— Det ikke tvil om at man får mer bolig for pengene øst i byen, likevel er det få fra vest som sier det er aktuelt å flytte dit, sier Karsten Onsrud.

Oslofolks boligønsker. - Nesten ingen i vest vil flytte til øst. Få i øst vil flytte til vest

At Oslo er en delt by bekreftes i ny boligundersøkelse. — Oslo er ikke ett boligmarked, men en delt by med sterk identitet knyttet til hvor i byen man bor, sier Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

Publisert

Aktiv Eiendomsmegling presenterer nye tall fra undersøkelsen Oslopulsen, som viser hvor folk kan tenke seg å flytte til innad i Oslo. Og tall på hvor folk absolutt ikke vil flytte.

— Det er stor mobilitet i boligmarkedet i Oslo. Folk flytter gjerne mellom bydeler, men ikke nødvendigvis mellom øst og vest, sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

Bytter bydel - men krysser ikke Akerselva

Tallene hans selskap legger frem viser blant annet at folk som bor sør/øst i Oslo, oppgir Nordstrand (39 prosent), Østensjø (37 prosent), Gamle Oslo (20 prosent) som de mest aktuelle bydelene å flytte til.

Samtidig oppgir de spurte i Oslo øst og sør at det er minst aktuelt å flytte til Vestre Aker (tre prosent), Ullern (fire prosent) og Nordre Aker (fem prosent).

— Oslofolk flest er villig til å flytte til en annen bydel, men nesten ingen i vest vil flytte til øst – og få i øst vil flytte til vest, sier Onsrud.

Akerselva markerer ikke helt skillet mellom øst og vest, men er likevel et bilde: — Boligkjøpere krysser sjelden den fysiske og psykiske skillelinjen mellom øst og vest, Karsten Onsrud.

For dem som bor vest i Oslo, er Frogner (57 prosent), Ullern (41 prosent) og Vestre Aker (35 prosent) mest aktuelt å flytte til, mens minst aktuelt er Grorud, Søndre Nordstrand og Stovner. Ingen som bor i vest, har svart at det er aktuelt å flytte hit.

— Fysiske og psykiske øst/vest-skiller

— Denne undersøkelsen viser tydelig det vi også opplever ute på meglerkontorene, Onsrud.

— Selv om man kan bytte bydeler, så krysser man sjelden den fysiske og psykiske skillelinjen mellom øst og vest. Dette har sosioøkonomiske forklaringer, men Oslopulsen viser at det kan ha med image og oppfatninger å gjøre, sier direktøren for Aktiv Eiendomsmegling.

— For eksempel er det ikke tvil om at man får mer bolig for pengene øst i byen, likevel er det få som sier det er aktuelt å flytte dit, sier Onsrud.

Powered by Labrador CMS