Til folkemøtet i Bjølsenparken kommer (f.v. øverst) slam-poet Guro Sibeko, Sagene-artisten Samiya Mohamed og Ammal Haj fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Også (f.v.nederst) Hersi Mohamud fra Agenda X, Mohamed Awil fra African Students Association, Reza Rezaee (Rødt) og Akie de Leon (ikke avbildet) fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering stiller opp på folkemøtet.

Folkemøte i Bjølsenparken i kveld: Krever at politiet loggfører «stopp og sjekk»-kontroller på gata

Tirsdag klokka 19 arrangeres det folkemøte i Bjølsenparken. — I dag er ikke politiet pålagt å loggføre kontrollvirksomheten sin, og ungdom kontrolleres uten at det blir dokumentert. Det betyr at politiet kan utføre «stopp og sjekk» uten noen form for kontroll, sier Rødt-politiker.

Publisert

Representanter fra Agenda X, Organisasjonen mot offentlig diskriminering, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og African Students Association stiller opp når Rødt Sagene arrangerer folkemøte mot tilfeldige «stopp og sjekk»-kontroller.

— Flere ungdommer og andre opplever å bli tilfeldig kontrollert av politiet, sier Reza Rezaee i en pressemelding. Han er medlem av Rødt Sagene og nummer ni på stortingsvalglista for Rødt Oslo.

Over en av ti opplever kontroller

Ifølge Rezaee sier mer enn 12 prosent av ungdom født av én eller to utenlandskfødte foreldre, at de blir stoppet flere ganger i måneden.

— Rødt vil ha en lov som pålegger politiet å loggføre kontrollvirksomheten sin. Kvitteringen skal opplyse om type kontroll, tidspunkt og tjenestenummer til politibetjent som utfører kontrollen, sier Rødt-politikeren.

Slampoesi og live musikk

Til folkemøtet i Bjølsenparken kommer Ammal Haj fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Mohamed Awil fra African Students Association, Hersi Mohamud fra Agenda X og Akie de Leon fra Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Også slampoet Guro Sibeko, og Sagene-artisten Samiya Mohamed stiller. Seher Aydar, Rødt Oslos 2. kandidat til Stortingsvalget, er konferansier.

Også DiMe, Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, kommer og vil svare på spørsmål eller ønsker veiledning og bistand. DiMe er et lavterskeltilbud som tilbyr rettshjelp og megling i alle rasisme- og diskrimineringssaker i Oslo. Tilbudet er gratis.

Ønsker å stanse etnisk profilering

— En prioritert sak er å stanse etnisk profilering, sier Reza.

— Det er derfor viktig å få en bred oppslutning for å få lovfestet en kvitteringsordning. I dag er ikke politiet pålagt å loggføre kontrollvirksomheten sin, og ungdom og andre grupper utsettes for kontroll uten at dette blir dokumentert. Det betyr at politiet kan utføre «stopp og sjekk» samt gjøre inngrep i livet til folk uten noen form for statistikkføring eller kontroll, sier han.

Norge har også fått internasjonal kritikk for denne virksomheten. Den 5. april 2018 konkluderte FNs menneskerettighetsråd med at politiet i Norge med sin ID-kontroll rent faktisk bedriver etnisk profilering, heter det i pressemeldingen.

— Vi oppfordrer alle til å finne veien til Bjølsenparken for å høre mer om dette, og hvordan vi kan følge opp dette i fellesskap, sier Reza.

Powered by Labrador CMS