— Tidligere i år leverte Forsvarsbygg og Forsvarsmuseet en spennende rapport sammen med kommunen og Byantikvaren i Oslo om hvilke muligheter som finnes for å gjøre Festningen til et mye mer attraktivt, åpent og tilgjengelig sted for både Oslofolk og tilreisende, skriver byråd for byutvikling, Hanna Marcussen.

– Nå er tiden inne for å åpne Akershus festning for folk og byliv!

Vi er klare til å være med på å skape byliv på festningen. For at det skal skje må Forsvarets virksomheter samles på Ytre festning nærmest Vippetangen, slik at hele den Indre festningen kan overlates til folket. Tenk for en oase dette området kan bli!

Publisert

Midt i hjertet av byen vår ligger et av landets viktigste kulturminner. Jeg husker at jeg var dypt fascinert over historien til Akershus festning som barn og, ikke minst, senere som arkeolog. En ekte middelalderborg som huser utrolig spennende historier om alt fra kongelige til vakker renessansearkitektur og viktig militær historie.

Festningen reflekterer 700 års norsk og skandinavisk historie – og tenk for en oase dette området kan bli!

Mulighetsstudien for Akershus Festning søker å transformere festningen til et inviterende område for byens innbyggere. Et område for folk og byliv.

Avhengige av at Forsvaret engasjerer seg

Tidligere i år leverte Forsvarsbygg og Forsvarsmuseet en spennende rapport sammen med kommunen og Byantikvaren i Oslo om hvilke muligheter som finnes for å gjøre Festningen til et mye mer attraktivt, åpent og tilgjengelig sted for både Oslofolk og tilreisende.

Vi har alle et sterkt ønske om å få til mer byliv i Kvadraturen som på mange måter er Oslos svar på Gamla Stan i Stockholm. Med den forskjellen at i Gamla Stan syder det med byliv og aktivitet mens vi i Oslo i flere år har jobbet med å få den perlen kvadraturen er til å oppdages av stadig flere.

Vi er veldig positive - og entusiastiske! - til den videre oppfølgning av arbeidet med å legge til rette for økt byliv på Akershus festning og i området rundt. Basert på de meget positive erfaringene fra samarbeidet i prosjektgruppen, mener Oslo kommune det er viktig at samarbeidet videreføres for å sikre oppfølging på kort og lang sikt.

For å komme dit er vi avhengige av at Forsvaret engasjerer seg, fordi det er Forsvaret som eier mesteparten av byggene.

Hele Indre festning overlates til folket

Cruiseskipene som har seilt inn som store flytende byer og blokkert hele Akershus festning skal det nå snart bli slutt på. Byrådet har bestemt at 3 av 4 cruiseskipanløp skal legges ned, og at sikten fra Akershusstranda skal frigjøres fra de massive skipene.

Å fjerne cruiseskipene fra Søndre Akershuskai er noe av det viktigste vi kan gjøre for å styrke festningens profil og synlighet fra sjøsiden.

Vi er klare til å være med på å skape byliv på festningen. For at det skal skje må Forsvarets virksomheter samles på Ytre festning nærmest Vippetangen. Slik at hele den Indre festningen kan overlates til folket. Jeg oppfordrer herved Forsvaret til å ta initiativ til å etablere en permanent samarbeidsgruppe i tråd med anbefalingene i rapporten.

Nå ligger avgjørelsen på Forsvarssjefens bord, men jeg venter spent og gleder meg til å ta mer av Akershus i bruk sammen med resten av byens innbyggere.

Hva tenker du om å åpne Akershus festning for folk og byliv?

Du kan lese mer om «Mulighetsstudien for Akershus Festning» ved å klikke her.

Powered by Labrador CMS