— Heroinassistert behandling må utvides og gjøres permanent, sier FHN-leder Arild Knutsen og viser til svært gode resultater med forsøket ved Ullevål sykehus.
— Heroinassistert behandling må utvides og gjøres permanent, sier FHN-leder Arild Knutsen og viser til svært gode resultater med forsøket ved Ullevål sykehus.

- Mange har brukt ordet magisk, sier FHN-leder Arild Knutsen om heroinbehandling ved Ullevål sykehus

— Folk blir på gråten av de fantastiske resultatene, sier Arild Knutsen om heroinassistert behandling ved Ullevål sykehus. Nå vil FHN-lederen at forsøket gjøres permanent og utvides til å omfatte 200 rusavhengige i Oslo.

Publisert

— De som får heroinassistert behandling ved Ullevål sykehus er folk som tidligere har hatt en forferdelig helsetilstand, vært preget av mye kriminalitet og hatt uverdige livsforhold, sier Arild Knutsen til VårtOslo.

— Tre har allerede søkt arbeidstiltak

Lederen av Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) var med på åpningen av heroinassistert behandling ved Ullevål på nyåret.

Knutsen sier det allerede nå er fantastiske resultater for de få rusavhengige som foreløpig får være med på forsøket.

— Det er mange som bruker ordet magisk. De fleste som er i heroinassistert behandling på Ullevål har endelig tatt tak i ting. De har fått tannbehandling og ordnede boforhold. Tre stykker har allerede søkt seg til arbeidstiltak for å ha noe å gjøre på dagtid, sier FHN-lederen.

— Folk blir helt på gråten av å se de fantastiske resultatene, sier Arild Knutsen.

Torstein Bjodal (i midten) med helseminister Ingvild Kjerkol (ytterst til h.) da heroinassistert behandling ble åpnet.
Torstein Bjodal (i midten) med helseminister Ingvild Kjerkol (ytterst til h.) da heroinassistert behandling ble åpnet.

Heroinassistert behandling (HAB) åpnet 3. januar i år og omfatter per nå rundt 20 rusavhengige i Oslo. De har tidligere fått, og ikke nyttiggjort seg av såkalt legemiddelassistert behandling med metadon eller buprenorfin.

Nå deltar de i et forsøk med å få ren heroin ved Ullevål i stedet. Allerede nå rapporterer forsøket om økt livskvalitet for deltakerne i forsøket.

— Mye bedre medisin enn metadon

— Det er en helt annen medisin enn metadon. Mye, mye bedre. Jeg blir mindre påvirket, rett og slett, sier Torstein Bjordal i en video lagt ut av Helsedepartementet Facebook.

I en video fra Helsedepartementet forklares det hvordan heroinassistert behandling foregår.
I en video fra Helsedepartementet forklares det hvordan heroinassistert behandling foregår.

Bjordal er en av de rundt 20 heldige blant Oslos mange tungt heroinavhengige som har fått plass i forsøket på Ullevål.

— Jeg merker at når jeg begynner å bli dårlig og får abstineneser og sånn, så er det uten den frykten for at jeg ikke får ordnet heroin. Det er det som driver "narkiser", man er livredd for å bli liggende syk, forteller Torstein Bjodal.

Nettopp at HAB på Ullevål er et forsøksprosjekt begrenset til rundt 20 pasienter både bekymrer og opprører FHN-leder Arild Knutsen.

— Det foreligger masse dokumentasjon fra andre land på hvordan dette fungerer. Det er ingen som har lagt ned heroinassistert behandling fordi det har noen uheldige konsekvenser. Eller fordi det ikke lønner seg, sier Knutsen.

— Kapasiteten må økes og bli permanent

Han påpeker at det er en politisk målsetning å etablere 200 plasser i Oslo som tilbyr heroinassistert behandling.

Klinikken på Ullevål kan etterhvert ta i mot 100 pasienter, så en utvidelse i tråd med de politiske målsetningene innebærer at det må etableres en klinikk til. Og det haster, mener FHN-lederen.

— Det er helt meningsløst hvor stor politisk enighet det er om heroinassistert behandling i forhold til hvor utrolig få det er som nå får det, sier Arild Knutsen.

— Det nesten krangles mellom høyre- og venstresiden om hvem som er mest for dette. Så nå må de med makt gjøre dette om til et permanent tiltak. Samt at de bør få opp kapasiteten, slik at alle som trenger heroinassistert behandling få det, sier han.

VårtOslo har i flere saker belyst hvordan rusavhengige i Groruddalen nektes heroinassistert behandling fordi de sokner til feil sykehus.

Nektes behandling fordi de bor i feil bydel

Innbyggere i de tre groruddalsbydelene Alna, Stovner og Grorud sokner til Akershus universitetssykehus på Lørenskog. I Oslo er det kun de som sokner til UiO og Ullevål som tilbys heroinassistert behandling.

— Dette er alt for viktig behandling til å avgrenses til 12 av byens 15 bydeler. Flere av de som bor i disse bydelene har kommet til Oslo på grunn av tung rusavhengighet. Så har de blitt i Oslo og etterhvert fått hjelp her, sier Arild Knutsen.

— Mange har fått bydel tildelt ut fra hvilken måned de er født. Ergo er det mange som kunne hatt veldig nytte av heroinassistert behandling, men som ikke får det. Ikke bare fordi de bor i feil bydel, men også fordi de er plassert i feil bydel, sier FHN-lederen.

Powered by Labrador CMS