Det siste uberørte delen av Glomma ved Tolga er et eldorado for ørret- og harrfiske. Foto: Glåmas venner

Venstre, SV og MDG i Oslo mislyktes i å stanse kraftutbygging

I Tolga, langt fra hovedstaden, er Oslo som kraftkommune innblandet i en svært omstridt utbygging av Glommas siste uberørte stryk og fossefall.

Publisert

Tolgafallene i Østerdalen er en av de siste ikke utbygde stryk- og fossestrekningene i Glomma, og har en stor og svært spesiell ferskvannsfauna. Særlig er Eidsfossen unik som en uberørt foss med store gyteområder for harr og ørret nedenfor strykene.

Utbyggingen ble tema da Venstre krevde å behandle saken i bystyret. Sammen med SV og MDG, ønsket Venstre at bystyreflertallet instruerte byrådet til å bruke eiermakt for å stanse bygging av Tolga kraftverk i øverste del av Glomma.

Opplandskraft er eid av E-CO Energi, Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon (Akershus Energi) og Oppland Energi AS. Hvert selskap har 25 prosent eierandel i Opplandskraft.

Men direkte og indirekte har Oslo kommunes E-CO 40 prosent av aksjene. Samlet eier og drifter Opplandskraft seks heleide kraftverk, og to deleide kraftverk.

Acer er EUs energibyrå. Målet er å ha et felles strøm- og gassnett i Europa.

Ola Elvestuen ga valgløfter om å stanse utbygging

Saken er problematisk for alle tre partier. SV og MDG sitter i byråd med Arbeiderpartiet. Mens Venstres Ola Elvestuen har miljøvernministerposten i Høyre/Frp/Venstre-regjeringen. Det er regjeringen som har gitt kommunalt deleide Opplandskraft konsesjon til kraftutbyggingen. Oslos kommunalt heleide kraftgigant E-CO eier 40 prosent av Opplandskraft.

Ventres Ola Elvestuen (til h.) lovet i valgkampen i fjor å stanse Tolga-utbygging. Men nå er han miljøvernminister i regjering med Høyre og Frp som ga konsesjon til utbygging av Glommas siste uberørte stryk. Foto: Arnsten Linstad

Riktignok ble konsesjonen gitt før Venstre ble en del av Erna Solbergs regjering, men partiet må på en eller annen måte forsøke å holde sine egne valgløfter. Stortingskandidaten fra Oslo, Ola Elvestuen, førte nemlig valgkamp i 2017 på at Venstre ikke ville tillate en Tolga-utbygging.

— Dette er Venstres fikenblad. De forsøker å vri seg unna at de faktisk har en miljøvernminister som kan forsøke å stanse utbyggingen. Nå prøver de i stedet å legge ansvaret over på oss i Oslo, sier en sentral Ap-politiker til VårtOslo.

MDG for Acer, men mot utbygging av vannkraft

— Oslo satser på solceller, energieffektivisering og plusshus, ikke på kraftprosjekter som skader sårbar natur. Derfor har vi gått inn for at at kommunalt eide E-CO bør vise samfunnsansvar og ikke gjennomføre utbyggingen av Glommas siste uberørte strykstrekning. Dette burde blitt stoppet for lenge siden, sier bystyrerepresentant Shoaib Sultan (MDG).

� Utbygging av Tolga krafverk ødelegger unerørt natur, mener Shoaib Sultan (MDG). Foto: Oslo kommune/Sturlason

Men utbyggingen er ikke enkel for Miljøpartiet heller. På riksplan går MDG inn for norsk medlemskap i det europeiske kraftsamarbeidet Acer. Tilhengerne av Acer argumenterer med at Norge skal forsyne Europa med ren strøm fra vannkraft. Men i Oslo er plutselig Miljøpartiet mot at kommunens kraftselskap skal være med på å bygge kraftverk i Tolga som gir ren, CO2-fri strøm. I tillegg er MDG medlem av det rødgrønne byrådet sammen med SV.

Kunne skapt krøll for rødgrønt byråd

Sosialistisk Venstreparti har dermed samme dilemma som MDG. I byråd med Ap er de bundet på hender og føtter fordi bystyret har vedtatt eierskapsregler for kraftselskap. Reglene sier at selskapene skal slippe politisk innblanding. SV på sin side mener som parti at det er umoralsk å ikke stanse det partiet nærmest ser på som miljøkriminalitet i Glommas øvre del.

� Vi er mot utbygging av Tolga kraftverk, men respekterer at byrådet må følge regler vedtatt av bystyret, sier Ivar Johansen (SV). Foto: Arnsten Linstad

— SV ønsker vi å stemme for det vi er for, og mot det vi er i mot. SV ønsker at Oslo kommune skal benytte sitt eierskap til å sørge for at Opplandskraft velger et mindre naturødeleggende utbyggingsalternativ. Selvsagt støtter vi Venstres forslag, sier SVs finanspolitisk talsmann i bystyret, Ivar Johansen.

Venstre stemte mot regler de selv lagde

Da Hallstein Bjercke (V) var byråd i forrige periode fikk han innført selskapsregler Venstre nå stemmer mot. Foto: Venstre

Ironisk nok er altså SV og MDG i byrådet bundet opp av Oslos selvpålagte selskapsregler i bystyret. Samtidig som partiet i bystyret, sammen med Venstre og MDG, går mot de samme reglene. Ironisk nok var det Venstres Hallstein Bjercke som fikk innført disse reglene da han var byråd i forrige bystyreperiode. Nå sitter samme Bjercke som vanlig bystyremedlem og går inn for å bryte reglene han selv fikk innført for noen få år siden.

— Venstre, og et klart flertall i Oslo bystyre, fastslo da at Oslo kommune har et "klart forretningsmessig formål med sitt eierskap" i E-CO og "her er bedriftsøkonomisk verdioptimalisering hovedmålet" og man "forventer god avkastning av kommunens verdier", siterte SVs Ivar Johansen fra bystyrets talerstol.

Ikke enkelt for friluftsmannen Raymond Johansen

Men allerede før avstemningen var resultatet gitt. Ap, Høyre og Frp ville stemme ned Venstres forslag. Noe både MDG og SV var inneforstått med på forhånd. Og på sett og vis kan de to sistnevnte være lettet over å ha vært på den tapende siden. Da blir det nemlig fred og fordragelighet i det rødgrønne byrådet. Selv om heller ikke Aps byrådsleder Raymond Johansen syns Tolga-utbyggingen er enkel.

Byrådsleder Raymond Johansen (til høyre), finansbyråd Robert Steen (Ap) og utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) under bystyredebatten om utbygging av Tolga kraftverk. Foto: Per-Trygve Hoff

VårtOslo vet at friluftsmannen og den lidenskaplige jegeren Raymond Johansen har store vansker med å se den samfunnsøkonomiske gevinsten i å ødelegge Glommas siste uberørte stryk. En kraftutbygging som gir strøm til mellom 7.000 og 9.000 husstander årlig. Ikke akkurat en kraftmengde som kan forsyne større deler av Europa med ren strøm gjennom Acer. Men fordi Venstres forslag i bystyret ble nedstemt, slipper byrådslederen unna en vrien sak. Han må forholde seg til reglene Venstre innførte, men selv stemte mot.

Utbygging vedtas i Opplandskraft

Nå er imidlertid ikke utbyggingen endelig vedtatt. Saken var til orientering under Opplandskrafts styremøte onsdag. Når selskapet, inkludert Oslos styrerepresentanter, avklarer spørsmålet om utbygging, er uvisst. For SV og MDGs del betyr det at kampen mot utbygging har kommet til veis ende i Oslos bystyre.

— SV er mot utbyggingen av kraftverket ved Tolga. Vi respekterer imidlertid at byrådet opptrer i samsvar med bystyrets vedtak om eierstyring, sier Ivar Johansen.
 
[Annonse]

Powered by Labrador CMS