Helsemyndighetene anslår at rundt 95 prosent av alle norske barn er vaksinert. Men Ap og Frp ønsker likevel et forsøk med obligatorisk vaksinering i Oslo. Illustrasjonsbilde: Hjartat Apotek/Flickr

Frp og Ap vil ha forsøk med tvangsvaksinasjon i Oslo. Men SV nøler med å sikre flertall

I høst blir det klart om det er flertall for at Oslo skal være forsøkskommune for såkalt obligatorisk MMR-vaksinasjon. Både Ap og Frp går inn for et forsøk i Oslo der alle barn må vaksineres.

Publisert

Men hvorvidt Oslo skal søke om å bli forsøkskommune for tvangsvaksinering står og faller på SV. Da saken skulle behandles i bystyret, ba SV om utsettelse. Nå blir saken trolig behandlet av bystyret i slutten av oktober, etter at fylkesstyret i Oslo SV har gitt partiets bystyrepolitikere sin anbefaling.

SVs mangeårige bystyrepolitiker, Ivar Johansen, skriver på sin blogg at han heller mot å stemme for forsøket med tvangsvaksinering av barn i Oslo, samtidig som han spør leserne om hvilket standpunkt han og partiet bør ta. Men leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, avviser at saken er vanskelig for SV.

MMR-vaksinen er en immuniserende vaksine mot kusma, meslinger og røde hunder. Navnet kommer av de engelske navnene på sykdommene: Mumps, measles og rubella.

Etter første dose MMR, som vanligvis blir gitt ved 15 måneders alder i Norge, har over 90 prosent av de vaksinerte beskyttelse i mange år, muligens livet ut. En ny dose blir gitt i 11-årsalder for å sikre beskyttelsen av de siste 10 prosent og sikre langtidsbeskyttelse.

Kilde: Folkehelseinstituttet

— SV trenger tid til å diskutere

— Oslo SV har ikke vedtatt politikk på vaksinering, og bystyregruppa vil gjerne drøfte det med fylkesstyret før vi tar stilling. Vi vil gjerne ta oss tid til noen prinsipielle diskusjoner. Det er ikke en vanskelig eller kontroversiell sak, sier Holmås Eidsvoll til VårtOslo.

Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener partiet trenger mer tid til å vurdere et forsøk med obligatorisk vaksinering av oslobarn. Foto: Christian Boger

— Men du er både leder av bystyregruppa og leder av Oslo SV. Hva mener du om et forsøk med tvangsvaksinering?

— Jeg vil først ta diskusjonen med fylkesstyret og bystyregruppa først, sier Holmås Eidsvoll.

Trues med bøter og utreisenekt

VårtOslo har tidligere omtalt Arbeiderpartiets opprinnelige forslag om å søke staten om å få gjennomføre et forsøksprosjekt med tvangsvaksinering i Oslo. Dette forslaget stammer igjen fra Aps forslag på stortinget der det blant annet står:

Nasir Ahmed (Ap) fremmet forslaget i bystyret. Foto: Oslo kommune/Sturlason

"Mulige sanksjoner knyttet til obligatorisk innkalling bør ikke være like strenge som i Frankrike eller Italia. Det er ikke straff av foresatte som er poenget, men beskyttelse av barn mot sykdom, slik de har rett på etter norsk lov og FNs barnekonvensjon. I utgangspunktet virker det for strengt å nekte barn skolerett eller at familier skal fratas barnetrygd. En mulighet som kan gi barn økt beskyttelse og bør vurderes, er at myndighetene nekter uvaksinerte barn å dra til områder hvor risiko for sykdomsutbrudd er forhøyet. Regjeringen bør se på denne og andre mulige sanksjonsmuligheter når den utarbeider forslag til lovendring."

— Det er med andre ord ikke snakk om svært inngripende sanksjoner, og det omfatter ikke alle vaksiner. For folk flest vil det bety at man slipper å gi samtykke til vaksinasjon. De som nekter å motta vaksine vil kunne få bøter eller utreisenekt dersom de velger å ta med barna til land som er utsatt for meslinger, kusma og røde hunder. Hvordan eventuell utreisenekt skal håndteres er uklart, skriver SVs Ivar Johansen på sin politikerblogg.

Avviser alvorlige bivirkninger

Da Aps forslag om å søke staten om tillatelse til å gjennomføre vaksinasjonsforsøket ble behandlet av bystyrets helse- og sosialkomite, fikk Ap kun med seg Frp. Dette er ikke nok til å få flertall i bystyret. Men samtlige partier, inkludert Høyre, KrF og Venstre, samlet seg om Rødts forslag i komiteen.

Forslaget fra Rødt går ut på at byrådet skal utrede hvordan vaksinasjonsprosenten kan økes i Oslo. Og at utredningen bør inneholde argumenter for og mot obligatorisk vaksinering av barn i Oslo. Det innebærer at tvangsvaksinering skal utredes, uansett om Ap og Frp får flertall i bystyret.

Ap og Frp mangler stemmer i denne salen for å få flertall til å søke staten om lov til å gjennomføre et forsøk med tvangsvaksinering i Oslo. SV teller på knappene frem mot neste bystyremøte i slutten av oktober. Foto: Andrè Kjernsli

Et av hovedargumentene vaksinasjonsmotstandere benytter er at MMR-vaksinen gir økt risiko for at barn kan utvikle autisme. Ifølge norske helsemyndigheter er dette blitt tilbakevist gjennom flere store undersøkelser de siste 20 årene. Færre enn ett av 20 barn som vaksineres får lette symptomer på de sykdommene det er vaksinert mot, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Frp skeptisk til straff

— Det er viktig at flest mulig vaksinerer barna sine. Vaksinasjon er er blant de aller mest effektive og viktige virkemidler for å sikre barn mot alvorlig sykdom. Vi er heldige som bor i Norge, hvor andelen som blir vaksinert er høy, men det er fortsatt viktig å fange om den prosenten som ikke vaksinerer sine barn, sier Frps helsepolitiske talsperson i bystyret, Aina Stenersen.

� Frp er skeptisk til straff i denne sammenhengen. Men er villig til å diskutere for eksempel et reiseforbud til høyrisikosoner dersom foreldre unnlater å vaksinere barna sine, sier medlem av bystyrets helse- og sosialkomite, Aina Stenersen (Frp). Foto: Sturlason/Oslo kommune

Frp støtter Ap-forslaget om et forsøk med obligatorisk vaksinering i Oslo. Men presiserer at det er staten som til sjuende og sist som må godkjenne et slikt forsøk. Frp er, i likhet med samtlige andre partier, også med på å be byrådet utrede fordeler og ulemper ved å innføre tvangsvaksinering.

— Vi i Frp mener det må undersøkes bedre hvorfor enkelte foreldre unnlater å få barna vaksinert. Det har vært uregelmessig utbrudd av sykdommer som for eksempel meslinger her til lands, senest i år, og utbruddene har vært hos de som har vært uvaksinert, og vært utenlands, sier Stenersen.

— De setter andres barn i fare

Stenersen er skeptisk til straff, men er ikke fremmed for tanken om at foreldre som unnlater å vaksinere barna sine i fremtiden kan bli pålagt reiseforbud til områder der det er forekomst av sykdommer som for eksempel meslinger.

— Flere land har innført bøter eller lignende til foreldre som unnlater å få barna vaksinert. Men jeg mener ikke at dette er veien å gå. Derimot er jeg villig til å se på restriksjoner for reising dersom barna ikke blir vaksinert. Man må huske på at man ikke bare setter sine egne barn i fare ved å ikke vaksinere dem, også andres barn er i risiko, sier Frps bystyremedlem Aina Stenersen.

Powered by Labrador CMS