11 av 15 representanter i det nye bydelsutvalget for Bydel Frogner. Til høyre leder av bydelsutvalget, Jens Jørgen Lie. Foto: Bydel Frogner

– MDG på borgerlig billigsalg i bydel Frogner

I all sin iver over å bli bydelens nest største parti, velger MDG en strategi som sikrer Høyre enda mer makt og innflytelse, på bekostning av både mindretallet og MDGs egen politikk.

Publisert

Tirsdag denne uka var det konstituerende møte i byens nest mest folkerike bydel, Frogner. Fasiten fra stemmeopptellingen i september viste at Høyre hadde mistet sitt rene flertall i Frogner bydelsutvalg og at venstresida hadde styrket seg.

SV gjorde comeback etter fire år på demokratiets innbytterbenk og Rødt gjorde et historisk valg og kom for første gang inn med én representant. Den rødgrønne opposisjonen opprettet raskt uformell kontakt og gledet seg over et samlet sett sterkt resultat og ikke minst at det nå kom til å bli en annen politisk dynamikk i den tradisjonelt blå bydelen vår.

Gledesrusen skulle imidlertid vise seg å bli relativt kortvarig, da det kom fram at MDG hadde inngått et valgteknisk samarbeid med Høyre og på denne måten sikret bydelens dominerende borgerlige parti det nødvendige flertall.

Maktdemonstrasjon

En samlet opposisjon heretter kalt «Frogner-koalisjonen», bestående av Ap, SV, Rødt, Venstre og FrP staket ufortrødent ut to felles overordnede siktemål for den kommende konstitueringen:

For det første en utvidelse av dagens to komiteer fra ni til elleve representanter, slik at alle innvalgte partier kunne delta i de saksforberedende diskusjonene og dermed effektivisere BU-møtene. For det andre at Høyre ikke skulle ha flertall i noe organ, da de heller ikke fikk flertall ved valget.

Det konstituerende møtet skulle fort vise seg å bli en maktdemonstrasjon fra det nygifte flertallsparet. Venstres representant Tore Walaker tok ordet til dagsorden tidlig i konstitueringen og foreslo at arbeidsutvalget på fem medlemmer måtte velges først, og at man deretter skulle gå til valg på BU-leder og BU-nestleder.

Flertallskonstellasjonen med Høyre i spissen var ikke enig i en slik tolkning av regelverket, og dermed falt forslaget. Mindretallskonstellasjonen bestående av intet mindre enn fem partier med til sammen nærmere 40 prosent av velgerne i ryggen, ble på denne måten effektivt avspist med én enslig kandidat i AU, mot flertallsduettens fire.

Frp foreslo AP

Det er først når man går på valg av BU-leder og nestleder at det virkelig begynner å hardne seg til. Tidligere BU-leder Jens Jørgen Lie (H) var innstilt gjenvalgt. Lie, som selv var ordstyrer under møtet, spurte om det var andre kandidater.

SV tok ordet og foreslo Adam Tumidajewicz, leder for MDGs gruppe. Tumidajewicz opplyste derimot forsamlingen om at han ikke stilte til valg. Lie spurte om det da var andre kandidater. SV tok igjen ordet, og foreslo MDGs andrekandidat Hulda Holtvedt, som repliserte at heller ikke hun stilte.

Dermed fikk Høyres kandidat flertall med MDGs stemmer. Deretter var det valg av BU-nestleder. Her var innstillingen Carl-Henrik Bastiansen, også han en av Høyres ringrever. Det ble spurt om det var andre kandidater.

Denne gangen var det Fremskrittspartiets Ole Malmsteen som tegnet seg og foreslo at Arbeiderpartiet skulle få den plassen for i større grad å gjenspeile det politiske mangfoldet i bydelen. Også dette falt for Høyre og våre byrådsvenner MDG sine stemmer.

Øvrige råd og organer ble for en stor del også besatt av Høyres og MDGs representanter. Ikke en gang da Venstre manet til å vise litt storsinn overfor de andre partiene og oppfordret flertallet til å avse den ene politisk oppnevnte plassen ved bydelens frivilligsentral til for eksempel SV fikk man gehør. Høyre fikk også denne plassen, mens MDG fikk varaen.

Et verv og skuffede velgere

Til tross for at det var snakk om et valgteknisk samarbeid, og ikke en felles politisk erklæring, framstår det med stadig større tydelighet at De grønne hadde hatt en sterkere posisjon til å få gjennomslag både for sin politikk og ikke minst flere sentrale verv i bydelen om de hadde valgt en annen kurs og dannet flertall med «Frogner-koalisjonen».

I all sin iver over å bli bydelens nest største parti, velger de ubegripelig nok heller en strategi som ikke gir dem noen av delene. Et veivalg som i all hovedsak sikrer det eneste partiet som er større enn dem selv enda mer makt og innflytelse, på bekostning av både mindretallet og dem selv.

Igjen sitter de med et lederverv i en komité og mest sannsynlig en ikke ubetydelig mengde velgere som heller hadde sett at bydelen fikk en ny retning. Vårt mandat er derimot like tindrende klart nå som det har vært siden stemmesedlene ble talt opp: være en garantist mot fortsatt borgerlig dominans og maktarroganse i bydelen vår.

Powered by Labrador CMS