DEBATT

Tøyen legoklubb har samlet massevis av voksne og barn rundt lego-glede på det tidligere Munchmuseet.
Tøyen legoklubb har samlet massevis av voksne og barn rundt lego-glede på det tidligere Munchmuseet.

– Hver dag er full av øvinger, workshops, skapende prosesser og synergier. Men tiden i det gamle Munchmuseet ble for kort

OPPROP: Vi er svært glade for at Oslo kommune har åpnet opp for utprøving av muligheter i det gamle Munchmuseet, og ber om at denne prøveperioden minimum forlenges ut 2023, slik at vi sammen kan fortsette å utforske potensialet i disse fantastiske lokalene.

PS: Se hvem som har signert oppropet nederst.

Vi vil begynne med å berømme byrådet, kulturetaten og Oslobygg med det modige valget om å åpne opp lokalene til det tidligere Munchmuseet på Tøyen og la det fylles med liv fra dag én.

I sommer, straks etter at Munchmuseet var ferdig flyttet ut av lokalene på Tøyen, utlyste kulturetaten muligheten for midlertidig bruk av bygget. Utlysningen var todelt. Det ble rettet en egen utlysning mot lokale aktører for kontor- og sambruksarealer gjennom hele perioden. Byens kunst- og kulturaktører kunne søke seg inn for perioder på tre uker. Dette var en oppskrift på suksess.

Prøveperioden åpnet med at Oslo arkitekturtriennale fylte lokalene med utstilling og aktiviteter. Triennalen hadde Oppdrag Nabolag som tema, og inngikk et samarbeid med Forandringshuset for å lage nabolagskafeen Gamle Munch Kaffebar, drevet av lokal ungdom gjennom Ungjobb og var full av folk hver eneste dag.

Triennalen samarbeidet også med flere lokale aktører, som Tøyen boligbyggelag, om Tøyen boligkonferanse, det sosiale entreprenørskapet Somali Food, som jobber med inkludering av kvinner i arbeidslivet, Tøyen orkester, som fikk spilleoppdrag, og Tøyen legoklubb, som lagde en kreativ byggeplass med lego for store og små.

Museumslokalene på Tøyen sto tomme, men ble fra i høst av tatt i bruk for fullt. Spørsmålet nå er hva som skal skje videre.
Museumslokalene på Tøyen sto tomme, men ble fra i høst av tatt i bruk for fullt. Spørsmålet nå er hva som skal skje videre.

Dette ga prøveperioden en spennende, inspirerende og varm start med masse aktivitet.

Samtidig med triennalen flyttet lokale aktører som Nedenfra, Tøyen Unlimited, Tøyen Sportsklubb, og mange flere organisert under paraplyen XmunchX, inn og begynte å gjøre seg kjent med mulighetene i bygget.

Fullt av liv i det gamle museet

Tøyen sportsklubb har hatt sin årlige graduering her. KFUK-KFUM har hatt LEAD - en nordisk lederkonferanse med unge fra hele Norden. Tøyeninitiativet har arrangert lokalpolitisk kafe om ungdom, forebygging og kriminalitet. TekstLab, Tabanka Dance Ensemble, Forandringshuset, Agenda X og Fargespill har invitert nabolaget Unge Munch på Gamle Munch, en festival av og med unge kunstnere.

De gamle lokalene på Munch Tøyen er svært egnet til å samle folk rundt ulike typer aktivitet.
De gamle lokalene på Munch Tøyen er svært egnet til å samle folk rundt ulike typer aktivitet.

I desember arrangerer Kunsthall Oslo, Assata aktivistiske bibliotek, Silketrykkets venner, Agenda X og dansekollektivet B16 Hang out Gamle Munch.

Christopher Nielsen har hatt den meget godt besøkte utstillingen System Ernst. Oslo kommune har hatt ombruksuke. Og hver dag er full av øvinger, workshops, skapende prosesser og synergier som oppstår i møter mellom aktører tilknyttet XmunchX, KIGO, AKKS, og mange flere.

Tiden ble for kort

Samtidig som det bobler over av aktivitet i det gamle Munchmuseet erfarer vi at noen måneder på slutten av året er for kort. Det er mange lokale aktører som ikke har kommet i gang.

Fordi det tar tid å omorganisere og skape ny aktivitet. Aktører som Øya, Miniøya og Floke Marked ble også tildelt tid, men fikk ikke gjennomført innenfor de gitte rammene. Andre aktører igjen, som Tigerstadsteateret, har fått øynene opp for mulighetene lokalene gir.

Skaper jobber for ungdom

Vi som står bak dette oppropet er sikre på at det i det gamle Munchmuseet er plass til alle aktørene omtalt her og mange flere.

Vi tror det er mulig å kombinere et byomfattende kulturtilbud med utstillinger, forestillinger og konserter med aktivitet tilknyttet kunst og kultur for barn og unge i bydelen. Og at det i tilknytning til dette finnes hundrevis av muligheter for jobb, sosialt entreprenørskap og arbeidspraksis for ungdom og andre.

Bare i løpet av 2023 kan flere hundre ungdommer finne sin første arbeidsplass her i samarbeid med Ungjobb.

Oslo arkitekturtriennale viste utstillingen Oppdrag nabolag i det gamle Munchmuseet i høst. Her triennalens leder, Christian Pagh.
Oslo arkitekturtriennale viste utstillingen Oppdrag nabolag i det gamle Munchmuseet i høst. Her triennalens leder, Christian Pagh.

Tilgang på aktiviteter, kunst og kultur er viktig i seg selv. Men tilbudet er viktig også fordi det har en stor forebyggende effekt. Pengene vi bruker på dette i dag, får vi igjen i mangfold gjennom sparte kostnader på fremtidens budsjetter. Beregninger fra den forrige regjeringen viste at hver ungdom som faller utenfor koster samfunnet 16 millioner kroner.

Samskapingens kraft Vi som har signert dette oppropet tror på samskapingens kraft. Det tidligere museumsbygget byr på en mulighet til å gjøre ting på nye måter. Lokale aktører organisert i XmunchX, aktører fra kunst- og kulturfeltet, Oslo kommune og bydel Gamle Oslo kan jobbe sammen for å skape en ny type kulturhus og møteplass.

Beliggenheten gir muligheter til å se på parken og tilbudene i området rundt med nye briller. Kanskje kan Frigo ha lager og låne ut utstyr her? Som kan brukes til aktiviteter rett utenfor døra?

Kan vi lage en byggelekeplass som forlengelse av et folkeverksted? Kanskje kan sosiale funksjoner fra Aktivitetshuset K1 flyttes hit når kontrakten går ut? Og kanskje kan all aktiviteten gjøre det til et godt sted for en jobbsentral for ungdom?

Og de spesiallagde magasinene, som tidligere oppbevarte Munchs malerier, burde selvsagt benyttes av Oslo kommune for lagring av egen kunstsamling.

Kulturarena for hele byen

Det å skape noe nytt tar tid. Både lokale aktører og aktører i kunst- og kulturfeltet trenger en forutsigbar horisont. Normalt planlegger man minimum en sesong og gjerne ett eller flere år fremover.

En lengre tidshorisont enn noen måneder av gangen er sentralt. Vi trenger å bruke vårsesongen, samtidig som vi fyller huset med aktivitet til å planlegge høstsesongen for at det virkelig skal monne. Et år vil også gjøre det mulig med et minimum investeringer i utstyr, nødvendige tiltak for akustikk og annen enkel tilrettelegging.

Tøyen legoklubb ropte om hjelp til å finne et fast sted å være. Svaret i høst var på gamle Munch.
Tøyen legoklubb ropte om hjelp til å finne et fast sted å være. Svaret i høst var på gamle Munch.

Vi er svært glade for at Oslo kommune har åpnet opp for utprøving av muligheter i det gamle Munchmuseet, og ber om at denne prøveperioden minimum forlenges ut 2023, slik at vi sammen kan fortsette å utforske potensialet i disse fantastiske lokalene.

Enda bedre er muligheten til å jobbe undersøkende og langsiktig i en pilotperiode på 3-5 år. Dette vil gi de alle involverte tid og rom til å forstå utfordringene og mulighetene i bygget og teste det ut i praksis.

Det gamle Munchmuseet har ikke bare et stort potensial som et nytt kulturhus, men også som en ny type kulturhus og nyskapende møteplass, som binder sammen lokal aktivitet med høy kunstnerisk og kulturell kvalitet, drevet i fellesskap. En kulturarena for hele byen.

UNDERSKRIVES AV FØLGENDE

 • Ole Pedersen, Nedenfra Ideelt AS
 • Matti Lucie Arentz, Tøyenkontoret
 • Ana Golub, Tøyenkampanjen
 • Solveig Riiser, Miniøya
 • Tonja Kaada, Øyafestivalen
 • Jon-Andre Fosstvedt, Tøyen Legoklubb
 • Helga Øvsthus Tønder, Tøyen Unlimited
 • Ingrid Elise Sigmundstad, KFUK-KFUM Forandringshuset
 • Hilde Brinchman og Wenche Paulsen, Tigerstadsteatret
 • Sindre Andresen, Tøyen Sportsklubb
 • Abdinor Mahamed, Tøyenakademiet
 • Emilia Navallas og Erlend Wahl, Nabolagsyoga
 • Shanti Brahmachari, TekstLab
 • Kathrine Wilson, Kunsthall Oslo
 • Sissel Larsen, Tøyen orkester
 • Sofia Knudsen Estifanos, SPKRBOX
 • Nina Alnes Haslie, FAU-leder Tøyen skole
 • Trine Brembo Stokland, Tøyeninitiativet
 • Nicolai Gulowsen, Gamlebyen lydforening
 • Mete Seymen og John Ege, AKKS Oslo
 • Kathrine Wilson, Kunsthall Oslo
 • Neslihan Ramzi, ASSATA aktivistisk bibliotek
 • Joakim Thorendal, Silketrykkets Venner
 • Christian Pagh, Oslo Arkitekturtriennale
 • Sara Lydiksen, KIGO
 • Kee Eide, Musikkbyen Oslo
Powered by Labrador CMS