Aina Stenersen mener Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl tar æren for andres arbeid. Foto/illustrasjon: NTB Scanpix

– Eldrebyråden prøver hardt å ta æren for andres forslag, samtidig som hun gjemmer bort sider av eldreomsorgen som ikke fungerer

Oslo får de neste 20 årene hele 50 000 flere eldre. Samtidig legger byrådet ned sykehjemsplasser og institusjonsplasser, selv med tidenes høyeste eiendomsskatt.

Publisert

Dette innlegget er et svar på debattinnlegget "– Arbeiderpartiet avverget et kutt på hele 3,5 milliarder kroner i Oslos eldreomsorg".

Arbeiderpartiets eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, prøver hardt å ta æren for Senterpartiets forslag på Stortinget, om å videreføre den statlige støtteordningen for rehabilitering og modernisering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Eldrebyråden i Oslo har på kort tid rukket å prøve å ta æren for andres forslag en rekke ganger. I tillegg gjemmer hun bort sider av eldreomsorgen i Oslo som ikke fungerer. Det er synd.

Vi må bygge flere nye plasser

Eldrebyråden i Oslo "glemmer" at regjeringen har hatt en rekordstor satsing på sykehjemsplasser. Et av våre første grep i regjering, var en betydelig styrking av investeringsordningen, ved at vi økte statens andel av utgiftene fra 35 til 50 prosent ved bygging og rehabilitering av omsorgsplasser.

Dette har ført til et taktskifte i kommunens byggeplaner. Men det er ikke nok. I årene som kommer blir vi flere eldre. Fremover blir det derfor viktig å bygge flere nye plasser, ikke bare oppgradere gamle. Det er bakgrunnen for at vi endrer investeringsordningen.

Hver tredje er ikke fornøyd

Arbeiderpartiet sin eldrebyråd har nok av ting å ta tak i her i Oslo. I Oslo er ensomme eldre en stor utfordring. 4 av 10 eldre har ingen å være sammen med når de har lyst til det. Det viser en nylig brukerundersøkelse, hvor 4000 eldre har svart. Hver tredje svarer at de ikke er fornøyde med egen livskvalitet. Dette skjer halvveis ut i byrådets periode, med tidenes høyeste eiendomsskatt. Jeg syns det er svært trist at så mange eldre er ensomme. Det er bekymringsfullt.

Oslo får de neste 20 årene hele 50 000 flere eldre. Samtidig legger byrådet ned sykehjemsplasser og institusjonsplasser, og prøver å flytte dagplasser for demente ut av Oslo. Heldigvis klarte vi borgerlige i Høyre, Krf og FrP å redde tilbudet på Skjerven gård.

Klagene på Oslos helsehus, Solvang helsehus, er også mange. Flere pårørende er lei seg for at sine kjære ikke blir fulgt opp på en god måte og at tilbudet til demente ikke er godt nok. Arbeiderpartiet mener også at de har en stor satsning på hjemmetjenesten, men kan kun vise til 90 nye årsverk siden 2015. Det er for dårlig.

Ulike tilbud fra bydel til bydel

FrP vil ha lavere terskel for å få sykehjemsplass, ha en storstilt satsing på ernæring for eldre og styrke de hjemmebaserte tjenestene uavhengig av hvilken bydel man bor i. I dag er tilbudene ulike fra bydel til bydel. Undersøkelser viser også at eldre trives bedre hjemme, med økt bruk av velferdsteknologi, og vi la inn fem millioner mer til dette i årets budsjett.

Trening er også viktig i alle aldre. Vi styrker både trening på seniorsentrene og selve seniorsentrene. De frivillige gjør en kjempejobb med å drifte sentrene, og bør få ros. Mens Ap prøver seg med fine ord, har vi borgerlige handlingens kraft.

Powered by Labrador CMS