DEBATT

HivNorge har gjort oss oppmerksom på at de kjenner til to personer som er smittet av hiv mens de sto i PrEP-kø. Da har smittevernet sviktet, mener skribentene.

— Hvordan få en slutt på hiv i Oslo? Helseministeren og helsebyråden må løse fem utfordringer

Oslo må sette seg et hårete mål: Vi må få en slutt på hiv/aids-epidemien innen 2030. For å komme dit har vi fem krav til våre egne partifeller i regjeringen og i byrådet.

Publisert

1. Menn som har sex med menn må få gi blod på samme vilkår som andre! Norge trenger om lag 30 000 flere blodgivere. Likevel opprettholder Norge en ordning som diskriminerer homofile fra å gi blod, noe som begrenser donorbasen hos norske blodbanker. Det er ikke bare problematisk ut fra et beredskapshensyn, det er også etisk sett problematisk fordi enkeltgrupper diskrimineres.

To forskjellige sett med regler

Regelverket tilsier at homofile menn kun får donere blod dersom de ikke har hatt sex med en annen mann på minst 12 måneder. Uavhengig av om de har fast partner eller ikke. Heterofile får derimot gi blod, så lenge de ikke har byttet seksualpartner de siste seks månedene.

Myndighetene sier dermed at det er greit at heterofile har sex med et begrenset antall av motsatt kjønn, mens homofile ikke kan ha sex i det hele tatt.

Problemet er at praksisen mangler faglig belegg. En hiv-prøve gir utslag allerede to til seks uker etter smitte, aldri senere enn tre måneder. Med andre ord er tre måneders karantene tilstrekkelig for å gi blod uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten.

— Undertegn Paris-avtalen

2. Oslo må bli en del av Fast Track Cities Europe, et nettverk av byer fra hele verden som sammen har satt seg et hårete mål: Nå slutten på hiv-aidsepidemien innen 2030. Vi ber derfor byrådet undertegne Paris-erklæringen slik at Oslo blir med i Fast Track Cities.

Over halvparten av alle som lever med hiv i Norge er bosatt i Oslo-området, og det er også i Oslo at de fleste nye tilfellene blir diagnostisert. Oslo er derfor den av Norges byer som i størst grad er berørt av hiv.

Politisk vilje og skjerpede tiltak må på plass, og ved å knytte Oslo til Fast Track Cities-initiativet, vil vi forplikte oss til å stoppe spredning av hiv. Å ta del i dette globale samarbeidet vil bidra til at Oslo og Norge når målene, men vil også være en inspirasjon for andre byer, både nasjonalt og i land som opplever Norge som naturlig å sammenligne seg med.

Byer blir med i Fast Track City-nettverket ved å undertegne Paris-erklæringen, en politisk erklæring der byene binder seg til prinsipper for hvordan hiv og aids-epidemien skal avsluttes og med klare mål på veien.

— Øk kapasiteten på klinikkene

3. PrEP på blå resept. PrEP en hiv-forebyggende behandling og står for Preeksponeringsprofylakse. Behandlingen består av at hiv-negative personer tar tabletter, enten hver dag, eller «ved behov» for å minske risiko for hivsmitte.

I Oslo og mange andre byer er det dessverre lang ventetid for å få PrEP, på grunn av kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. HivNorge har gjort oss oppmerksom på at de kjenner til to personer som er smittet av hiv mens de sto i PrEP-kø. Da har smittevernet sviktet. PrEP til personer som er spesielt utsatt for hiv er god helseøkonomi.

Køene for å få den hiv-forebyggende medisinen PrEP må bort. Det skjer ved å tilføre de infeksjonsmedisinske poliklinikkene tilstrekkelig ressurser og ved at oppfølgingen overføres til fastleger. Tilbake på blå resept.

Hiv-statistikken går i riktig retning

Folkehelseinstituttet anser nå at vi har kontroll på hiv-epidemien for første gang. Den mest risikoutsatte gruppen, menn som har sex med menn, toppet hiv-statistikken i 2009, men har hatt en nedgang i antall nye hiv-tilfeller på 85 prosent fra 2009 til 2019.

Folkehelseinstituttet mener tidlig behandlingsstart, innføringen av den forebyggende hiv-medisinen PrEP i 2017 og økt testaktivitet er hovedgrunnene til nedgangen.

Dekk utgifter til morsmelk for hiv-positive

4. Staten må dekke utgifter til morsmelkerstatning til hiv-positive mødre.

I Norge fødes om lag 20 barn av hiv-positive kvinner årlig. «Noen få kvinner kan ikke eller bør ikke amme. De bør gi barnet morsmelkerstatning; i noen tilfeller fra fødselen av. Det kan være at mor har hiv, tuberkulose eller andre sykdomstilstander», står det på Helsenorges hjemmesider.

Både HivNorge og fagmiljøet er tydelig på at de økonomiske og praktiske forholdene må legges til rette, slik at kvinnene har det utstyret de trenger for å ivareta barnet sitt på en smittevernfaglig trygg måte. Vi mener det bør innføres hjemmel for at kostnader til morsmelkerstatning, tilhørende utstyr og annen nødvendig smittevernhjelp er gratis for den det gjelder.

— Hev hiv-kompetansen

5. Regjeringen må komme med en nasjonal veileder for å heve kompetansen i helse- og omsorgstjenesten

I Norge er 6.862 menn og kvinner registrert i den norske hiv-statistikken. Mer enn 50 prosent av pasientgruppen er over 50 år, og andelen hivpositive som de kommende årene vil få kontakt med omsorgs- og sykehjemstjenestene er økende.

Vi er derfor opptatt av at helse- og omsorgstjenestene skal øke sin kunnskap om hva det betyr å leve med hiv i dag og slik kunne møte denne pasientgruppen på en god og faglig måte. HivNorge melder om at de gjennom tre levekårsundersøkelser i regi av FAFO er kjent med at kunnskapen blant helsepersonell om hiv er for lav. Vi mener derfor det et viktig at kunnskapen økes.

Vi forventer at helseministeren og helsebyråden i Oslo tar tak i disse fem utfordringene og ordner opp så snart det lar seg gjøre.

Powered by Labrador CMS