— Som politikere skal det mye til for at vi skal gå inn i enkeltsaker. Men nå må alle steiner snus, sier Espen Andreas Hasle (KrF).

KrF og Frp krever svar fra byrådet etter utkastelsen av Mohamad og familien: - Alle steiner må snus

Utkastelsen av Mohamad Jama og familien fra kommunal bolig på Tøyen blir sak i bystyret. Både KrF og Frp krever nye svar fra byrådet. — Mye i denne saken tyder på at systemet er dysfunksjonelt, sier Espen Andreas Hasle (KrF).

Publisert

Mens utkastelsessaken mot Mohamad Jama og familien på Tøyen hadde pågått siden starten av 2020, vedtok Gamle Oslo bydelsutvalg rett før jul i fjor å be byrådet instruere det kommunale foretaket Boligbygg til å stanse alle utkastelser fra kommunale boliger under korona.

Lørdag kveld skrev sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) i en epost til VårtOslo at hun er kjent med vedtaket bydelsutvalget fattet før jul.

Frp hardt ut mot utkastelsen

— Bydelsutvalget har oversendt et vedtak fra desember om å vurdere å stanse utkastelser generelt mens pandemien pågår. Det har ikke byrådet tatt stilling til ennå, opplyste sosialbyråd Rina Mariann Hansen.

Nå blir utkastelsen av familien fra den kommunale boligen i Hagegata 31 tema i bystyret. KrFs gruppeleder Espen Andreas Hasle har allerede sendt byrådet flere detaljerte spørsmål. Samtidig varsler Frp at saken tas opp i det kommende bystyremøtet på onsdag.

Her går namsmannen og bevæpnede politifolk til aksjon og kaster barnefaren Mohamed Jamal (44) og familien ut av den kommunale leiligheten i Hagegata 31 på Tøyen.

— Vi reagerer sterkt på den fryktelige hendelsen som barnefamilien på Tøyen er utsatt for, ved å bli kastet ut av sitt eget hjem, sier Aina Stenersen (Frp) som er leder av helse- og sosialutvalget i bystyret til NTB.

KrFs Espen Andreas Hasle er ikke villig til å være like bastant som Fremskrittspartiet og Stenersen. Men mener saken er en illustrasjon på et system som ikke fungerer.

— Alle steiner må snus

— Som politikere skal det mye til for at vi skal gå inn i enkeltsaker. Men nå må alle steiner snus. Det er mye i denne saken som tyder på at systemet er dysfunksjonelt, sier KrFs gruppeleder i bystyret.

— Det er omtrent 200 utkastelser fra kommunale boliger i Oslo hver eneste år, og det er mange og sammensatte årsaker til at folk må flytte, sier sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Espen Andreas Hasle påpeker at Ap/SV/MDG-byrådet i flere år har snakket om endringer i den kommunale boligpolitikken, uten at ett eneste av de lovede pilotprosjektene er kommet i gang. Ett av mange aktuelle prosjekter er en tredje vei, såkalt leie for å eie.

— Byrådet snakker mye om den tredje boligsektor og at flere skal få en mulighet til å komme inn på Oslos boligmarked. Ingenting er satt i gang, sier Espen Andreas Hasle

Bydel Gamle Oslo skal ha informert Mohamad Jama og familien om at det var vedtatt utkastelse fra den kommunale boligen i Hagegata 31 for snart ett år siden. Jama klagde vedtaket inn for bystyreoppnevnte klagenemda i Oslo kommune. Der ble bydelens vedtak om utkastelse fra leiligheten i Hagegata 31 opprettholdt i sommer.

— 46 familier i kø for kommunal bolig i bydel Gamle Oslo

— Jeg har stor forståelse for at familien synes dette er vanskelig. Men bydelen har dessverre ikke nok kommunale boliger til alle som ønsker det. Det er 3.000 vanskeligstilte husstander i bydel Gamle Oslo, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

— Vi har 46 familier på venteliste til kommunal bolig, og mange av disse er barnefamilier, og vi må prioritere dem med størst behov, forklarer Pran til VårtOslo.

— Vi har gjort en helhetlig vurdering av familiens situasjon, og tatt hensyn til at det er en barnefamilie. Likevel har vi vurdert det slik at familien ikke tilfredsstiller kravene til kommunal bolig, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

— Årlig 200 utkastelser fra kommunal bolig

Sosialbyråd Rina Mariann Hansen sier hun ikke kan kommentere enkeltsaker. Men understreker at hun svarer om utkastelser i Oslo kommune på generelt grunnlag.

— Når det gjelder utkastelsessaker generelt og under pandemien, vurderer Boligbygg i samråd med namsmannen løpende den aktuelle smittesituasjonen knyttet til utkastelsessaker. Det har ført til at alle utkastelser har blitt avlyst eller utsatt i perioder under pandemien, skriver sosialbyråden.

— Det er omtrent 200 utkastelser hver eneste år, og det er mange og sammensatte årsaker til at folk må flytte ut av kommunale boliger, skriver Rina Mariann Hansen i eposten til VårtOslo.

Får ikke kommunal bolig med 500.000 i inntekt

De 15 bydelene i Oslo følger byrådets regler og tildelingskriterier for kommunale boliger. Men det er bystyret som til sjuende og sist bestemmer hvordan reglene for tildeling av kommunale boliger skal være.

Ifølge kriteriene for å kunne få tildelt en kommunal bolig i Oslo, kan ikke et par eller familie tjene mer enn fem ganger folketrygdens grunnbeløp (1G) på drøyt 101.000 kroner årlig. Med andre ord vil en barnefamilie med samlet årsinntekt over 500.000 kroner ikke kvalifisere til en kommunal bolig.

De aller fleste boligene eies av det kommunale foretaket Boligbygg, som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Foretaket har over 11.000 boliger og er Norges største utleier av boliger.

Powered by Labrador CMS