Lederne av bydelene Frogner, Vestre Aker og Frogner ønsker en legevakt lokalisert i Oslo vest. Foto: Arnsten Linstad
Lederne av bydelene Frogner, Vestre Aker og Frogner ønsker en legevakt lokalisert i Oslo vest. Foto: Arnsten Linstad

– Aker og Diakonhjemmet bør ha hver sin legevakt

Diakonhjemmet er i stor utvikling og vil ha kapasitet og mulighet til å drive en legevakt i Oslo vest.

Publisert

Det er besluttet at storbylegevakten skal avvikles og at det skal etableres en ny legevakt på Aker sykehus, en god beslutning. Det betyr at flere mennesker får kortere vei til en legevakt samtidig som at andre får mye lengre vei.

Vi representerer tre bydeler med nærmere 140.000 innbyggere: bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Våre innbyggere vil, med den foreslåtte løsningen, få et betydelig dårligere legevakttilbud på grunn av avstand og tidsbruk.

Legevakt i Oslo vest

Diakonhjemmet er i stor utvikling og vil ha kapasitet og mulighet til å drive en legevakt i Oslo vest. Samlokalisering med sykehuset er smart. Beliggenheten er ideell ved et trafikk-knutepunkt, det er kort vei for alle i de tre bydelene og det er gode parkeringsmuligheter.

Denne løsningen vil også bidra til at trykket på legevakten på Aker blir mindre, og tilbudet totalt i Oslo blir bedre.

Bedre beliggenhet i vest

En legevakt er byomfattende. Det betyr at uansett hvor man bor, så oppsøker man den legevakten som ligger nærmest når uhellet er ute. Det vil også gjelde om Aker og Diakonhjemmet har hver sin legevakt.

Poenget er å lage et tilbud som er best mulig for alle Oslos innbyggere. Vi er overbevist om at denne løsningen vil være den beste for hele Oslo.

Powered by Labrador CMS