Mange mennesker velger å bo i bydel Østensjø, på grunn av denne skolen, Norges største skole for hørselshemmede, Vetland skole. Foto: Hans-Petter Fjeld / Wikipedia

Møte om hørselshemmedes rettigheter kansellert. Årsak: Tolketjenesten fant ikke tolk på én måneds varsel

Demokratiet skal ha en plass for alle. At tegnspråktolker ikke er tilgjengelig på politiske møter utenom normal arbeidstid, rammer hørselshemmede og er et demokratisk problem.

Publisert

Hver dag møter hørselshemmede på utfordringer som gjør det vanskelig å være aktive deltakere i samfunnet. Det fikk vi et tydelig eksempel på da vi for kort tid siden prøvde å arrangere et møte med dette som tema.

Møtet kunne ikke gjennomføres. NAV klarte ikke skaffe tolker, selv på en måneds varsel. Uten tolk blir det vanskelig å kommunisere. At tolketjenesten ikke strekker til, hindrer demokratisk deltakelse for en hel gruppe og motvirker inkludering.

Utfordringer for hørselshemmede er et tema som sjelden blir satt på agendaen. Det var derfor stor oppslutning om møtet som Østensjø Venstre tok initiativet til. Temaet er særlig relevant i bydelen, da det er mange tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere bosatt her.

I bydelen ligger nemlig Vetland skole, Norges største skole for hørselshemmede, drevet av Oslo kommune. Mange tegnspråklige familier flytter til Østensjø nettopp på grunn av nærheten til denne skolen.

Hørselshemmede blir satt på utsiden

At tegnspråktolker ikke er tilgjengelig på politiske møter og andre arrangementer utenom normal arbeidstid, er et demokratisk problem. Når ikke tegnspråktolker er til stede i slike situasjoner, hvor det er mennesker som snakker tegnspråk, brytes menneskerettighetene. I tillegg skapes det ytterligere barrierer for kunnskapsspredning, som er avgjørende for gode holdninger og inkludering i nærmiljøet. Dette er alvorlig for oppveksten og fremtiden til hørselshemmede barn.

Samfunnet trenger en grundig opprustning når det gjelder tegnspråk. Utdanningsdirektoratet har foreslått mange gode forslag for styrking av norsk tegnspråk i skolen. De ligger nå på bordet til Kunnskapsdepartementet. Et av forslagene er at familiemedlemmer til hørselshemmede skal få tilgang til tegnspråkopplæring i skolen. Slike forslag burde være en selvfølge i 2018.

Lang vei å gå

Det at man ikke får tak i tolker viser at det trengs både flere tegnspråktolker og at flere må lære seg tegnspråk. OsloMet har tatt til orde for og søkt om midler til akkurat dette gjennom Tegnspråkløftet. Kunnskapsdepartementet avgjør søknaden til høsten.

Demokratiet skal være for alle og ha en plass for alle. Da må samfunnet legge til rette for at alle får muligheten til å bli hørt og få muligheten til å ytre seg. Møtet til Østensjø Venstre viste tydelige utfordringer. Vi har fortsatt en lang vei å gå.

Powered by Labrador CMS