Henger ikke på greip

I hjemmetjenesten har det rødgrønne byrådet valgt å fortsette med fritt brukervalg, det er bra.

Dehlin skriver: «taperne var innbyggerne som opplevde at det ble kuttet i tjenester og de ansatte». Det henger ikke på greip, ta for eksempel sykehjemskontraktene.

Disse spesifiserer antall ansatte og fagdekning. Dette kontrolleres og sanksjoneres ved brudd. De private kan ikke og har ikke kuttet i tjenester.

Hvis det er tilfelle, så får Dehlin klage på politikerne, ikke leverandørene. Det er jo også verdt å merke seg at de private jevnt over har hatt lavere sykefravær, som vel må sees på som positivt og kanskje indikere at bedriftene er godt ledet og skaper gode arbeidsvilkår. Hvordan kan innbyggerne være tapere når undersøkelser viser at innbyggerne er mer fornøyd med de private enn de kommunale?

Marginene er gått ned

Påstanden om at de private «tjente svært godt» er en sannhet med modifikasjoner. Ifølge Private Barnehagers Landsforbund går fire av ti barnehager med underskudd. Flere leverandører av hjemmetjenester ga opp og sa fra seg kontraktene fordi de tapte penger.

Det refereres stadig til en gammel undersøkelse som viste at barnevernfirmaene tjente store penger, men det er heller ikke lenger sant. Stat og kommune har blitt tøffere innkjøpere og marginene er gått ned. Overskuddene, etter skatt, er marginale, og utbyttene stort sett fraværende.

De private løser problemene

Et interessant poeng Dehlin ikke nevner, er at når det oppstår krevende situasjoner, så viser det seg gang på gang at stat og kommune trenger de private.

Da flyktningstrømmen økte kraftig i 2015 var det de private, som Hero Norge, som bidro til å løse et nasjonalt problem. Når vi nå står i en «Korona-krise», bidrar Aleris og Volvat. Når Oslo kommune står overfor ekstremt vanskelige saker innen barnevernet, er det ofte de private som løser problemet for oss. Da vi trengte et barnehageløft, var det de private som stilte opp.

Det mange ikke skjønner, er at skal en bedrift vokse seg sterk og eierne få en fornuftig avkastning, må de ansatte trives, kompetansen heves, produktet forbedres, kundene tilfredsstilles og lover og regler overholdes. Da trengs langsiktig tankegang, bærekraftig drift og investering i innovasjon og produktutvikling. Det gjør de store seriøse leverandørene.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS