Høyres Yassine Arakia der hvor turveien langs Alnaelva er stengt hvis du kommer fra nordsiden, ved brua der Arnljot Gellines vei slutter og Fagerlia starter. Han bor på Tveita og er ivrig bruker av turveien. Foto. Tarjei Kidd Olsen

Turvei langs Alna stengt siden november 2016. Tre uker etter at byråden mottok klage skjer det endelig noe

Men det er full forvirring fra kommunen om når veien åpner. Godt mulig forblir turveien langs Alna stengt ut året på grunn av rasfare.

Publisert

En strekning av turveien langs Alnaelva ble stengt etter at kommunen fikk pålegg om å sikre en skråning mot ras etter flommen i september 2015. Turveien ble steng i november 2016.

Likevel skjedde det lite før Yassine Arakia, bystyremedlem for Høyre og leder av Alna Høyre, sendte klagebrev til byråd Lan Marie Berg 28. februar. Han spurte hvorfor det ikke har skjedd noe og klagde på for dårlig skilting av en alternativ rute.

Etter det har det imidlertid skjedd mye. 6. mars svarte byråden at sikringen av turveien blir ferdig "innen utgangen av 2018" og at hun skulle be bymiljøetaten om å bedre skiltingen.

Arbeidene satte i gang på mandag.

— Trist at byrådet tar så lett på det

— Det har vært jobbet lenge og tverrpolitisk i mange år for å gjøre Alnaelva tilgjengelig for Oslos innbyggere. Frivillige og lokale ildsjeler har kjempet for dette i mange år. Selv bor jeg på Tveita og bruker ofte denne turveien når jeg skal ned til byen. Derfor er det skuffende og trist å se hvor lett byrådet tar på det, sier Yassine Arakia til VårtOslo.

— To og et halvt år er ganske lenge og jeg mener at byrådet burde prioritere bedre denne viktige turveien fra Groruddalen i nord og helt ned til Svartdalsparken. Strengt tatt har det ikke skjedd noe i det rasutsatte området etter at pålegget om å sikre skråningen kom, sier Arakia.

Svartdalsparken 0,6 km, står det. Da må området sikres mot ras og sperrene fjernes først. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Skjer ikke noe før Høyre tar det opp

— Jeg vil takke byrådet for raskt svar på brevet mitt. Samtidig synes jeg at svaret burde inneholdt informasjon om når Oslo kommune for første gang mottok pålegg om rassikring. Særlig når vi vet at turveien langs Alnaelva har vært stengt en god stund nå, sier Arakia.

— Det er fint at skiltingen blir bedre, selv om mangelfull fremdrift fører til at turstien heller ikke denne sommeren kan brukes slik den er ment å brukes. Det er også underlig at det ikke skjer noe i området før Høyre tar det opp politisk, sier han.

Takket være Yassine?

— Hvorfor skjer dette plutselig nå etter to og et halvt år, kommunikasjonsdirektør i bymiljøetaten, Richard Kongsteien?

— Grunnen til at det har tatt tid er at det er litt uklart hvem som har ansvaret her. Det er en diskusjon som pågår med etater og private aktører som ennå ikke er avklart. Men for å få fortgang i å få sikra og åpnet området igjen har vi fått et pålegg fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg på tiltaket vi gjør nå. Så får vi heller diskutere ansvaret i etterkant, sier Kongsteien.

— Setter dere i gang nå fordi Yassine Arakia maste på byråden?

— Det er ikke utenkelig, sier Kongsteien.

Ifølge denne notisen ved inngangen til Svartdalsparken antok bymiljøetaten at turveien kom til å være stengt ut 2017. Det hadde de rett i og enda mer til, så får vi håpe det samme ikke gjelder "innen utgangen av 2018". Foto: Tarjei Kidd Olsen

Hengebroa som forsvant

Hvis du kommer gående nordfra er turveien stengt ved brua der Arnljot Gellines vei slutter og Fagerlia starter. Kommer du sørfra går du et stykke gjennom Svartdalsparken før du finner ut at turstien er stengt.

Det er mulig å gå rundt, men det er et godt stykke og stemmer dårlig med bymiljøetatens eget løfte på sine nettsider: "Det er mulig å følge Alnaelva i 14 kilometer og du vil da gå gjennom den uberørte urskogen i Svartdalen, og over en imponerende bordgang og hengebro med utsikt over Nygårdsfossen."

Den imponerende hengebroa med utsikt over Nygårdsfossen er i det stengte området. Den ble åpnet våren 2011 til glede for mange av de som bor i Groruddalen og Oslo forøvrig.

Skulle åpne om en uke

Når VårtOslo ble med Arakia på tur frem til det avsperrede området i forrige uke, støtte vi på flere menn i gule refleksvester på befaring innenfor området. Det viste seg å være folk fra entreprenørkjempen NCC og minst en person fra kommunen.

Personen fra kommunen, som ikke ville oppgi navn, fortalte oss at sikringstiltak sannsynligvis skulle påbegynnes allerede på mandag.

Etter turen ringte VårtOslo bymiljøetaten for å finne ut mer.

Rett ved sperringen av turveien langs Alnaelva når man kommer fra Svartdalsparken møtte vi på menn i gule drakter og en person fra kommunen som hadde vært på befaring i det rasutsatte området. Sperringen skimtes øverst til høyre. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Det er et litt større prosjekt å lage en permanent løsning, men det som er viktig er å få løst dette her for de som går langs elva. Så nå setter vi i gang strakstiltak i neste uke. Jobben er beregnet å ta omtrent en uke, sa kommunikasjonsdirektør Kongsteien da.

Han fortalte oss at de skulle gjenåpne turveien etter at strakstiltakene var gjennomført, altså om en uke. Og så skulle de stenge igjen en gang i fremtiden for å gjennomføre permanente tiltak som bygget videre på strakstiltakene.

Så satte geologene foten ned

— Er det mulig at dere stenger igjen i sommer, slik at folk får ødelagt sommerturene sine langs elva?

— Sånne hensyn er det absolutt klokt å ta. Når vi får på plass midlertidige tiltak som ivaretar sikkerheten kan vi absolutt ta hensyn til slikt som at vi ikke stenger i toppsesongen. Vi tar absolutt det innspillet, ja, sa Kongsteien.

Denne praten var i forrige uke. I går sendte han oss imidlertid en tekstmelding.

Nå viser det seg at selv om sikringsarbeidene er i gang, anbefaler geologer at turveien av sikkerhetshensyn fortsatt skal holdes stengt frem til de permanente tiltakene er på plass.

Hvis man kommer sørfra og ikke har lyst til å gå omveien rundt det rasutsatte området, kan man alltids kose seg i Svartdalsparken. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Prosessen kan dra ut

Kongsteien kan ikke si noe om når disse tiltakene blir ferdige. Dermed har vi byråd Lan Marie Bergs opprinnelige estimat å forholde oss til: innen utgangen av 2018.

Med mindre de er kjappe kan det nok spøke for sommerturen over den imponerende hengebroa fra 2011.

— De permanente tiltakene er en litt lengre prosess vi må gjennomføre med andre etater. Jeg tør ikke å si når de tiltakene blir ferdige. Selve jobben er ikke så omfattende, men hvis det kommer innsigelser kan en slik prosess dra ut, sier Kongsteien.

Først skal skråningen reetableres. Den er gravd ut på grunn av erosjon i flommen i 2015. Så skal det legges ut stein. Deretter skal det blant annet legges nett over steinene som festes ned i fjellet.

Powered by Labrador CMS