De forlatte byggene i byen

Anna Sigridsdatter Heen er nær nabo til de tomme husene. Hun ønsker at kommunen skal stille strengere krav til opprydning. Foto: André Kjernsli

— Okkupanter, dere er hjertelig velkomne! Så får vi litt fart på sakene, sier Anna Sigridsdatter Heen fra Carl Berner

— Det er en skam at grunneiere får lov til å holde på sånn. Enten får de komme hit og bo her, ellers får man la noen andre bruke det, sier Anna Sigridsdatter Heen fra Carl Berner. Hun reagerer kraftig på at de verneverdige trehusene i Hasleveien står tomme og forfaller.

Helt på tuppen av halen til Hasleveien, svingende ut mot trafikkerte Trondheimsveien, står et gult, et blått og et rødt lite trehus.

De sprossede vindusrutene og sjarmerende små rommene gjør det lett å forestille seg en bugnende frukthage, et par lekende hunder og lukten av nybakte boller. Men her har i stedet sprayboksene og sprøytespissene tatt bolig. Til tross for den stadig økende tilflyttingen til alle byens kriker og kroker, har de vesle husene bare blitt overlatt til seg selv. 

De forlatte byggene i byen:

  • Oslo har større befolkningsvekst enn andre kommuner og et økende behov for arealer. Allikevel har byen mye tom bebyggelse. 70 av disse er kommunale. I bydelene finnes et aktivt naboskap med gode idéer og frivillige ressurser, men mange opplever det som vanskelig å trenge gjennom med egne forslag.
  • I denne serien ønsker vi å sette lys på byens tomme bygg, hva de betyr for nærmiljøet og hvorfor de står tomme.
  • Serien er støttet av Fritt Ord.

— Jeg skulle nesten ønske at noen kunne komme hit og okkupere, så hadde vi kanskje fått litt fart i sakene her, sier en provosert Anna Sigridsdatter Heen. Som nærmeste nabo til de forfalne småhusene, er hun skuffet både over tilstand og mangel på aktivitet.

Det gamle trehuset er nedtagget og dekket igjen med sponplater. Anna Sigridsdatter Heen mener det er synd at et slikt hus får lov til å forfalle. Foto: André Kjernsli

— Dette er ikke bare en privatsak

Carl Berner er et nabolag med stor tilflytting. Men midt imellom høyreiste nybygg og travel trafikk står de tre husene i Hasleveien som noen forsømte teaterrekvisitter. Noe Heen irriterer seg stort over.

— Selv om dette eies privat, er det ikke bare en privatsak, det betyr faktisk mye for området vårt når vi bor såpass tett, sier hun oppgitt og peker på de nedtaggede fasadene.

Ifølge Heen har det falleferdige utseendet en negativ smitteeffekt.

— Når det blir seende såpass stygt ut, tiltrekker det seg enda mer forsøpling her. Enten må de vekk ellers må de settes i stand, sier hun bestemt, og forteller at flere fra nabolaget sitter på ønsker og ideer til bruk.

Slik ser det gule huset ut fra Hasleveien. De blå og røde husene har heller ikke vært bebodd på mange år. Her ønsker nabolaget seg strikkekafé eller offentlig møteplass. Foto: André Kjernsli

— Det er flere naboer som har nevnt strikkekafé eller andre former for møteplasser for folk som bor her. Jeg ser også for meg et form for lokalmuseum. Det er en fin tanke, og det hadde vært veldig fint å få i stand dersom man bestemte seg for å pusse de opp, sier hun.

Les også:Lille Tøyen sykehjem har stått tom siden 2010 – Her kunne nabolaget hatt en møteplass

Ønsker å rive

Øyvind Austenaa, som eier store deler av tomta husene befinner seg på, samt de blå og røde husene i Hasleveien 6 og 8, kan imidlertid fortelle at han nylig har fått medhold i å rive det røde huset i Hasleveien 8 og garasjeanleggg og uthus i bakgården til huset i Hasleveien 6.

Austenaa ønsker å bygge leiligheter. Men at det blå huset i Hasleveien 6 og det gule i Hasleveien 4 fortsatt skal få stå, er han ikke særlig fornøyd med.

Øyvind Austenaa vil ikke gå nærmere inn på hva det blå huset skal brukes til i fremtiden. Foto: André Kjernsli

— Mitt ønske er at begge disse bevaringsverdige husene rives. Jeg kan ikke kommentere hva som kommer til å skje med denne tomta i fremtiden, men per idag står de husene i veien for byggeplanene mine, sier han. Austenaa ønsker ikke å gå nærmere inn på hva det lille blå huset han eier skal brukes til.

— Kommunen må stille flere krav

VårtOslo har dessverre ikke lyktes å komme i kontakt med Christian Ruud, eieren av det gule huset i Hasleveien 4 som per i dag ikke skal rives. At husene er privateid, er ifølge Heen ingen grunn til å la være å stille krav om opprydning.

— Jeg mener kommunen må stille flere og strengere krav. At det skal være en frist for å sette husene i stand, at man ikke bare kan la de stå på denne måten, sier hun.

Øyvind Austenaa har fått medhold i å rive det røde huset i Hasleveien 8, men er ikke fornøyd med at det gule huset i Hasleveien 4 fortsatt skal stå. Foto: André Kjernsli

— Situasjonen er jo til bry for alle som bor her, og veldig synd når det ellers kunne vært et kjempekoselig sted, fortsetter hun.

Les også:– Vi er skuffa over hvor treigt dette går, sier FAU-leder på Tøyen skole. Rektorboligen har stått tom i seks år

— Vi har forståelse for at nærmiljøet ikke er fornøyd

Plan- og bygningsetaten kan imidlertid opplyse om at de for cirka et år siden sendte ut et varsel til eier av Hasleveien 4 om å sørge for å rydde opp tomta.

— Grunnlaget for varselet ligger i plan- og bygningsloven (§ 28-5), som sier at ubebygd areal skal holdes ryddig og i ordentlig stand slik at området ikke gjør opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe, skriver de i en e-post til VårtOslo. De forteller at de dro til tomta for å sjekke at jobben ble gjort.

Huset i Hasleveien 4 er dårlig beskyttet av et vaklende stålgjerde. Foto: André Kjernsli

— Vi har vært på befaring i Hasleveien 4 etter at varselet ble sendt og sett at tomten er tilstrekkelig ryddet.

Men på tomta til Hasleveien 4 ligger det fortsatt mye søppel og skrot.

Tomta i Hasleveien er fortsatt fullt av søppel. Foto: Vegard Velle

På spørsmål om hvorvidt de er fornøyd med plassens tilstand idag, svarer Plan- og bygningsetaten at saken ikke er lukket.

— Det er usikkert om kommunen gjennom plan- og bygningsloven har mulighet til forfølge denne saken videre. Saken er imidlertid ikke lukket, og vi følger med på hva som skjer på eiendommen. Vi har forståelse for at det er en belastning for nærmiljøet at eiendommen ser ut og brukes som den gjør.

Fakta om Hasleveien 4-8:

  • Nederst i Hasleveien ligger det rester av Christianias eldre trehusbebyggelse.
  • De små trehusene fra 1870-årene er privateide, men har de siste årene vært ubebodde.
  • Det gule, nedtaggede huset i Hasleveien 4 brant i 2018, og har i dag fortsatt mye søppel på tomta. Naboene er oppgitt over mangelen på bruk og tilstand og mener kommunens krav om opprydning er for svake.
  • Eieren av husene i Hasleveien 6 og 8 har fått medhold i å rive det røde huset i Hasleveien 8 og garasjeanlegget i Hasleveien 6. Han ønsker å bygge nye leilighetskomplekser langs Trondheimsveien.
  • Foreløpig er planene på vent, da eieren av det gule huset i Hasleveien 4 ikke ønsker å rive.
Powered by Labrador CMS