Heidi Søvold i Lindern vel, beboer Randi Gavelstad, Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere, beboer Monica Boracco, arkitekt Erik Fenstad Langdalen og arkitekt Ellen Hellsten på et av mange møter om initiativet til midlertidig aktivitet på Veterinærhøgskolen.

Naboer, arkitekter og kunstnere tar initiativ til midlertidig kultur- og naboaktivitet på gamle Veterinærhøgskolen

De har jobbet i mange måneder og kommet opp med en plan for de tomme byggene på Veterinærhøgskolen på Adamstuen. I januar møter de Oslobygg for å legge fram planene.

Publisert

Ellen Hellsten er kjent for mange beboere i bydel St. Hanshaugen som en lokalt aktiv arkitekt. Det var hun og arkitektkontoret Ghilardi + Hellsten som for et år siden tegnet et forslag til en permanent helårsrestaurant i St. Hanshaugen-parken.

Nå er hun en av initiativtakerne til en plan for å fylle bygg og skape liv i tomme, forhenværende Veterinærhøgskolen på Adamstuen.

— Vi er tre arkitekter og en gjeng beboere som har en relasjon til bydelen og til kulturminnene på Veterinærhøgskolen som har funnet sammen, forteller arkitekten.

Går snart i gang med utvikling

Nylig fikk eiendomsforetaket Oslobygg nøklene til eiendommen etter at kommunen kjøpte nesten hele tomta fra Statsbygg i september i år.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG) beskrev det som en gledens dag.

— Vi gleder oss til å gå i gang med utviklingsarbeidet nå som vi har overtatt byggene. Gjennom dette kjøpet har vi sikret arealer til fremtidige kommunale tilbud som for eksempel skole, flerbrukshall, kultur og en bydelspark, sa byråden.

Oslo kommune kjøpte tomta og bygningene for 1,35 milliarder kroner. Området er på rundt 50 mål.

Adamstuen Sentral

Gruppen på Adamstuen har jobbet fram et forslag de kaller «Adamstuen sentral». Det skal de legge fram for Oslobygg på et møte i januar. I tillegg skal representanter for gruppa møte kulturbyråd Omar Samy Gamal om ikke lenge.

Blant ideene som foreløpig kun er på gruppas tegneblokk, er midlertidig Deichman-filial, samfunnshus eller grendehus, et litteraturloft, kunstnerdrevet galleri, scene for dans og ny dramatikk, sykkelverksted, cafe og lokaler som kan leies på dags- og timesbasis av lokalbefolkning, lokale aktører og organisasjoner.

Forslaget Adamstuen sentral har tre hovedvisjoner, forklarer arkitekt Hellsten.

Svært kort fortalt handler de tre visjonene om å gjøre bygg og tomt tilgjengelig for bydelsbeboerne, fylle stedet med relevant aktivitet og hjelpe de som skal utvikle tomta å finne ut hvordan den skal brukes.

Hellsten utdyper:

— Vi vil først og fremst at dette unike stedet skal være tilgjengelig og åpnes opp for beboerne i byen og i bydelen. Det kan ikke stå brakk i hele perioden det tar å planlegge og prosjektere det nye kvartalet. Det blir ikke vanskelig å finne aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle, som kan skape aktivitet på tomta og i bygningene, sier Hellsten.

— Midlertidighet er god planlegging

Den siste visjonen gruppa har, tar utgangspunkt i byutviklingsperspektivet.

— Skal Oslo få til en innbyggerstyrt og mer eksperimenterende byutvikling, må de som styrer byen tørre å bruke midlertidig aktivitet som en metode for å nå fram til riktig resultat for byens innbyggere. Vi tror midlertidig aktivitet her på Veterinærhøgskolen kan prege en framtidig plan og en framtidig utvikling av området og strøket på en veldig god måte, sier Hellsten.

Hun understreker at all midlertidig aktivitet må ha som mål å være viktig for lokalsamfunnet, og for eldre, barn og unge spesielt.

— Vårt ønske er at området skal fylles av aktivitet til alle døgnets tider, og da må vi ha inn flere ulike typer virksomhet, sier arkitekten.

— Skrikende mangel på sosiale møteplasser

Monica Boracco er kulturleder og aktiv beboer på St. Hanshaugen, og blant initiativtakerne til gruppa.

— Hvorfor er dette initiativet bra for bydelen og befolkningen?

Vi visste at det var politiske føringer om midlertidig bruk, men at det til nå ikke var noen konkrete planer. Det er en skrikende mangel på både sosiale og kulturelle møteplasser i bydelen, så dette ser vi på som helt vesentlig for å skape et større samhold og tilhørighet i bydelen, sier Boracco.

— Mye kan skje veldig raskt

Hun legger til at det gruppa skal legger fram for Oslobygg i januar, er en blanding av ideer og konkrete tiltak for å få i gang aktivitet raskt og åpne et mulighetsrom for forhåpentligvis mange andre som ønsker å delta eller bidra.

— Hva må til for at dette faktisk skal kunne bli en realitet?

Dersom Oslobygg åpner dørene, er det mye av det vi skisserer som kan skje veldig raskt. Det dreier seg om kulturtiltak av forskjellig art, men også av aktiviteter som vil kreve at lokalsamfunnet engasjerer seg i å skape møteplasser.

— Hva ønsker dere at møtet med Oslobygg skal resultere i?

— Vi håper at de vil se hvor potent dette er, og bli smittet av vår entusiasme, sier Boracco.

Folkemøte i januar

Foreløpig består gruppen av bydelsentusiater, representanter for velforeninger i området, kunstnerorganisasjoner pluss de tre arkitektene Erik Fenstad Langdalen, Ellen Hellsten og Aksel Warhuus. De tre var på samme team i forbindelse med en utredning av tomta som ble gjort for Statsbygg for noen få år siden. Derfor kjenner de tomta og bebyggelsen godt.

Bydelsutvalget i St. Hanshaugen skal ha et folkemøte 17. januar, og der stiller gruppa også opp for å snakke om initiativet sitt.

Powered by Labrador CMS