Zane Khan holdt appell mot trakassering fra politiet. Han er ungdomsarbeider i Agenda X. Foto: Carima Heinesen

– Hvem skal håndheve rasismeparagrafen, når politiet selv tråkker over grensene jevnlig?

– Det er politiets jobb å ivareta rettighetene til alle byens borgere, ikke å bryte dem gjennom rutinemessig bruk av etnisk profilering.

Publisert

En rekke organisasjoner demonstrerte på lørdag mot at politikontroller er blitt en vanlig del av oppveksten til mange flerkulturelle ungdommer. Bakgrunnen for demonstrasjonen var en kontroll for en drøy uke siden, der to unge menn ble kontrollert og deretter stilt opp mot veggen og fotografert foran andre gjester på McDonald's på Grorud.

– Det er politiets jobb å ivareta rettighetene til alle byens borgere, ikke å bryte dem gjennom rutinemessig bruk av etnisk profilering. Vi krever derfor at politiet kraftig begrenser omfanget av såkalt "tilfeldige" kontroller, sa organisasjonene som stilte seg bak markeringen foran Stortinget.

Organisasjonene krevde videre at politiet, når de har grunn for å kontrollere noen, gjør det med høflighet, alltid forklarer grunnlaget, og orienterer om retten til å klage. Videre krevde arrangørene en kvitteringsordning, hvor alle som kontrolleres får en enkel dokumentasjon på kontrollen, sto det i teksten som mobiliserte til demonstrasjonen.

En rekke antirasistiske organisasjoner demonstrerte mot politiets stadige kontroller av folk med minoritetsbakgrunn. Foto: Carima Heinesen

Antirasister, venstreside og feminister sto bak

Bak initiativet sto Antirasistisk Senter, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Minotenk, AUF, Skeiv Verden, VOKS tidsskrift, Rød Ungdom, Vergeforeningen Følgesvennen, Blitz, Unge Feminister, Feministisk Initiativ Oslo, Oslo SV, Sosialistisk ungdom og Rødt

En av appellantene var Nora Warholm Essahli, fra Rødt.

– Politiet skal håndheve loven, men når 12,2 prosent av ungdom med minst én utenlandske forelder oppgir at de blir jevnlig utsatt for kontroll fra politiet, kan man spørre seg hvem som skal håndheve rasismeparagrafen, sa Essahli.

Essahli pekte på at politiet ikke bare har makt fordi de kan bøtelegge og arrestere folk. De har også makt fordi de har kjennskap til lover og blir oppfattet som rettferdige og med kunnskap om hva som er greit og ikke greit.

Nora Warholm Essahli spurte hvordan politiet skal kunne håndheve rasisme, dersom de sliter med det selv. Foto: Carima Heinesen

– Etnisk profilering må opphøre

– Noen afroamerikanske venner av søstera mi, fra USA, var på besøk en knapp uke i Trondheim. I løpet av denne tiden opplevde de å bli stoppet flere ganger enn jeg har gjort i hele mitt liv. Han ene ble til og med stoppet da han kjørte en kvinnelig kollega. Kvinnen han kjørte ble spurt av politimannen om hva hun gjorde med denne svarte mannen, forteller Essahli.

Hun pekte på at Trondheim også var byen der Eugene Obiora ble kvelt og drept, mens politimannen som drepte ham fikk fortsette i tjenesten.

– Det skal mye til før noe blir definert som rasistisk oppførsel i politiet. Det er ikke bare etnisk profilering ungdommer blir utsatt for, men også diskriminering når de skal inn på utesteder eller når de søker jobb. Dette skaper en systematisk fremmedgjøring og utenforskap, som gjør at ungdommene søker seg til gjenger for å få beskyttelse. Etnisk profilering må opphøre nå, sa Essahli.

 

Demonstrasjon mot etsnisk profilering
Demonstrasjon mot etsnisk profilering
Demonstrasjon mot etsnisk profilering
Demonstrasjon mot etsnisk profilering
Demonstrasjon mot etsnisk profilering
Demonstrasjon mot etsnisk profilering
Powered by Labrador CMS