DEBATT

Både Ruter og plan- og bygningsetaten går inn for å flytte Briskebytrikken til Skovveien. Høyre ønsker å beholde dagens trasé (bildet). Foto: Arnsten Linstad

— Byrådet må stanse Ruters planer om trikk i Skovveien!

— Om kort tid vil MDGs samferdselsbyråd Lan Marie Berg legge frem en sak for bystyret om fremtiden til Briskebytrikken. På den ene siden står et enstemmig Frogner bydelsutvalg, lokalbefolkning og næringsliv. På den andre en stor og innflytelsesrik etat. Høyre er ikke i tvil om hvem vi stiller oss bak.

Publisert

I snart 15 år, og gjennom tre bystyreperioder, har Ruter jobbet med et planforslag om å flytte Briskebytrikken fra Inkognitogata til Skovveien. Forslaget har møtt stor motstand lokalt, og senest mandag forrige uke vedtok et enstemmig Frogner bydelsutvalg (for tredje gang!) å bevare eksisterende trasé i Inkognitogata.

Fra rådhuskontorene lukker byrådspartiene øyne og ører for den lokale motstanden mot Ruters trikkeforslag. Når skal du sette endelig strek i saken, byråd?

— Skovveien er verdt å ta vare på

Skovveien er en vakker og ærverdig bygate i bydel Frogner, omkranset av fantastiske bygårder og historiske kastanjetrær. Veien er en ferdselsåre for hundrevis av barnehagebarn og skoleelever, og området er et idyllisk og levende nabolag for lokalbefolkning, handel og lokalt næringsliv. Slik bør det fortsette å være.

Så langt i saken har byråd Lan Marie Berg diktert Ruters argumenter for at en flytting av Briskebytrikken til Skovveien vil øke fleksibiliteten i trikkenettet, og legge til rette for at briskebylinja kan kjøres via Solli plass til Aker brygge. Byråd Berg fremfører videre at trafikkøkningen i Skovveien antas å være liten ved å flytte trikketraséen.

Trikk i Skovveien vil føre til økt trafikk og flere utrygge trafikksituasjoner mellom kjøretøy og myke trafikanter.

All fornuft tyder imidlertid på det motsatte. Gjennomføres Ruters planer, legges det opp til at Skovveien skal deles av trikk, buss, privatbilister, syklister, gående og andre myke trafikanter. Høyre deler derfor innbyggernes bekymring om at trikk i Skovveien vil føre til økt trafikk og flere utrygge trafikksituasjoner mellom kjøretøy og myke trafikanter.

— Vanskelig å få tak på gevinsten

Dette er en skolevei for flere hundre barn. Skovveien har fra før 30 bussavganger i timen. Trikk vil gjøre veien svært utrygg for skolebarna.

Høyre er ingen motstander av trikken. Tvert imot.

Hva som egentlig er gevinsten for kollektivreisende er også vanskelig å få tak på. Ved å flytte trikken til Skovveien vil man skape flaskehalser på Solli og i Frognerveien. Argumentet om å knytte Bogstadveien og Aker Brygge tettere sammen er også tynt. Beboerne i området har både trikk og buss som går direkte mellom de to byområdene.

— Vi vil ha Briskebytrikken i eksisterende trasé

Høyre er ingen motstander av trikken. Tvert imot. Vi ønsker at Oslo skal ha et moderne og fleksibelt trikkenett. Den nostalgiske Briskebytrikken som har betjent kollektivtilbudet i bydel Frogner i snart 130 år, skal fortsette å eksistere.

Men så lenge det er mulig å gjøre endringer i eksisterende infrastruktur i Inkognitogata slik at man kan bevare dagens trasé, mener Høyre det å foretrekke. I alle fall når alternativet er å bruke nær en kvart milliard på å flytte en trikkelinje som hverken gjør det tryggere å være myk trafikant, reduserer støy eller bedrer kollektivtilbudet. Snarere tvert imot.

Powered by Labrador CMS