Leder i bydelsutvalget i St. Hanshaugen bydel, Ingrid Randisdatter Fjellberg (MDG), mener nabogruppa som vil ha midlertidig aktivitet på den gamle Veterinærhøgskolen-tomta jobber på riktig måte. De får hennes fulle støtte.

Naboene som vil ha midlertidig aktivitet på Veterinærhøgskolen-tomta får enstemmig støtte fra bydelsutvalget

Et enstemmig bydelsutvalg i St. Hanshaugen bydel støtter initiativet fra nabogruppa som ønsker kunst, kultur og lokal aktivitet inn på Veterinærhøgskolen-tomta i prosjekteringsperioden.

Publisert

Bydelsutvalgets vedtak sier at de ønsker seg midlertidig aktivitet inn på tomta allerede i vårhalvåret.

Leder av bydelsutvalget, Ingrid Randisdatter Fjellberg (MDG), ønsker naboinitiativet hjertelig velkommen. Hun understreker at bydelsutvalget ikke tar beslutninger i saken, men at de ønsker å støtte arbeidet ved å være politiske engasjert.

— Veldig dyktige folk

— Dette er kjempespennende! Veldig godt å se hvor mye engasjement det er i bydelen. Denne gruppa består av veldig dyktige folk som engasjerer seg på mange fronter i lokalsamfunnet. Bydelsutvalget har fått en del henvendelser om tomta, og vi har sluset sluset flere i retning denne nabogruppa, sier Fjellberg.

Dette er BU-vedtaket: «Bydelsutvalget ber om at Bydel St. Hanshaugen skal være en aktiv pådriver for lokal medvirkning i spørsmål om bruk og utvikling av Veterinærhøgskoleområdet og for at det legges til rette for midlertidig bruk allerede våren 2022.»

Heidi Søvold i Lindern vel, beboer Randi Gavelstad, Kristine Karåla Øren i Norske Dansekunstnere, beboer Monica Boracco, arkitekt Erik Fenstad Langdalen og arkitekt Ellen Hellsten på et av mange møter om naboinitiativet til midlertidig aktivitet på Veterinærhøgskolen. Foto: Cecilie Klem

Ønsker aktivitet i plan- og prosjektperioden

Veterinærhøgskolen flyttet fra tomta på Adamstuen i mai 2020, og i desember i fjor ble eiendommen overtatt av Oslo kommune ved eiendomsforetaket Oslobygg. Samtidig ble det dannet en aksjonsgruppe bestående av tre arkitekter, kunstnere og aktive beboere.

De fant sammen etter at naboene Randi Gavelstad og Monica Baracco sto fram i VårtOslo og ønsket seg midlertidig aktivitet, liv og røre på tomta i den tiden det tar å planlegge og starte opp byggearbeidene.

Planlegger folkemøte i vår

Bydelsutvalget ønsker å være en «aktiv pådriver» for å styrke initiativet, blant annet ved å arrangere et folkemøte om Veterinærhøgskolen-tomta i løpet av våren. Bydelsadministrasjonen er i disse dager i kontakt med Oslobygg for å finne en dato for folkemøtet.

Det var mange som ville inn å se seg rundt på Veterinærhøgskolens gamle tomt da Oslo MDG inviterte til omvisning tidligere i vinter.

BU-lederen forteller at tanken bak folkemøtet er å hjelpe lokalbefolkning slik at de får reell medvirkning og en god start på samarbeidet med Oslobygg. Naboinitiativet Adamstuen Sentral skal legge fram sitt prosjekt og sine forslag på møtet.

— Formelt skal ikke bydelen blande seg, men vi har lyst til å bidra med et verktøy som kan resultere i at engasjementet blant innbyggerne når fram. Det er det folkemøtet er ment å være. Vi vil backe opp naboinitiativet og sluse folk inn mot de riktige kontaktpunktene i Oslobygg, sier bydelsutvalglederen.

— Kjempepositivt og ryddig initiativ

Fjellberg synes et virker som om nabogruppa som ønsker kultur og folkeliv inn på tomta har en god sammensetning.

— At folk samler seg på den måten er kjempepositivt. Det gjør initiativet ryddig å forholde seg til for både politikere og forvaltningen ved Oslobygg, sier Bu-lederen.

I likhet med aktivistene i nabogruppa, nevner Fjellberg verksteder for håndverkere og kunstnere og et bydelsbibliotek som noe av det som kan være realistiske ideer til midlertidig bruk av byggene og tomta. Men verken bydelsutvalget eller BU-lederen ønsker å ha noen mening om hvilke funksjoner som skal prioriteres.

— Vi ønsker å høre på hva befolkningen i bydelen ønsker, og hva som er realistisk å få igang fort, sier Fjellberg.

Populær omvisning på tomta

Etter at kommunen overtok i desember, hadde Oslo MDG en omvisning på Veterinærhøgskolen-tomta. Det var mange naboer som møtte opp for å endelig få sett seg om inne på den .... kvm store tomta.

— Det var stor interesse for omvisningen. Vi endte opp med 90 mennesker. Vi stoppet opp ved hvert bygg og snakket om hva som var mulig å få til i de ulike stedene, forteller Fjellberg.

Powered by Labrador CMS