Mangeårig stasråd Odd Einar Dørum (V), fersk Sp-politiker Jan Bøhler, Fagforbundets Bjørn Wølstad-Knudsen og Bjørnar Moxness (Rødt) var blant mange som protesterte ved Rikshospitalet i dag.

Sykehusstriden i Oslo: Storprotest mot planlagt riving av deler av Rikshospitalet

Sykehusansatte, LO og fem aksjonistgrupper i Oslo vil stanse rivingen av deler av Rikshospitalet. Ellers er det over for Ullevål sykehus, frykter de.

Publisert

Aksjonistene holdt mandag en markering og en pressekonferanse utenfor inngangen til Rikshospitalet.

Hovedbudskapet er at planene om å flytte og rokere avdelinger ved Rikshospitalet til midlertidige bygg allerede neste høst, samt rive en del av dagens Rikshospital tidlig i 2022, må utsettes.

Den planlagte rivingen er en del av forprosjektet for utviklingen av et nytt, stort region- og lokalsykehus på Gaustad i tilknytning til dagens Rikshospital. Rivingen skal gi plass til flere høyhus på det nye sammenslåtte sykehuset. Prosjektet henger sammen med det omstridte vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus.

Frykter «game over»

— Disse planene vil påvirke arbeidsmiljøet og miljøet for pasientene i svært sterk grad. Vi er også midt i en pandemi, og ingen vet ennå hvordan den vil arte seg i august/september til neste år, heter det i en pressemelding.

Aksjonistene frykter også at dersom forprosjektet først får klarsignal, vil det ikke lenger være mulig å stanse det omstridte prosjektet for Nye Oslo universitetssykehus, som er fellesnavnet på de fem bygge- og utviklingsprosjektene i sykehuset

Aksjonistene med tydelig budskap om at et nytt sykehus på bekostning av Ullevål og Aker ikke er ønsket i Oslo.

— Hvis dette nå går til forprosjektet, så blir det vanskelig å snu, og da er fotavtrykket i det nye sykehuset satt, sier leder i Fagforbundet OUS, Bjørn Wølstad-Knudsen, til NTB.

– Det er svært uheldig når vi beviselig vet på forhånd at det nye sykehuset vil bli for lite, sier han.

Avgjøres denne uken

Aksjonen skjer i forkant av at styret i Oslo universitetssykehus (OUS) skal behandle planene for forprosjektet til Nye Oslo universitetssykehus tirsdag. Det er også styremøte i Helse sør-øst (HSØ ) torsdag der det skal orienteres om prosjektet, men ikke gjøres vedtak om forprosjektet, etter det NTB får opplyst.

I 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker.

Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.

Ber om helhetlig plan

Leder i Oslo legeforening, Kristin Hovland, sier OUS og HSØ må komme med en helhetlig plan før de går videre med forprosjektet som blant annet innebærer flytting av ansatte og riving av deler av Rikshospitalet.

— Det primære er å ha en god plan for å gi et godt helsetilbud til befolkningen. I planen som foreligger nå, er det stor usikkerhet rundt kapasitet, økonomi og reguleringsplan, sier hun til NTB.

Det er LO i Oslo, Oslo Legeforening, Norsk Sykepleierforbund Oslo, Fagforbundet OUS og de fem sykehusaksjonene Redd Ullevål sykehus, Aker sykehus venner, Stiftelsen Gaustadklubbens fond, Helsetjenesteaksjonen og Rikshospitalets venner som sto bak aksjonen. Oslo-politikere fra en rekke partier stilte også under markeringen.

Tidslinje og fakta i sykehusstriden

 • I 2016 vedtok styret i Helse sør-øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H).
 • Planene har møtt kraftig kritikk. Flere mener de planlagte sykehusene vil bli for små for en voksende befolkning, mens fagmiljøene frykter for pasientsikkerheten. De ansattes representanter i styret, samt flere partier og pressgrupper, ønsker at Ullevål skal bygges ut i stedet.
 • I januar vedtok styret til Helse sør-øst etter massivt press «å belyse» Ullevål som alternativ.
 • Helse sør-øst la fram sin belysning 28. mai 2019. Den konkluderte med at det vil koste nær 13 milliarder kroner mer og forsinke prosjektet med sju år om det nye sykehuset ble lagt til Ullevål framfor Gaustad. Belysningen har fått kritikk fra flere hold, og flere har ønsket en full utredning av Ullevål-alternativet.
 • På styremøtet 20. juni 2019 fattet Helse sør-øst endelige vedtak om å legge ned Ullevål sykehus. Beslutning ble møtt med massive protester fra de ansattes organisasjoner, en rekke politikere og pressgrupper.
 • I forkant av styremøtet varslet ansatteorganisasjonene ved Oslo universitetssykehus (OUS) mistillit mot sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. Han fikk fortsatt tillit fra styret, men valgte likevel å fratre sin stilling. Bjørn Atle Bjørnbeth ble ny administrerende direktør i januar 2020.
 • I forslag til statsbudsjett for 2020 fulgte regjeringen opp styrevedtaket fra OUS med en lånegaranti til utbyggingen av Gaustad sykehus. Dette ble tolket som nok en spiker i kisten for Ullevål sykehus.
 • I januar 2020 vedtok flertallet i Oslo bystyre – samtlige partier utenom Ap og Høyre – at sykehusprosessen i hovedstaden må settes på vent i påvente av at fortsatt drift av Ullevål er utredet. Det nye flertallet reversert dermed Høyre og Aps vedtak fra 2018 om støtte til planene om å legge ned Ullevål.
 • Denne uken skal styret i Oslo universitetssykehus (OUS) vedta om de skal gå videre med forprosjektet for nye OUS. Motstanderne mener et vedtak om forprosess vil låse prosessen til dagens omstridte plan og aksjonerte mandag mot det.
 • Forprosjektet innebærer blant annet å flytte flere avdelinger fra Rikshospitalet til midlertidige bygg og rive deler av Rikshospitalet for å gi plass til flere høyhus i det planlagte sammenslåtte region- og lokalsykehuset på Gaustad og Rikshospitalet.
 • Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne.
 • Ifølge Helse sør-østs anslag skal første fase av byggingen koste 32,62 milliarder kroner. Det er ikke kommet kvalitetssikrede anslag på fase to av utbyggingen foreløpig, men ifølge ulike, ikke-kvalitetssikrede anslag kan det dreie seg om 50–60 milliarder kroner.
Powered by Labrador CMS